Quỹ HTND Vĩnh Long giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhiều hội viên, nông dân
14:20 - 08/12/2022
(Quỹ HTND) - Những năm qua, Hội ND Vĩnh Long đã làm tốt công tác tuyên truyền và quản lý nguồn vốn vay, cho vay đúng đối tượng giúp nhiều hội viên, nông dân xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Thông qua các mô hình, dự án được triển khai từ nguồn vốn Quỹ HTND các cấp giúp hội viên, nông dân trong tỉnh tăng cường việc liên kết, thúc đẩy các phong trào do các cấp Hội phát động 


Công tác xây dựng và phát triển nguồn vốn Quỹ HTND là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội ND tỉnh, nhiệm kỳ 2018- 2023, do đó hàng năm Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch vận động tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND cấp tỉnh và giao chi tiêu cho các đơn vị cấp huyện tham mưu cấp ủy, UBND cùng cấp bổ sung nguồn vốn Quỹ HTND.


Việc đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa hoạt động Quỹ HTND đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh giỏi, hội viên, nông dân nhằm tạo sự đồng thuận, đóng góp, ủng hộ tăng trưởng nguồn vốn được các cấp Hội tích cực triển khai.


Ban Thường vụ ND dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tham mưu với UBND cùng cấp tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh.


Trong năm 2022 Hội đã giải ngân 22 dự án với tổng số vốn là 8,7 tỷ đồng với 239 hộ vay, giải quyết việc làm cho 478 lao động địa phương. Hiện nay, Hội ND tỉnh quản lý dự nợ nguồn vốn Quỹ HTND tại 60 dự án với số tiền 23,100 tỷ đồng với 667 hộ vay, giải quyết việc làm cho 1.334 lao động nông thôn. 


Hội phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 674 cuộc tập huấn, chuyển giao các tiến bộ KHKT cho 20.244 lượt hội viên, nông dân, tăng cường các hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp như: Chăn nuôi bò an toàn sinh học, nuôi lươn thâm canh an toàn thực phẩm, liên kết sản xuất và tiêu thụ trứng vịt, thâm canh cây có múi, sản xuất lúa ứng phó biến đổi khí hậu; phát triển giống heo, giống lúa; xây dựng vùng nuôi cá tra an toàn thực phẩm từng bước tạo dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả, giảm chi phí, nâng cao chất lượng nông sản; từ đó góp nâng cao thu nhập cho người dân...


Thông qua các dự án Quỹ HTND và các chương trình hỗ trợ của các ngành, các Công ty, doanh nghiệp đã tạo điều kiện hỗ trợ cho hội viên, nông dân vốn, kỹ thuật để mở rộng quy mô sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả từng bước hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.


Nhằm nâng cao hiệu quả các dự án vay vốn Quỹ HTND, Hội ND tỉnh tập trung đầu tư các mô hình kinh tế theo thế mạnh từng vùng, từng địa phương, nhờ đó phát triển được nhiều mô hình kinh tế liên kết trong sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao…


Hội đã thành lập 74/70 tổ hợp tác với 1.110 thành viên trên lĩnh vực chăn nuôi bò, trồng nhãn, cam sành đạt 105,71% và 11/10 HTX với 158 thành viên do Hội ND vận động đạt 110% so với chỉ tiêu.


Qua đó đã hỗ trợ hội viên, nông dân sử dụng vật tư đầu vào chất lượng, giảm giá thành, hỗ trợ tiêu thụ, nâng cao quy mô và hiệu quả sản phẩm góp phần tạo việc làm nâng cao thu nhập đời sống cho nông dân.


Nguồn Quỹ HTND đã và đang trở thành điểm tựa giúp hội viên, nông dân mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới. 


Thông qua các mô hình, dự án được triển khai từ nguồn vốn Quỹ HTND các cấp còn giúp hội viên, nông dân trong tỉnh tăng cường việc liên kết, thúc đẩy các phong trào do các cấp Hội phát động ngày càng đi vào chiều sâu, nhất là phong trào sản xuất kinh doanh giỏi.
Qua phát động, địa phương có 93.405 hộ đăng ký thực hiện phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.


Qua bình xét có 66.318 hộ hội viên, nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 71% so với hộ đăng ký, đạt 110,5% so với chỉ tiêu Trung ương giao 66.318/60.000). Trong đó: cấp Trung ương 332 hộ, cấp tỉnh 1.326 hộ, cấp huyện 15.253 hộ, cấp cơ sở 49.407 hộ. Qua tổng kết 5 năm ( 2017 – 2022) có 340.849 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.


Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình, mạnh dạn đầu tư, áp dụng tiến bộ KHKT, kinh nghiệm vào sản xuất từ đó tăng lợi nhuận trên cùng một diện tích; cũng từ phong trào này đã hình thành nhiều mô hình kinh tế tập thể cho hiệu quả kinh tế cao và góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động nông thôn có thêm thu nhập.


Bên cạnh công tác giải ngân cho vay vốn, các cấp Hội cũng thường xuyên tổ chức những buổi sinh hoạt để trao đổi kinh nghiệm, đi tham quan ở những mô hình kinh tế hiệu quả nhằm giúp bà con nông dân có cơ hội được trực tiếp học hỏi và chia sẻ cách thức làm ăn với nhau. Qua các năm, nguồn vốn Quỹ HTND luôn đảm bảo tính công khai, dân chủ, tạo sự thống nhất cao trong tổ chức Hội.

 
Thông qua các mô hình, dự án được triển khai nhờ nguồn vốn Quỹ HTND đã giúp cho nhiều hội viên, nông dân có thêm điều kiện tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, áp dụng vào sản xuất để gia tăng sản lượng, tăng thêm thu nhập cho các nông hộ. Mặt khác, các mô hình, dự án khi triển khai còn giúp các cấp Hội xây dựng và hình thành nhiều mô hình hiệu quả. 
 
 
Mô hình nuôi heo đang được các hộ dân tại xã An Bình (huyện Long Hồ) nhân rộng. Riêng ở ấp An Thạnh (xã An Bình) có 12 hộ nuôi với tổng đàn khoảng 350 con và thành lập tổ Hội nghề nghiệp nuôi heo do ông Lê Minh Hùng làm tổ trưởng. Từ nguồn vốn Quỹ HTND, Hội ND tỉnh đã hỗ trợ cho tổ Hội vay vốn ưu đãi để nâng đàn, từng bước hình thành tổ hợp tác, HTX...


Thông qua nguồn vay ưu đãi đã giúp bà con có thêm đồng vốn phát triển chăn nuôi. Việc thành lập tổ Hội nghề nghiệp còn tạo điều kiện cho các thành viên cùng nhau học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin thị trường và tìm đầu ra cho sản phẩm.


Hội ND huyện Vũng Liêm nhận được nguồn ủy thác 4 tỷ đồng từ Trung ương Hội và của tỉnh Hội. Qua đó, Hội đã thành lập được 20 dự án, đa số là chăn nuôi dê, bò sinh sản và trồng bưởi… các dự án đều có thành lập tổ Hội Nông dân nghề nghiệp.


 Bên cạnh, còn thành lập chi Hội nghề nghiệp trồng sầu riêng tại xã Thanh Bình với 24 hộ tham gia, các hộ này duy trì sinh hoạt cùng nhau tìm ra những giải pháp, kỹ thuật đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nông sản. Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân vay đúng mục đích, đảm bảo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

 
 Bên cạnh việc phát huy và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND, các cấp Hội còn chủ động phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn thực hiện tốt chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Qua đó, các cấp Hội đa dạng hóa các nguồn vốn vay nhằm giúp cho ngày càng nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn có điều kiện vươn lên thoát nghèo.
 

Hội ND các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp với ngân hàng CSXH ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến nay tổng dư nợ của toàn tỉnh đạt 953,916 tỷ đồng thông qua 779 tổ TK&VV, có 31.570 hộ hội viên, nông dân tham gia. Chất lượng hoạt động ủy nhiệm của Tổ TK&VV ngày càng được nâng cao với với xếp loại: 633 Tổ tốt, 107 Tổ khá, 38 Tổ trung bình.

 
Hội ND các cấp tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp 3A/QC-PHLN ngày 08/04/2019 giữa Hội ND tỉnh và ngân hàng NN &  PTNT Chi nhánh Vĩnh Long “về việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, ngày 09/6/2015 của Chính phủ”, đến nay Hội ND đang quản lý 336  Tổ Vay vốn với dư nợ đạt 814,585 tỷ đồng với 9.508 hộ vay.

 
Thời gian tới, các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, mục đích hoạt động, của Quỹ HTND trong việc tạo vốn, hỗ trợ vốn cho hội viên, nông dân vay phát triển sản xuất kinh doanh, gắn với công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.
 

 
Kim Ngân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường