Nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể từ vốn Quỹ
08:16 - 02/12/2022
(Quỹ HTND) - Thông qua nguồn vốn vay của Quỹ HTND các cấp đã có tác động tích cực trong việc thúc đẩy sản xuất, phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa qua đó tập hợp, hướng dẫn hội viên, nông dân chủ động tham gia vào mô hình các Tổ hợp tác, Hợp tác xã.
Nguồn vốn Quỹ HTND góp phần phát triển các hình thức sản xuất kinh tế tập thể theo hướng thành lập các tổ, nhóm liên kết để cùng sản xuất theo chuỗi giá trị, giúp mang lại năng suất và hiệu quả rõ rệt cho bà con nông dân


 
Dưới sự chỉ đạo của Hội ND tỉnh Khánh Hòa, sự hướng dẫn của Hội ND thành phố Nha Trang, Hội ND phường Vĩnh Thọ thành lập Tổ hợp tác nuôi cá bớp lồng bè có 10 thành viên tham gia tại vùng nước Vũng Me thuộc Vịnh Nha Trang với diện tích mặt nước nuôi được cấp 650m2 mặt nước biển gồm 60 ô lồng nuôi.


Thời gian đầu, các thành viên luôn liên kết, hỗ trợ nhau và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình sản xuất nên Tổ hợp tác phát triển mạnh; vùng nước sạch, con giống tốt cùng với thị trường tiêu thụ ổn định đã mang lại thu nhập tốt cho các thành viên trong tổ.

 
Nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, Hội ND tỉnh đã kịp thời hỗ trợ 400 triệu đồng từ nguồn Quỹ HTND Trung ương để Tổ hợp tác đẩy mạnh sản xuất. Nhờ có nguồn vốn hỗ trợ cùng với số vốn tự có, các thành viên tiến hành nuôi và nâng cấp lồng bè và mua con giống.
 

Sau 1 năm, trừ mọi chi phí dự án còn lãi trên 5 tỷ đồng. Đến nay, quá trình hoạt động của Tổ hợp tác tiếp tục phát triển, thu nhập bình quân mỗi hộ khoảng 900 triệu – 1,5 tỷ đồng/năm, đã tạo thu nhập ổn định cho các thành viên.

 
Trong quá trình thực hiện dự án, các hộ tham gia dự án được Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp Hội ND tỉnh phối hợp với Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III tổ chức dạy nghề cho các hộ nuôi, tập huấn xây dựng các mô hình phát triển theo hướng liên kết, hợp tác sản xuất theo hướng chuỗi giá trị, đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị và tính cạnh tranh của sản phẩm.

 
Sau khóa học, các thành viên Tổ hợp tác và hội viên nông dân phường Vĩnh Thọ đã tích lũy được một số kiến thức về quy trình nuôi cá thương phẩm đạt hiệu quả cao…


Bên cạnh đó, để nguồn vốn vay thực sự phát huy được hiệu quả, các cấp Hội đã thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các hộ vay vốn nhằm kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng vốn vay.


Nhìn chung, dự án đều được triển khai thực hiện đúng và đầy đủ theo các khâu trong quy trình cho vay. Nhờ nguồn vốn vay Quỹ HTND và sự quan tâm, tạo điều kiện của Hội ND các cấp giúp hội viên, nông dân có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện và nâng cao đời sống; thu hút đông đảo nông dân vào Hội nhiều hơn đồng thời tạo sự gắn bó chặt chẽ hội viên với tổ chức Hội.

 
Dự án đã tạo việc làm cho 12 hội viên nông dân bên ngoài Tổ hợp tác có việc làm ổn định, thu nhập bình quân 08 -10 triệu đồng/người/tháng; hàng năm đóng góp xây dựng Quỹ HTND khoảng từ 7 - 10 triệu đồng/năm.

 
Dự án cũng hỗ trợ hơn 50 triệu đồng để nâng cấp lại các con hẻm và góp phần xây dựng các công trình xã hội hóa ở địa phương, tham gia đóng góp các nguồn quỹ ở địa phương như: Quỹ tuổi thơ, quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa hàng năm với số tiền hơn 10 triệu đồng.

 
Có thể nói, nguồn vốn Quỹ HTND đã trở thành một kênh tín dụng hết sức quan trọng cho bà con hội viên nông dân thành phố Nha Trang nói riêng và tỉnh nói chung, giúp cho nhiều dự án phục hồi và phát triển; tạo được việc làm cho nông dân, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại qua đó góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội.


 

Kim Xuyên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường