Quỹ HTND Hải Dương: Hỗ trợ trên 3.500 hội viên, nông dân vay vốn, gia tăng thu nhập
15:37 - 22/12/2022
(Quỹ HTND)- Đến ngày 30/11/2022, nguồn vốn Quỹ HTND các cấp tăng 9,6 tỷ đồng so với cuối năm 2021, nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh lên đạt 93,55 tỷ đồng với nguồn vốn Trung ương Hội ủy thác 16 tỷ đồng; nguồn cấp tỉnh đạt 40,52 tỷ đồng; cấp huyện đạt 14,621 tỷ đồng; cấp cơ sở 22,409 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

100% Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đã kiện toàn Ban Điều hành Quỹ HTND và thành lập Ban kiểm soát hoặc phân công cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát Quỹ HTND; 12/12 Hội ND huyện đã thành lập Ban vận động, Ban Điều hành Quỹ HTND do đồng chí Chủ tịch Hội ND làm Trưởng ban; phân công cán bộ Hội phụ trách kiểm soát Quỹ HTND. 100% Hội ND các huyện hoàn thiện tư cách pháp nhân Quỹ HTND.

 
Đến nay, 100% huyện trích ngân sách bổ sung cho Quỹ cấp huyện 8,9 tỷ đồng; 128/229 xã trích ngân sách bổ sung cho nguồn Quỹ cơ sở 2,19 tỷ đồng.
 

Toàn tỉnh có 12/12 huyện, 229/229 cơ sở xây dựng được Quỹ HTND; 10/12 huyện có Quỹ cấp huyện đạt trên 1 tỷ đồng, 2/12 huyện có Quỹ đạt từ 500 triệu - 1 tỷ đồng; 80/229 cơ sở có Quỹ trên 100 triệu đồng, 142/229 cơ sở có Quỹ từ 50 - 100 triệu đồng, 7/229 cơ sở có Quỹ dưới 50 triệu đồng. Nhiều cơ sở có Quỹ HTND cao như: Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc 263,1 triệu đồng; xã Tân Hương, huyện Ninh Giang 211 triệu đồng; xã Tân Quang, huyện Ninh Giang 191 triệu đồng; xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành 231 triệu đồng; xã Kim Liên, huyện Kim Thành 218 triệu đồng;...
 

Năm 2022, các cấp Hội thu hồi 34,17 tỷ đồng vốn đến hạn của 1.521 hộ vay, đồng thời cho 1.219 hộ vay 30,9 tỷ đồng. Đến nay, tổng dư nợ nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt 93,55 tỷ đồng cho 3.643 hộ vay, trong đó: Trung ương Hội ủy thác 16 tỷ đồng đang cho 428 hộ vay thực hiện 28 dự án; Quỹ cấp tỉnh là 40,52 tỷ đồng cho 1.241 hộ vay thực hiện 99 mô hình nhóm hộ; Quỹ cấp huyện 13.851,3 tỷ đồng cho 566 hộ vay và cấp cơ sở là 21.663 tỷ đồng cho 1.294 hộ vay ở 229 cơ sở. Số tiền cho vay được đầu tư vào các lĩnh vực: Trồng trọt 32,6%, chăn nuôi 24,5%, thuỷ sản 33,3%, ngành nghề và dịch vụ 9,6%.
 

Nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương ủy thác được cho vay 100% theo dự án xây dựng mô hình phát triển kinh tế hợp tác, mỗi dự án được đầu tư từ 500-1.500 triệu đồng với thời gian vay từ 24-36 tháng. Nguồn vốn Quỹ cấp tỉnh cho vay 100% theo nhóm hộ đầu tư phát triển sản xuất trong các lĩnh vực: chăn nuôi, thủy sản, trồng trọt, ngành nghề, dịch vụ,... Mỗi nhóm hộ được đầu tư 400-500 triệu đồng với thời gian vay 24 tháng. Nguồn vốn Quỹ cấp huyện và cơ sở được cho vay theo hình thức nhóm hộ liên kết sản xuất hoặc hộ vay cá nhân phát triển kinh tế gia đình với thời gian vay từ 12-24 tháng.
 

Từ các dự án vay vốn nhóm hộ, nhiều nơi đã hình thành và thành lập được các câu lạc bộ, các HTX, tổ hợp tác liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm... tạo điều kiện thuận lợi cho việc quy vùng sản xuất ở các địa phương, tiêu biểu như: “Trồng rau màu theo tiêu chuẩn VietGap” tại xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, “Sản xuất giày dép da truyền thống” xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, “Chăn nuôi gà đồi” tại xã Bắc An, thành phố Chí Linh, “Khai thác con đặc sản (rươi, cáy)” tại xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, “Trồng sắn dây” ở xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, “Sản xuất và tiêu thụ gạo nếp cái hoa vàng an toàn” tại xã An Phụ, thị xã Kinh Môn,...
 

Bên cạnh đó, các cấp Hội tích cực phối hợp với Ngân hàng CSXH tạo vốn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Đến hết tháng 10/2022, tổng dư nợ qua Hội quản lý đạt 1.142,977 tỷ đồng, tăng 72,73 tỷ đồng so với năm 2021 với tổng số 24.022 thành viên, tại 904 Tổ TK&VV với 873 Tổ xếp loại tốt (chiếm 96,6%), 216 Tổ xếp loại khá (chiếm 2,3%). 100% Tổ TK&VV đều ký hợp đồng ủy nhiệm thu lãi, thu tiền tiết kiệm vay vốn. 100% Tổ TK&VV được ủy nhiệm thu tiết kiệm với tỉ lệ hộ vay vốn gửi tiền tiết kiệm hàng tháng đạt 100% tổng số hộ vay vốn.
 
 
Công tác thực hiện thỏa thuận liên ngành với Agribank được các cấp Hội tích cực triển khai. 12/12 huyện và 229/229 cơ sở Hội ký chi nhánh cấp huyện và chi nhánh loại III trên địa bàn để tham gia thực hiện một số khâu của nghiệp vụ tín dụng do Ngân hàng ủy nhiệm. Tổng dư nợ cho vay qua Tổ Vay vốn do Hội ND quản lý đạt 1.580,5 tỷ đồng, tăng 314,302 tỷ đồng so với năm 2021 với 9.035 hộ tham gia tại 3247 Tổ Vay vốn.
 
 
Năm 2022, các cấp Hội tổ chức 10 lớp tập huấn cho 1.522 lượt cán bộ Hội. Ngoài ra, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 1.485 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 98.751 lượt người tham dự về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản đảm bảo tiêu chuẩn an toàn để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế trong việc sử dụng vốn Quỹ và nguồn tín dụng từ các Ngân hàng.
 
 
Theo kế hoạch, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh đã thành lập 4 đoàn kiểm tra, giám sát tại 12/12 huyện và 12 cơ sở Hội về công tác quản lý Quỹ HTND và hoạt động phối hợp với các Ngân hàng. Hội ND các huyện đã trực tiếp và phối hợp với các Ngân hàng tổ chức kiểm tra 54 cuộc tại 54 cơ sở và 329 chi Hội; Hội ND cấp cơ sở kiểm tra được 247 cuộc tại 591 chi Hội và 628 tổ Hội. Qua kiểm tra cho thấy tổ chức Hội các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo việc tiếp nhận, quản lý nguồn vốn Quỹ có hiệu quả, được các cấp uỷ Đảng, chính quyền và hội viên, nông dân tin tưởng đánh giá cao. Vốn Quỹ đưa vào sử dụng đúng mục đích, đúng nguyên tắc, hạn chế tối đa tình trạng tồn đọng vốn, giải ngân nhanh gọn.
 
 
Nguồn vốn Quỹ HTND đã giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống nông dân, nâng cao thu nhập góp phần giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh xây dựng các mô hình tổ, nhóm liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn đem lại hiệu quả kinh tế cao.
 

Văn Minh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường