Hội ND Nam Định: Vận động, ủng hộ Quỹ HTND đạt hơn 3 tỷ đồng
15:40 - 22/12/2022
(Quỹ HTND)- Năm 2022, công tác tăng trưởng Quỹ HTND cấp tỉnh và huyện có sự chuyển động rõ nét, đặc biệt là tăng từ ngân sách đạt 4.258,1 triệu đồng (riêng cuộc vận động, ủng hộ xây dựng Quỹ HTND trên quy mô toàn tỉnh đạt 3.212,068 triệu đồng).

Ảnh minh họa

Trong đó: Huyện Vụ Bản 200 triệu đồng; huyện Nghĩa Hưng 100 triệu đồng; thành phố Nam Định 100 triệu đồng; huyện Ý Yên 200 triệu đồng; Xuân Trường 50 triệu đồng; Trực Ninh 50 triệu đồng, Hải Hậu 150 triệu đồng, huyện Mỹ Lộc 15 triệu. Đặc biệt các huyện trên coi đây là chương trình bổ sung hàng năm cho Quỹ HTND cấp huyện từ nguồn ngân sách.
 

Đến nay 10 huyện, thành phố đã có Quỹ HTND cấp huyện có Ban Điều hành Quỹ, lập tài khoản và dấu pháp nhân riêng, có 209/209 cơ sở thành lập Ban vận động Quỹ HTND cơ sở. Trong đó: 02 huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng đạt trên 2.000 triệu đồng; 04 huyện đạt mức từ 1.500 - 2.000 triệu đồng, 01 huyện đạt mức 1.000 triệu đồng, 3 huyện đạt mức dưới 500 triệu đồng.
 

Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt 33.670,19 triệu đồng. Trong đó: Nguồn Trung ương Hội ủy thác 14.900 triệu đồng; nguồn Quỹ HTND cấp tỉnh đạt 4.600 triệu đồng; nguồn Quỹ HTND cấp huyện đạt 6.887,54 triệu đồng; nguồn do Hội ND cấp xã vận động 7.282,64 triệu đồng.
 

Hiện, dư nợ nguồn Trung ương cho vay 14.900 triệu đồng, thực hiện 28 dự án, cho 318 hộ vay. Trong đó: 2.000 triệu đồng cho 50 hộ vay thực hiện 04 dự án chăn nuôi (chiếm 13,4% tổng số vốn); 9.800 triệu đồng cho 204 hộ vay thực hiện 14 dự án nuôi trồng thủy sản (chiếm 65,8%); 3.100 triệu đồng cho 64 hộ vay thực hiện 06 dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng (chiếm 20,81%).
 

Đối với nguồn cấp tỉnh, Ban điều hành Quỹ HTND đã xây dựng, giải ngân 2 tỷ đồng, cho 38 hộ vay, thực hiện 05 dự án. Đồng thời, đã thu hồi và giải ngân 600 triệu đồng cho 16 hộ vay thực hiện 02 dự án.
 

Hiện, dư nợ nguồn cấp tỉnh đạt 9.000 triệu đồng cho 87 hộ vay thực hiện 11 dự án. Trong đó: 350 triệu đồng cho 10 hộ vay thực hiện 01 dự án phát triển chăn nuôi (chiếm 9% tổng số vốn); 2.550 triệu đồng cho 53 hộ vay thực hiện 07 dự án nuôi trồng thủy sản (chiếm 65,4% tổng số vốn); 1.000 triệu đồng cho 24 hộ vay thực hiện 03 dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng (chiếm 25,6% tổng số vốn).
 

Nguồn Quỹ HTND cấp huyện và xã hiện có 14.170,19 triệu đồng, đang cho 959 hộ vay 11 tỷ 387 triệu đồng tại 266 dự án, giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động tham gia trong các dự án, các mô hình tổ hợp tác, tổ Hội nghề nghiệp và các chi Hội thôn, xóm.
 

Các dự án từ nguồn vốn Quỹ HTND các cấp được triển khai theo mô hình tổ hợp tác, tổ Hội nghề nghiệp theo chuỗi liên kết đã đem lại hiệu quả góp phần đẩy mạnh việc thành lập tổ Hợp tác, Hợp Tác xã, chi, tổ Hội nghề nghiệp. Năm 2022, toàn tỉnh đã thành lập mới 28 tổ Hợp tác, 03 Hợp Tác xã nâng tổng số mô hình tổ hợp tác và hợp tác xã toàn tỉnh lên 177 mô hình, với trên 3.000 thành viên tham gia, 101 chi, tổ Hội nghề nghiệp với trên 1.000 thành viên.
 

Trong đó: 103 tổ Hợp tác, chi, tổ Hội nghề nghiệp, 3 Hợp Tác xã đã được vay vốn Quỹ HTND (bình quân 01 tổ hợp tác hay tổ Hội nghề nghiệp được vay 500 triệu đồng) góp phần giải quyết việc làm cho trên 3.000 lao động nông thôn.
 

Ngoài ra, các cấp Hội chủ động phối hợp với các Ngân hàng hỗ trợ vốn giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.
 

Tính đến 31/10, dư nợ qua tổ chức Hội đạt 1.435,852 tỷ đồng (tăng 117,121 tỷ đồng so với cuối năm 2021) cho 37.135 hộ vay thông qua 1.137 Tổ TK&VV.
 

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh phối hợp Ngân hàng CSXH tỉnh phối hợp với Hội ND huyện tổ chức kiểm tra 10 cuộc tại 10 huyện 164 xã 558 Tổ TK&VV 1.908 hộ vay vốn. Kết quả các hộ vay đã sử dụng vốn đúng mục đích, việc lưu trữ hồ sơ sổ sách tại cơ sở đảm bảo theo quy định.
 
 
Tổng dư nợ cho vay qua Tổ Vay vốn do Hội ND quản lý của chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Nam Định và chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Bắc Nam Định đến nay đạt 11.745,679 tỷ đồng (tăng 837.580 tỷ đồng so với năm 2021) cho 39.479 hộ vay thông qua 1.883 Tổ Vay vốn.
 

Hội ND tỉnh phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT tỉnh mở 6 lớp toạ đàm và 2 lớp tập huấn về nghiệp vụ tín dụng cho 1.000 đại biểu là các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổ trưởng Tổ VV&TK.
 

Để hỗ trợ các hộ vay sử dụng hiệu quả đồng vốn, các cấp Hội tổ chức trên 100 buổi tập huấn KHKT cho trên 20.000 lượt người, phối hợp đào tạo trên 45 lớp sơ cấp nghề cho 1.200 lao động nông thôn. Trong đó, trực tiếp Trung tâm Dạy nghề và HTND phối hợp các công ty tổ chức 10 lớp tập huấn cho trên 1.000 hội viên nông dân, đào tạo 11 lớp dạy nghề cho 350 học viên, cung ứng chế phẩm Sumitri xử lý rơm rạ sau thu hoạch cho trên 200 ha lúa.
 

Hoạt động Quỹ HTND giúp hội viên, nông dân được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập, cải thiện đời sống, đảm bảo an sinh xã hội. góp phần thu hút tập hợp nông dân vào tổ chức Hội.
 

Minh Phúc
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường