Quỹ HTND Lào Cai: Tổng nguồn vốn đạt hơn 34 tỷ đồng
09:33 - 10/02/2023
(Quỹ HTND)- Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 34,770 tỷ đồng. Trong đó: Quỹ Trung ương ủy thác 14,32 tỷ đồng (chiếm 41,2%); Quỹ cấp tỉnh 12,72 tỷ đồng (chiếm 36,6%); Quỹ cấp huyện 7,730 tỷ đồng (chiếm 22,2%).

Nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đã giúp hội viên, nông dân có thêm nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế hộ, tăng thu nhập


Năm 2022, Quỹ HTND tỉnh được ngân sách cấp bổ sung 05 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, ngân sách tỉnh cấp cho Quỹ HTND tỉnh 11 tỷ đồng; 3/9 Quỹ HTND cấp huyện được ngân sách cấp 2,503 tỷ đồng.
 

9/9 huyện, thị xã, thành phố đã phát triển được Quỹ HTND; 2/9 huyện đạt mức 01 tỷ đồng trở lên (thị xã Sa Pa, huyện Bắc Hà); 4/9 huyện đạt mức 500 triệu đồng trở lên. Số đơn vị cấp xã xây dựng được Quỹ HTND đạt 152/152 đơn vị xã có tổ chức Hội.
 

Các cấp Hội làm tốt công tác tham mưu, thực hiện hiệu quả Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Quỹ HTND. Điển hình như: Quỹ HTND thị xã Sa Pa được ngân sách thị xã cấp 1,7 tỷ đồng, Quỹ HTND huyện Bắc Hà được ngân sách huyện cấp 0,5 tỷ đồng. Công tác phát triển nguồn vốn từ huy động được nguồn lực xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND ở các cấp Hội, điển hình như: TP Lào Cai, các huyện: Bảo Thắng, Si Ma Cai.
 
 
Năm 2022, Quỹ HTND các cấp thu hồi 15 dự án đến hạn với số tiền 11,295 tỷ đồng; giải ngân 22 dự án với số tiền 14,69 tỷ đồng. Đến nay, dư nợ Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 32,84 tỷ đồng thực hiện 50 dự án cho 552 hộ vay tại 9/9 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, dự án trồng trọt chiếm 34,9%, chăn nuôi chiếm 51,2%, thủy sản chiếm 32,6%.
 
 
Nhiều dự án vay vốn phát huy hiệu quả và được địa phương nhân rộng như dự án: Nuôi gà thả đồi tại huyện Bảo Thắng; vịt bầu tại xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên; các dự án đầu tư chăn nuôi thủy sản tại huyện Bảo Thắng, Bát Xát;…
 

Dự án chăn nuôi đại gia súc tại các huyện Văn Bàn, Bảo Yên, Bảo Thắng, Bát Xát đã phát huy được lợi thế nguồn thức ăn cho gia súc phong phú, phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu nên đàn gia súc phát triển tốt, đem lại giá trị kinh tế cao.
 
 
Bên cạnh đó, Quỹ HTND tỉnh cũng đã quan tâm đầu tư vốn xây dựng các dự án nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế về khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng của từng địa phương như: Mô hình trồng bưởi Múc, na dai tại huyện Bảo Thắng; mận tam hoa tại huyện Bắc Hà; cây lê, hoa ly, địa lan, cá nước lạnh tại thị xã Sa Pa… đã thu hút và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động ở nông thôn với mức thu nhập ổn định bình quân từ 50 - 60 triệu đồng/năm; có mô hình đạt thu nhập lên trên 100 triệu đồng/năm.  
 
 
Ngoài ra, các cấp Hội chủ động phối hợp với Ngân hàng CSXH hỗ trợ vốn giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Các cấp Hội tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách. Trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền Nghị quyết 11/NQ-CP về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn các Tổ TK&VV hoạt động yếu, kém; thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát đúng quy định.
 
 
Đến 31/12/2022, tổng dư nợ từ các chương trình tín dụng chính sách do tổ chức Hội quản lý đạt 982,536 tỷ đồng với 18.190 hộ vay tại 533 Tổ TK&VV. Doanh số cho vay đạt 311,042 tỷ đồng; doanh số thu nợ đạt 206,349 tỷ đồng.
 

Hàng năm, Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH tích cực triển khai đánh giá phân loại các Tổ TK&VV với 508 Tổ xếp loại tốt (chiếm 95%); 21 Tổ xếp loại khá (chiếm 4%). 100% Tổ TK&VV thu tiết kiệm tự nguyện đạt 30,562 tỷ đồng với 19.483 tổ viên.
 

Công tác thực hiện thỏa thuận liên ngành với Ngân hàng Agribank cũng được các cấp Hội tích cực triển khai. 9/9 Hội ND cấp huyện đã ký kết văn bản liên ngành với chi nhánh Ngân hàng Agribank cùng cấp. 107 Hội cấp xã đã ký Hợp đồng với chi nhánh Ngân hàng Agribank trên địa bàn. Tổng dư nợ qua tổ chức Hội đạt 1.481 tỷ đồng, cho 12.288 hộ vay, tại 568 Tổ Vay vốn.   
 

Các cấp Hội đã chủ động tổ chức và phối hợp với các ngân hàng ở địa phương mở 20 lớp tập huấn nghiệp vụ Quỹ HTND, nghiệp vụ ủy thác với các ngân hàng cho 950 cán bộ Hội các cấp, Tổ trưởng Tổ TK&VV, Tổ vay vốn.
 
 
Chủ động phối hợp với các ngành, cơ quan chuyên môn tổ chức 321 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 21.171 người tham gia. Nhằm phát huy hiệu quả đồng vốn, các cấp Hội phối hợp với các cơ quan tư vấn hỗ trợ, dạy nghề cho nông dân, cung cấp giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, từ đó giúp nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm.
 

Nguồn vốn Quỹ HTND cho vay thông qua các dự án nhóm hộ đã giúp hội viên, nông dân gắn bó với nhau, liên kết với doanh nghiệp, tổ chức sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, thúc đẩy kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong nông thôn, góp phần tích cực xây dựng chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập và trở nên khá, giàu, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới.
 

Thái Linh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản