Ninh Bình: Đa dạng các hình thức hỗ trợ vốn cho hội viên, nông dân
16:44 - 08/08/2022
(Quỹ HTND)- Quỹ HTND là một trong những nguồn tín dụng trợ giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo ở các địa phương.
 vốn vay từ Quỹ HTND các cấp đã có những tác động tích cực trong việc phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế ở lĩnh vực nông nghiệp tại nhiều địa phương trong tỉnhThực tế cho thấy nguồn vốn Quỹ không chỉ giúp hội viên, nông dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, mà còn giúp thay đổi phương thức canh tác nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đồng thời phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương.


Hiệu quả của nguồn vốn Quỹ HTND đã và đang trở thành điểm tựa giúp hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.


Hội ND tỉnh tổ chức giải ngân 1,1 tỉ đồng nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương ủy thác để thực hiện dự án "Nuôi bò lai sinh sản" tại xã Đức Long, huyện Nho Quan và xã Yên Lâm, huyện Yên Mô. Trước khi có dự án các xã đã lập danh sách và xét các hộ đủ điều kiện để vay, các bước làm công khai minh bạch nên các hội viên đồng tình, ủng hộ.


Tại xã Đức Long, huyện Nho Quan có 10 hộ vay, số vốn vay 400 triệu đồng; xã Yên Lâm, huyện Yên Mô có 10 hộ vay, số vốn phê duyệt vay là 700 triệu đồng. Mức phí cho vay đối với người vay là 0,7 %/tháng (8,4%/năm), thời hạn vay là 36 tháng.


Thông qua dự án "Nuôi bò lai sinh sản" nhằm tạo điều kiện giúp đỡ hội viên nông dân có vốn đầu tư sản xuất, xây dựng mô hình phát triển kinh tế, liên kết doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập, góp phần giúp đỡ hộ nghèo vươn lên làm giàu…


Với nguồn vốn Quỹ Hỗ HTND, hoạt động của Hội ND các xã thực hiện dự án đã có thêm nguồn lực giúp hội viên yên tâm phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập.


Đồng thời, vận động nông dân tham gia tổ chức Hội, thành lập được tổ Hội Nông dân nghề nghiệp để góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, cũng như đẩy mạnh hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân địa phương.


Trong quá trình triển khai dự án, Hội ND cấp huyện, xã trực tiếp thực hiện dự án thường xuyên kiểm tra, theo dõi dự án. Đặc biệt, phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho người vay để phát huy hiệu quả nguồn vốn.


Phú Long là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Nho Quan, nhưng thời gian qua được các cấp quan tâm, trong đó có Hội ND hỗ trợ vay vốn giúp người dân thoát nghèo vươn lên làm giàu.


Xã Phú Long tổ chức ra mắt tổ Hội nghề nghiệp nuôi bò lai sinh sản và trao tổng 400 triệu đồng vốn Quỹ cho 8 hộ vay để mua, nuôi bò.


Ông Lê Văn Quyết ở thôn 7, xã Phú Long được vay 50 triệu đồng từ Quỹ HTND mua 2 con bò cái sinh sản và chăm sóc. Ông hy vọng nhân rộng mô hình góp phần nâng cao thu nhập trong thời gian tới.


Xã Sơn Hà, huyện Nho Quan ra mắt Hội nuôi bò lai gồm 6 thành viên, đồng thời tiến hành giao vốn Quỹ HTND cho 6 hộ với tổng số tiền 300 triệu đồng, thời hạn vay trong vòng 3 năm.


Xã Khánh Dương, huyện Yên Mô ra mắt tổ Hội nghề nghiệp nuôi cá nước ngọt thâm canh với 11 hộ dân nuôi cá tham gia. Đồng thời, Hội ND tỉnh giao vốn vay Quỹ HTND cho 8 hộ với tổng số tiền 400 triệu đồng, thời hạn vay trong 2 năm. Nguồn vốn vay giúp hội viên, nông dân mua cá giống, thức ăn, đầu tư cải tạo ao nuôi để phát triển kinh tế.


Thông qua nguồn vốn vay, các hội viên nông dân tiếp tục nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn, nâng cao quy mô sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tâp thể ở ông thôn.


Được tiếp cận nguồn vốn vay Quỹ HTND, các hộ dân rất phấn khởi, giúp cho các hộ hội viên nông dân có thêm nguồn vốn để mở rộng quy mô sản xuất, qua đó tạo công ăn việc làm tại chỗ, tăng thu nhập cho hộ gia đình.


Với đặc thù là địa phương có nhiều diện tích ruộng trũng, thời gian qua, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô đã quy hoạch vùng sản xuất tập trung với diện tích 233 ha và tạo điều kiện cho trên 450 hộ nhận đấu thầu thực hiện mô hình lúa cá.


Để các hộ có điều kiện đầu tư thực hiện mô hình, Hội ND xã đã cho 12 hộ hội viên, nông dân vay trên 600 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ. Đến nay, nhiều hộ đã phát huy hiệu quả nguồn vốn vay vươn lên thoát nghèo.


Điển hình như: Gia đình ông Phạm Như Bồn ở thôn Yên Tế, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô đã mạnh dạn đấu thầu 5 mẫu ruộng trũng của địa phương chỉ cấy được 1 vụ lúa để xây dựng mô hình nuôi thả cá. Được Hội ND xã đứng ra bảo lãnh cho vay từ nguồn vốn Quỹ HTND với số tiền 100 triệu đồng gia đình ông đã đầu tư cải tạo ao đầm với 3 ao để nuôi cá thương phẩm, cá giống và cá trắm ốc.


Ngoài được vay vốn từ Quỹ HTND, ông còn được tham gia các buổi tập huấn chuyển giao KHKT về nuôi trồng thủy sản do Hội ND huyện, xã tổ chức. Nhờ đó, từ nuôi thả cá mỗi năm gia đình thu lãi trên 150 triệu đồng.


Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của vốn Quỹ; xác định đúng đối tượng được hỗ trợ và xây dựng dự án mới, phù hợp tình hình thực tế địa phương; quan tâm huy động các nguồn lực nhằm tăng cường nguồn Quỹ, giúp thêm nhiều hội viên khó khăn được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất.


 
Gia Huy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản