Quỹ HTND Lạng Sơn: Hỗ trợ hàng nghìn hộ vay vốn phát triển sản xuất
08:48 - 02/11/2022
(Quỹ HTND) - Bằng nguồn vốn Quỹ HTND, nhiều mô hình, dự án phát triển kinh tế được triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao thu nhập, đời sống cho bà con nông dân trên địa bàn tỉnh.
Tại địa phương, nhiều mô hình, dự án triển khai thực hiện cho thấy mang lại hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt khi được các cấp Hội quan tâm nhân rộng ở quy mô sản xuất lớn hơn đã giúp giải quyết việc làm cho các lao động nông thôn

 

Hiểu được vai trò và tầm quan trọng của nguồn vốn Quỹ HTND, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tập trung xây dựng và phát triển nguồn Quỹ HTND ở tất cả các cấp. 

 
Để tăng hiệu quả nguồn vốn vay, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh còn gắn việc cho vay vốn với công tác hướng dẫn hội viên, nông dân thành lập các tổ, nhóm liên kết thực hiện sản xuất theo chuỗi gắn với tiêu thụ sản phẩm giúp đem lại hiệu quả kinh tế cao.

 
Công tác quản lý cho vay và thu hồi vốn Quỹ luôn được các cấp Hội tập trung chỉ đạo thực hiện theo hướng dẫn. Đồng thời, nguồn vốn Quỹ HTND của tỉnh và Trung ương ủy thác 100% được cán bộ Hội ND tỉnh trực tiếp giám sát việc giải ngân.


Do đó, nguồn vốn vay đảm bảo không bị tồn đọng, không có nợ quá hạn trên địa bàn. Việc vay vốn từ Quỹ HTND đã giúp đỡ nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn có vốn phát triển sản xuất, từ đó có thêm việc làm và nâng cao thu nhập.


Đặc biệt, nhờ phương thức cho vay theo dự án và phát triển các mô hình liên kết sản xuất cũng đã giúp các cấp Hội quản lý, bảo toàn và phát huy hiệu quả nguồn vốn vay.

 
Toàn tỉnh hiện có 11/11 huyện, thành phố xây dựng được Quỹ HTND. Ban Vận động Quỹ HTND tỉnh và các huyện, thành phố đã tích cực vận động các tập thể, cá nhân đóng góp xây dựng Quỹ.  
 

Đến nay, Ban Vận động Quỹ cấp tỉnh vận động được 98,861 triệu đồng; Ban vận động Quỹ cấp huyện vận động được 2.119,127 triệu đồng, ngân sách cấp huyện bổ sung cho Quỹ HTND cùng cấp 310 triệu đồng, cùng với nguồn Quỹ Trung ương ủy thác trên địa bàn tỉnh là 10.630 triệu đồng.
 
 
Từ nguồn vốn Quỹ HTND, hàng nghìn lượt hội viên, nông dân trong tỉnh được hỗ trợ kịp thời về vốn để có thêm nguồn lực đầu tư cho phát triển sản xuất.


Bên cạnh đó, bà con còn được các cấp Hội hướng dẫn và khuyến khích chuyển đổi phương thức sang liên kết với nhau để cùng tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị khép kín nhằm tạo ra các sản phẩm nông sản đạt chất lượng cũng như mang lại lợi nhuận cao.
 
 
Hiện nay, nguồn Quỹ do Trung ương Hội ủy thác 10.630 triệu đồng đang cho 259 hộ vay thực hiện 24 dự án; Quỹ cấp tỉnh đang thực hiện 27 dự án cho 282 hộ vay với số vốn 10.760 triệu đồng; Quỹ cấp huyện đang thực hiện 147 dự án với 1.695 hộ vay 28.368 triệu đồng. Toàn tỉnh đang thực hiện 198 dự án cho 2.236 hộ vay với số vốn 49.758 triệu đồng.
 
 
Nhằm duy trì và tăng trưởng Quỹ, các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như lồng ghép qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt; qua các lớp tập huấn, các hội thi nhằm nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân về ý nghĩa của Quỹ. Từ năm 2012 đến nay, các cấp Hội tuyên truyền hơn 4.500 cuộc cho trên 250.000 lượt người tham gia.
 

Các hình thức tuyên truyền được Hội triển khai đa dạng trên các phương tiện truyền thông đại chúng, Bản tin công tác Hội, Website; biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cho vay vốn; tài liệu hướng dẫn cho các cơ sở Hội trong việc vận động xây dựng Quỹ HTND và các văn bản chính sách mới liên quan; lồng ghép nội dung trong các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội; thường xuyên nêu gương các tập thể, cá nhân đóng góp xây dựng Quỹ HTND.
 

Để đảm bảo công khai, minh bạch, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Quỹ HTND chú trọng xây dựng hệ thống quản lý từ tỉnh đến cơ sở. Hệ thống sổ sách, chứng từ, báo cáo hoạt động thực hiện thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Đáng chú ý, Hội còn chú trọng tập huấn nghiệp vụ quản lý, sử dụng Qũy HTND nhằm nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ về nội dung này.
 

Hội ND tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý, sử dụng quỹ cho hàng ngàn lượt cán bộ Hội chuyên trách để trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành. Nguồn vốn Quỹ HTND đã giúp nông dân kết nối, hợp tác liên kết, liên doanh trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Đến nay, toàn tỉnh có hàng trăm mô hình kinh tế theo chuỗi giá trị.
 

Nguồn vốn Quỹ HTND trên địa bàn tỉnh đã giúp cho đông đảo hội viên, nông dân được hỗ trợ vay vốn, kịp thời đầu tư cho phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.


Nhìn chung, các hộ vay vốn của Quỹ HTND huyện đều sử dụng vốn hiệu quả trong phát triển kinh tế. Thông qua Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhiều hộ gia đình đạt mức thu nhập tăng thêm bình quân từ 100 - 200 triệu đồng/năm so với trước khi vay vốn.
 

Nhiều mô hình, dự án được triển khai đã tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn, thúc đẩy người dân ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp để khai thác các tiềm năng, thế mạnh của từng vùng nhằm tạo ra các loại nông sản hàng hoá chất lượng.


Vốn vay từ Quỹ HTND đã thể hiện sự quan tâm của Hội ND các cấp đối với việc phát triển kinh tế hộ của gia đình hội viên, ngoài ra thời điểm gia đình các hộ được vay vốn là lúc kinh tế đang khó khăn, nên hiệu quả đồng vốn từ Quỹ HTND có ý nghĩa rất tích cực, hỗ trợ trang trại gia đình các hộ tham gia dự án vượt qua những khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế.


 
Nhất Huyền
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường