Vốn Quỹ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương
16:26 - 08/11/2022
(Quỹ HTND)- Những năm qua, các cấp Hội ND tỉnh Hưng Yên quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND nhằm giúp nhiều hội viên, nông dân được vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả.
Các dự án Quỹ HTND đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt góp phần tăng thu nhập cho các hộ vay vốn, cơ cấu lao động được chuyển dịch theo hướng tích cực giúp nhiều hộ có điều kiện đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanhHội ND tỉnh đã tích cực chỉ đạo các cấp Hội tăng trưởng nguồn vốn từ ngân sách và từ huy động hội viên để xây dựng nguồn vốn cho Quỹ HTND các cấp trong tỉnh. Để tạo điều kiện cho nhiều hộ nông dân hưởng lợi từ nguồn vốn này, trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp Hội ND trong tỉnh đã hướng dẫn các chi Hội, tổ hội lập dự án phát triển trồng trọt, chăn nuôi, khẩn trương thẩm định và giải ngân nhanh, tạo điều kiện để nông dân sớm tiếp cận được nguồn vốn.

 
Không chỉ đáp ứng nhu cầu về nguồn vốn hỗ trợ cho hội viên, nông dân, nhất là đối với những nông hộ có hoàn cảnh gia đình khó khăn có thêm điều kiện sản xuất, các cấp Hội còn hướng dẫn xây dựng một số mô hình kinh tế tập thể giúp nông dân liên kết với doanh nghiệp sản xuất nông sản theo tiêu chuẩn, nâng cao hiệu quả kinh tế.


Nhiều hộ trong dự án đã biết áp dụng kỹ thuật và tạo mối liên kết giữa các hộ trong nhóm để cùng hỗ trợ nhau về kiến thức; thực hiện đúng quy trình sản xuất giúp mang lại hiệu quả cao. Nhiều hộ không những thoát nghèo mà còn vươn lên khá giả, đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.


Cùng với phát triển kinh tế hộ, nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh còn giúp nông dân phát triển các mô hình liên kết sản xuất. Bên cạnh đó, xuất hiện nhiều loại hình Tổ, nhóm nông dân liên kết, Hợp tác xã giúp phát triển hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn, tạo sự gắn bó liên kết, giúp đỡ nhau giữa các thành viên tham gia dự án cùng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh. Các mô hình kinh tế tập thể do hội viên, nông dân làm chủ đều duy trì và phát huy hiệu quả.

 
Tại địa phương có nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả, giá trị kinh tế cao như: Vải lai chín sớm tại 3 xã Phan Sào Nam, Tam Đa, Đình Cao, huyện Phù Cừ; trồng bưởi cảnh với quy mô 1,5ha tại xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang; nuôi gà thả vườn kết hợp trồng bưởi đường đào ở Yên Hòa, huyện Yên Mỹ; trồng nhãn chín sớm và hoa công nghệ cao tại  xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động...

 
Điển hình như: CLB chăn nuôi bò thịt ở xã Phú Cường, Tp Hưng Yên với 14 thành viên, trong đó đã có 10 thành viên được thụ hưởng nguồn vốn vay của Quỹ HTND với tổng số vốn 500 triệu đồng, thời hạn vay trong 2 năm.


Có vốn, các thành viên mua bê giống về nuôi, đầu tư làm chuồng trại và nguồn thức ăn chăn nuôi. Mỗi thành viên có một phương pháp, người thì nuôi gối, người thì xuất bán cả đàn rồi nuôi lứa mới.


Nhờ việc tiêu thụ bò thịt thuận lợi, đến nay các thành viên trong CLB đã phát triển đàn bò được khoảng 120 con, có hộ nuôi đến 10 con. Các thành viên trong CLB đề xuất mỗi hộ đóng góp 2 triệu đồng để tạo nguồn vốn cho thành viên chưa được thụ hưởng Quỹ HTND và những hộ khác có nhu cầu vay vốn đầu tư chăn nuôi.


Cùng với việc hỗ trợ vốn, tổ chức Hội đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân kết nối liên kết cung ứng vật tư sản xuất, xây dựng thương hiệu, quảng bá giới thiệu sản phẩm.

 
Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tích cực tham mưu và chỉ đạo Hội ND các cấp tăng trưởng nguồn vốn từ Ngân sách và từ huy động hội viên nông dân tiết kiệm xây dựng nguồn vốn cho Quỹ HTND các cấp trong tỉnh.


Đến nay nguồn vốn Quỹ tăng trưởng được 7.446,2 triệu đồng, đạt 165% kế hoạch giao nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt trên 90 tỷ đồng với nguồn vốn Trung ương ủy thác 18 tỷ 400 triệu đồng; nguồn vốn Quỹ HTND cấp tỉnh là 53 tỷ 250 triệu đồng; cấp huyện: 13.049,77 triệu đồng; nguồn cấp xã vận động đạt 5 tỷ 634,16 triệu đồng.


Hiện trên địa bàn tỉnh có hàng ngàn hộ nông dân được vay vốn từ nguồn Quỹ HTND các cấp. Đối với các hộ được vay vốn, Hội ND thường xuyên kiểm tra, giám sát để đồng vốn vay phát huy hiệu quả, sử dụng đúng mục đích, phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình và định hướng phát triển của địa phương.


Các đối tượng vay vốn được các cấp Hội và chính quyền địa phương lựa chọn, thẩm định kỹ, có tính khả thi và phát huy được tiềm năng, thế mạnh của vùng nên hầu hết nguồn vốn vay từ Quỹ đều phát huy hiệu quả; không có nợ xấu và nợ quá hạn.


Việc đầu tư cho vay theo dự án Quỹ HTND đã xây dựng thành công nhiều mô hình liên kết, hợp tác sản xuất trong nông nghiệp góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập. Hộ ông Dương Văn Sảng tại xã Quảng Châu, Tp Hưng Yên được Quỹ HTND tỉnh cho vay 50 triệu đồng xây dựng mô hình trang trại VAC trồng cây ăn quả, trồng hoa kết hợp nuôi bò sinh sản và thả cá.
 

Sau khi được vay vốn, ông tiến hành cải tạo lại vườn, mua thêm vật tư nông nghiệp để phục vụ sản xuất. Với 4 mẫu vườn, gia đình ông trồng xen canh các loại cây ăn quả như: Cam, bưởi, ổi, táo và trồng thêm cây hoa cúc. Ngoài ra, ông còn nuôi 5 con bò, đào ao thả cá thương phẩm.  Hiện gia đình ông có thu nhập gần 300 triệu đồng/năm.
 

Từ nguồn vốn trên, nhiều mô hình sản xuất của nông dân cho thu nhập hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Định kỳ hàng tháng, các hộ vay vốn duy trì sinh hoạt với sự tham gia của Ban Quản lý dự án và hộ vay để trao đổi, học tập kinh nghiệm trong sản xuất, tìm đầu ra cho sản phẩm.

 
Đồng thời, các cấp Hội thường xuyên kiểm tra, theo dõi quá trình sử dụng nguồn vốn. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các hộ đều sử dụng vốn đúng mục đích và phát huy hiệu quả vốn vay.


Nguồn vốn vay đã giúp nhiều hộ có điều kiện để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, trở thành những hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo.
 

Thông qua các tổ, nhóm vay vốn, công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn được các cấp Hội đẩy mạnh triển khai nhằm nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của hội viên, nông dân tại địa phương.


Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tiếp tục chủ động phối hợp với ngân hàng CSXH tổ chức thực hiện tốt 06 công đoạn nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, hỗ trợ vốn giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, thoát nghèo.


Tính đến nay tổng dư nợ đạt 1.081.605 triệu đồng với 23.092 thành viên vay tại 914 Tổ TK  & VV. Thực tế cho thấy, những chương trình tín dụng chính sách của ngân hàng CSXH thực sự đã giúp cho hội viên, nông dân có thêm nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. 

 
Đến nay, 10/10 huyện, thị xã, thành phố thực hiện được Thoả thuận liên ngành với dư nợ nguồn vốn ngân hàng NN & PTNT trên địa bàn toàn tỉnh là 2.063.806 triệu đồng với 7.785 hộ vay.
 
 
Quỹ HTND đã trở thành điểm tựa giúp hội viên, nông dân trên địa bàn đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế nông thôn.


Có nguồn lực hỗ trợ về vốn, nhiều hội viên, nông dân trong tỉnh đã biết thay đổi cách thức sản xuất, chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất theo hướng hàng hóa.
 
 
 
Chính Quang
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường