Hội viên nông dân Tuyên Quang khấm khá nhờ nguồn vốn Quỹ
08:25 - 02/01/2023
(Quỹ HTND) – Đến nay, thông qua việc hỗ trợ vốn vay cho bà con sản xuất, Hội ND tỉnh đã thu hút đông đảo nông dân tham gia tổ chức Hội giúp phát triển và nâng cao cả về số lượng, chất lượng hội viên trên địa bàn.
Vốn vay của Quỹ HTND góp phần xây dựng thành công nhiều mô hình kinh tế hiệu quả 
 


Ban Thường vụ Hội ND tỉnh thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng, vận động, tăng trưởng phát triển nguồn vốn Quỹ HTND ở tất cả các cấp.


Nhờ đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh của hội viên, nông dân trên địa bàn có thêm nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế. Hội ND tỉnh đã hỗ trợ vốn cho dân phát triển sản xuất thông qua nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh năm 2022 tăng 3,6 tỷ đồng, nguồn vốn vay qua các ngân hàng với trên 2.400 tỷ đồng.


Quỹ HTND tăng 3.767 triệu đồng, cấp tỉnh tăng 2.100 triệu đồng từ nguốn vốn bổ sung tăng nguồn; cấp huyện tăng 1.667 triệu đồng (ngân sách huyện cấp 1.100 triệu đồng; vận động 571 triệu đồng).


Các cấp Hội tổ chức thu hồi 6.400 triệu đồng/8.100 triệu đồng của 15/18 dự án đến hạn trả gốc đúng thời hạn; thực hiện giải ngân 6.100 triệu đồng từ nguồn vốn thu hồi tại 14/15 dự án đảm bảo đúng quy định.


Đến nay, các cấp Hội quản lý 30.445 triệu đồng vốn Quỹ HTND, dư nợ 30.025 triệu đồng, với 798 hộ vay thực hiện 107 dự án. Cấp tỉnh quản lý 21.767 triệu đồng, cấp huyện quản lý: 8.680 triệu đồng.


Từ nguồn vốn trên, các cấp Hội đã triển khai việc giải ngân để giúp hội viên, nông dân có thêm điều kiện đầu tư cho sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình và vươn lên khá, giàu. Bên cạnh đó, góp phần hỗ trợ hội viên, nông dân xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình kinh tế mang lại giá trị cũng như đạt mức lợi nhuận cao trên cùng một đơn vị sản xuất.


Để nguồn vốn vay sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả cao, các cấp Hội ND tỉnh phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương khảo sát địa bàn cho vay, đảm bảo đúng đối tượng, tư vấn phương án sản xuất, kinh doanh, cách quản lý, sử dụng vốn vay.


Ngoài ra, Hội còn tập trung tuyên truyền về các mô hình, gương điển hình làm ăn có hiệu quả từ nguồn vốn Quỹ HTND trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử. Qua đó, nhận được sự đóng góp và ủng hộ mạnh mẽ của các ngành, các cấp, các mạnh thường quân và nhất là cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn.


Nguồn vốn vay của Quỹ HTND góp phần xây dựng thành công nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Hội ND thành phố vừa tổ chức giải ngân vốn và tham quan mô hình trồng rau sạch tại thôn 11, xã Kim Phú.


Theo đó, Hội đã giải ngân 100 triệu đồng, từ nguồn Quỹ HTND thành phố cho hội viên, nông dân Hoàng Mạnh Cường, thôn 11 vay để phát triển mở rộng mô hình trồng rau sạch thủy canh trong nhà lưới. Thời hạn vay 3 năm, lãi suất 0,7%.


Hội cũng tổ chức cho các cán bộ Hội một số xã, phường đi thăm quan, học tập mô hình trồng rau sạch và trồng rau thủy canh trong nhà lưới của hộ hội viên Hoàng Mạnh Cường và Nguyễn Văn Xuân, tại thôn 11. Đây là hoạt động nhằm vận động, hỗ trợ hội viên nông dân trên địa bàn mạnh dạn đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao.


Đồng thời, là dịp để cán bộ Hội xã, phường học tập kinh nghiệm phát triển các mô hình trồng rau sạch, cho hiệu quả năng suất, chất lượng, thu nhập cao, để tuyên truyền, vận động hội viên cùng thực hiện, góp phần thúc đẩy kinh tế thành phố ngày càng phát triển.


Hiện nay, Hội ND thành phố đang tiếp tục vận động, hướng dẫn các hộ hội viên có mô hình chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh sản xuất thực hiện các quy trình, thủ tục để tiếp tục giải ngân vốn.


Dự kiến từ nay đến hết Quý I/2023, Hội sẽ giải ngân gần 1 tỷ đồng cho các hội viên nông dân có nhu cầu vay vốn theo các nguồn vốn hỗ trợ của Quỹ HTND tỉnh, Quỹ HTND thành phố để phát triển sản xuất.


Thông qua nguồn vốn từ Quỹ HTND, các địa phương trong tỉnh đã giải quyết được phần nào những khó khăn về vốn của hội viên, nông dân như: Mua phân bón, thuốc trừ sâu, mua cây con giống... Qua đó, thúc đẩy phát triển sản xuất, hình thành các mô hình kinh tế hộ hiệu quả để tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên, nông dân.


Bên cạnh đó, các cấp Hội thực hiện tốt việc nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách giúp nông dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đến nay, tổng dư nợ do tổ chức Hội ND nhận ủy thác là 863,8 tỷ đồng cho 18.566 hộ vay, tại 590 Tổ TK&VV.


Thực hiện công tác ủy thác ngân hàng CSXH, hiện dư nợ tăng 79,885 tỷ đồng, với 367 hộ vay. Cán bộ công chức, viên chức người lao động cơ quan Hội ND tỉnh tham gia gửi tiền tiết kiệm ngân hàng CSXH; thỏa thuận với ngân hàng NN&PTNT dư nợ tăng 48,55 tỷ đồng.  Đến nay, tổng số dư nợ do Hội ND quản lý 1.562,5 tỷ đồng, 738 Tổ Liên kết với 17.134 thành viên.


Đặc biệt, các cấp Hội luôn quan tâm, tích cực hướng dẫn và triển khai việc cho vay vốn Quỹ HTND lồng ghép với hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật nhằm xây dựng các mô hình phát triển kinh tế theo hướng liên kết, hợp tác sản xuất.


Nhiều mô hình, dự án sử dụng vốn Quỹ HTND được đánh giá đã mang lại hiệu quả thiết thực và hiện các cấp Hội cũng đang tiếp tục tuyên truyền, triển khai nhân rộng trên địa bàn.


Sau khi các dự án kết thúc, các địa phương đều triển khai việc sơ kết, tổng kết để đánh giá hiệu quả của các mô hình đã đầu tư, lấy đó làm cơ sở và tiếp tục nhân rộng ra các địa phương khác trong tỉnh. Từ đó, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để tạo động lực phát triển và củng cố hoạt động của các làng nghề, chi, tổ Hội ND nghề nghiệp.


Hội ND đăng ký với Tỉnh ủy việc vận động thành lập chi Hội, tổ Hội  là một trong 4 nhiệm vụ đột phá. Đến nay đã thành lập 5 HTX, 13 THT; hướng dẫn thành lập mới được 04 chi Hội nghề nghiệp với 72 thành viên; 43 tổ Hội với 423 thành viên.


Lũy kế đến nay có 35 chi Hội, với 876 thành viên; 203 tổ Hội với 2.191 thành viên; có 33 tổ Hội nghề nghiệp tham gia vào hoạt động tổ chức sản xuất sản phẩm hàng hóa liên kết theo chuỗi giá trị và sản xuất sản phẩm OCOP của địa phương.


Các cơ sở Hội phối hợp tổ chức 539 buổi tuyên truyền tập huấn, chuyển giao về khoa học kỹ thuật cho 30.103 lượt hội viên tham gia. Đồng thời, các cấp Hội trong tỉnh tích cực đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hướng về cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện.


Đã có trên 71.000 hộ hội viên nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp năm 2022, số hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp 35.355 hộ.


Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ HTND cũng được Hội ND tỉnh quan tâm và tiến hành thường xuyên. Qua kiểm tra cho thấy, nhìn chung các dự án đã triển khai trên địa bàn đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và đạt hiệu quả; các hộ vay thực hiện việc trả lãi và vốn đúng hạn.


Qua việc triển khai thực hiện các dự án vay vốn Quỹ HTND và công tác phối hợp với các ngân hàng đã góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn; đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn nhằm thu hút, tập hợp đông đảo hội viên, nông dân tham gia vào tổ chức Hội.


 
Lưu Giang
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường