Tổng nguồn vốn Quỹ HTND Đăk Lăk đạt trên 51 tỷ đồng
08:36 - 12/12/2022
(Quỹ HTND)- Năm 2022, nguồn vốn Quỹ HTND các cấp tăng 5,669 tỷ đồng nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 51,818 tỷ đồng với 14,035 tỷ đồng nguồn Trung ương Hội ủy thác, 9,240 tỷ đồng nguồn cấp tỉnh, 28,542 tỷ đồng nguồn cấp huyện.

Dự án "Chăm sóc cây cà phê" được vay từ nguồn Quỹ HTND

15/15 Hội ND huyện, thị, thành Hội được UBND cấp huyện bổ sung 3,250 tỷ đồng. 100% đơn vị Hội ND cấp xã đã xây dựng kế hoạch vận động và thực hiện chuyển giao nguồn vốn về cấp huyện quản lý theo đúng quy định.
 

Tại địa phương, có nhiều mô hình vay, sử dụng vốn hiệu quả như: Tổ Hợp tác nuôi trồng thủy sản xã Krông Búk, huyện Krông Pắk; tổ Hội nghề nghiệp sản xuất cà phê bền vững tại xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar; tổ Hợp tác nuôi cá tại xã Cư M’lan, huyện Ea Súp; tổ Hợp tác trồng cây ăn trái tại Ea Wer, huyện Buôn Đôn; Hợp tác xã dịch vụ nuôi trồng và khai thác thủy sản Vụ Bổn tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk; tổ Hội nghề nghiệp chăn nuôi dê thương phẩm tại xã Phú Xuân, huyện Krông Năng...
 

Ban điều hành Quỹ HTND thực hiện và hướng dẫn các huyện, thị, thành Hội thành lập 21 chi Hội ND nghề nghiệp, 96 tổ Hội ND nghề nghiệp, 17 Hợp tác xã, 47 Tổ hợp tác với 2.534 thành viên; qua đó kết nạp 1.380 nông dân tham gia tổ chức Hội.
 
 
Ngoài ra, các cấp Hội còn phối hợp với Ngân hàng CSXH thực hiện công tác nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, hỗ trợ vốn giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đến ngày 30/11/2022, dư nợ qua tổ chức Hội đạt hơn 1.942,164 tỷ đồng, tăng 177,5 tỷ đồng so với năm 2021 (tỷ lệ tăng trưởng dư nợ đạt 10,056%), thông qua 1.257 Tổ TK&VV với 16.329 thành viên tham gia.
 
 
Qua bình xét, đánh giá, hàng tháng có 95% số Tổ xếp loại tốt, 4% Tổ loại khá. 100% tổ TK&VV có hoạt động tiết kiệm, thành viên dư nợ vốn vay có số dư tiền gửi tiết kiệm với mức bình quân 2,1 triệu đồng/thành viên, bình quân tiền gửi tiết kiệm mỗi Tổ TK&VV là 86,23 triệu đồng. Tổng dư nợ tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ đến 30/11/2022 là 108,4 tỷ đồng tăng 11,9% so với 31/12/2021.
 
 
Bên cạnh đó, các cấp Hội tích cực phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT thành lập được 215 Tổ Vay vốn với doanh số cho vay 74,5 tỷ đồng cho 1.823 hộ vay.
 

Các cấp Hội tập trung tuyên truyền về hoạt động Quỹ HTND và chương trình phối hợp với các Ngân hàng thông qua Cổng Thông tin Điện tử của Hội, hệ thống truyền thanh cơ sở.
 
 
Nguồn vốn Quỹ HTND cho vay thông qua nhóm hộ đã góp phần tích cực xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp, giúp hội viên gắn bó, liên kết với doanh nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập và trở nên khá giàu, góp phần xây dựng nông thôn mới.
 
Thanh Thảo
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường