Bến Tre: Quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND
10:07 - 28/12/2022
(Quỹ HTND) - Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tập trung chỉ đạo hướng về cơ sở, tăng cường các nguồn lực để hỗ trợ hội viên, nông dân trên địa bàn vượt khó, vươn lên làm giàu. Nhờ nguồn vốn vay từ Quỹ HTND và ủy thác của các ngân hàng đã tiếp sức kịp thời, đồng hành cùng với hội viên, nông dân xây dựng và phát triển nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần tạo động lực và khí thế thi đua sôi nổi ở khu vực nông thôn.

Hộ ông Phạm Văn Hoàn, ấp Vĩnh Hưng, Vĩnh Thạnh huyện Chợ Lách trồng cây cảnh cho thu nhập 100 triệu/năm, tạo việc làm cho 5 lao động địa phương


Nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh phát triển được 5,453 tỷ đồng (đạt 136,34 % so chỉ tiêu Trung ương Hội giao). Nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh phát triển được 3.453 tỷ đồng (đạt 115 % so chỉ tiêu Trung ương Hội giao). Có 154/154 cơ sở đều phát triển được nguồn vốn quỹ Hỗ trợ nông dân, đạt 100%.

Hội Nông dân các cấp đều đảm bảo việc sử dụng, quản lý vốn đúng hướng dẫn của Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân, trong năm không có trường hợp trả vốn kéo dài, trả hạn nhỏ lẻ trước thời hạn và các hồ sơ vay vốn được thẩm định, thực hiện đúng quy trình.


Các dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn Trung ương Hội ủy thác, nguồn ngân sách Ủy ban nhân dân cấp, nguồn vận động đều đạt hiệu quả kinh tế cao, nâng cao thu nhập, tạo thêm nhiều việc làm, tạo được mối liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, các mô hình hoàn trả vốn đúng hạn.


Hoạt động ủy thác với ngân hàng Chính sách xã hội cũng đạt nhiều kết quả. Trong năm tổng số tổ vay vốn do Hội Nông dân quản lý là 1.002  với 35.785 hộ vay, số tiền là 1,1 tỷ đồng trong đó nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,24 % so dư  nợ.


Việc triển khai thỏa thuận liên ngành với Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT hiện dư nợ 1.677.363 triệu đồng với 306 tổ, với 12.740 hộ vay, nợ xấu 2.583 triệu đồng, tỷ lệ 0,15 % so dư nợ.


Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh còn tổ chức tuyên truyền, tư vấn và khảo sát nhu cầu đào tạo nghề cho nông dân. Năm 2022, các cấp Hội tổ chức 32 cuộc tư vấn, giới thiệu việc làm cho trên 197 lượt hội viên nông dân; tư vấn hướng nghiệp cho các con em hội viên. Vận động 275 con, em hội viên nông dân hợp tác lao động có thời hạn tại Nhật, Sigapore, Hàn Quốc, đức, malaysia và đi làm tại Công ty may trong tỉnh.


Các cấp Hội còn trực tiếp và phối hợp tổ chức 80 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo quyết định 1956/QĐ-TTg với 2.101 hội viên, nông dân tham gia, qua học nghề có 1.694 lượt hội viên có việc làm.


Qua kết quả thực hiện dự án từ nguồn vốn Quỹ HTND tại địa phương đã giải quyết được lực lượng lao động nhàn rỗi tại địa phương, tăng thu nhập kinh tế hộ gia đình, xây dựng Quỹ Hỗ trợ Nông dân tăng trưởng hàng năm đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch; vai trò của các cấp Hội ngày càng được nâng cao.

 

Mai An
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường