TP Cần Thơ: Tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND vượt chỉ tiêu
10:05 - 28/12/2022
(Quỹ HTND) - Năm 2022, Hội Nông dân được cấp ủy, UBND thành phố, quận, huyện quan tâm cân đối ngân sách cấp kinh phí cho Quỹ Hỗ trợ nông dân cùng cấp, góp phần đưa vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng trưởng được 5,264 tỷ đồng.
Dự án trồng dưa hấu từ nguồn vốn ngân sách thành phố Cần Thơ hỗ trợ phát huy hiệu quả tích cực


Trong đó, ngân sách thành phố cấp 02 tỷ đồng; ngân sách quận, huyện cấp 2,121 tỷ đồng; nguồn vận động 1,143 tỷ đồng), đạt 105,28% chỉ tiêu Trung ương Hội giao.


Hiện tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố có trên 40 tỷ đồng, đã phát vay 46 dự án cho 525 hộ (thực hiện các mô hình: thâm canh và trồng mới cây ăn trái phục vụ du lịch sinh thái, trồng sầu riêng, sản xuất rau an toàn, chăn nuôi dê, sản xuất lúa chất lượng cao...).


Cụ thể, nguồn vốn trung ương ủy thác 6,568 tỷ đồng, cho vay 13 dự án (139 hộ); vốn thành phố 14,2 tỷ đồng, cho vay 31 dự án, 362 hộ; vốn quận, huyện quản lý 20,5 tỷ đồng, cho vay 164 dự án, 1.545 hộ.


Dư nợ nhận ủy thác của Ngân hàng với Ngân hàng Chính sách xã hội đến ngày 31/10/2022, tổng số tiền 1.227,892 tỷ đồng, có 35.641 hộ vay, trong đó nợ quá hạn 1,664 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,13%.


Công tác phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho nông dân vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, với tổng dư nợ cho vay qua Tổ vay vốn do Hội Nông dân quản lý số tiến 39,674 tỷ đồng, 23 Tổ vay vốn, với 111 thành viên tham gia.


Có thể khẳng định, hoạt động Quỹ HTND giúp hội viên, nông dân được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập, cải thiện đời sống, đảm bảo an sinh xã hội. góp phần thu hút tập hợp nông dân vào tổ chức Hội.

Hải Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường