Tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn hệ thống đạt trên 4.300 tỷ đồng
10:00 - 16/08/2022
(Quỹ HTND)- Đến ngày 30/6/2022, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn hệ thống đạt 4.320,2 tỷ đồng, tăng 293,52 tỷ đồng so với cuối năm 2021 với Quỹ HTND Trung ương đạt 745,26 tỷ đồng (chiếm 17,25%); Quỹ cấp địa phương đạt 3.574,94 tỷ đồng (chiếm 82,75%).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng ban điều hành Quỹ HTND Trung ương thăm mô hình trồng cam vay nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương

Thực hiện Hướng dẫn 168 của Ban Thường vụ Trung ương Hội, 100% tỉnh, thành Hội hoàn thiện tư cách pháp nhân Quỹ HTND, kiện toàn Ban Điều hành và Ban Kiểm soát Quỹ.
 

Đối với Quỹ HTND cấp huyện, có 658/671 đơn vị thành lập Quỹ HTND, trong đó có 485 đơn vị đã hoàn thiện tư cách pháp nhân (có con dấu, tài khoản riêng); 664 đơn vị thành lập Ban Điều hành Quỹ; 654 đơn vị kiện toàn Ban Kiểm soát Quỹ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Quỹ HTND.
 
 
Sáu tháng đầu năm 2022, các cấp Hội đã làm tốt công tác tham mưu, thực hiện hiệu quả Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Quỹ HTND. Ngân sách cấp bổ sung vốn cho Quỹ các cấp đạt 252,91 tỷ đồng.
 

40/63 Quỹ HTND tỉnh, thành phố được ngân sách cấp vốn bổ sung 158,38 tỷ đồng. Những đơn vị được cấp vốn lớn như: Hà Nội (30 tỷ đồng), Quảng Ninh (10 tỷ đồng), Bắc Ninh (12 tỷ đồng), Đồng Nai (10 tỷ đồng), Cà Mau (8 tỷ đồng), Ninh Bình (7 tỷ đồng), Quảng Nam (7 tỷ đồng), Quảng Bình (7 tỷ đồng)…
 

402/671 Quỹ HTND cấp huyện thuộc 54/63 tỉnh, thành Hội được ngân sách huyện cấp vốn bổ sung 89,97 tỷ đồng.
 

16 tỉnh, thành Hội có cấp xã được ngân sách xã cấp vốn bổ sung nguồn vốn Quỹ HTND 3,6 tỷ đồng.
 

Sáu tháng đầu năm 2022, nguồn vốn ủng hộ, vay, mượn tăng 26,32 tỷ đồng góp phần tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND ở các cấp Hội, nhiều tỉnh, thành Hội làm tốt như: Cao Bằng, Sơn La, Hà Nội, Tiền Giang, Cà Mau…
 

Các cấp Hội thu hồi hơn 608 tỷ đồng vốn đến hạn của 2.864 dự án, 27.781 hộ vay; giải ngân trên 845 tỷ đồng thông qua 3.444 dự án cho 32.259 hộ vay (bao gồm vốn cho vay quay vòng và vốn được cấp mới). Tổng dư nợ nguồn vốn Quỹ các cấp Hội ở địa phương đến ngày 30/6/2022 đạt trên 3.247 tỷ đồng, cho 142.427 hộ vay thông qua 14.802 dự án.
 

Riêng nguồn Quỹ HTND Trung ương thu hồi 247 dự án đến hạn của 2.920 hộ vay, với tổng số tiền 110,87 tỷ đồng; hướng dẫn các tỉnh, thành Hội xây dựng kế hoạch, lập dự án tiếp tục quay vòng cho vay chu kỳ mới; tiếp nhận và thẩm định hồ sơ dự án của Quỹ HTND các tỉnh, thành Hội trình Ban Thường vụ Trung ương Hội phê duyệt và đã giải ngân cho vay 261 dự án với số tiền 125,30 tỷ đồng cho 3.060 hộ vay.
 

Đến 30/6/2022, nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương ủy thác cho vay tại 62 tỉnh, thành Hội thông qua 1.420 dự án, cho 16.798 hộ vay, với tổng dư nợ trên 695,37 tỷ đồng (mức vay bình quân 01 dự án đạt 489,7 triệu đồng, 01 hộ đạt 41,39 triệu đồng); trong đó dự án chăn nuôi chiếm 43,32%, trồng trọt chiếm 37,25%, thủy sản chiếm 14,28%, dịch vụ, làng nghề và các loại khác chiếm 5,17%.
 

62/63 tỉnh, thành Hội đã ký chương trình phối hợp với chi nhánh ngân hàng NN&PTNT, trong đó có 59/62 tỉnh, thành Hội có dư nợ đạt 73.156 tỷ đồng (tăng 1.121 tỷ đồng so với 31/12/2021), thông qua 25.691 Tổ vay vốn với 565.774 thành viên.
 

Hai đơn vị có dư nợ cao nhất là Nam Định đạt 11.570 tỷ đồng và Thanh Hóa 9.869 tỷ đồng; có 11 đơn vị dư nợ cao trên 2.000 tỷ đồng (Hòa Bình, Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Gia Lai, Tây Ninh, Tiền Giang); 10 đơn vị có dư nợ trên 1.000 tỷ đồng (Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hải Dương, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Long An, Bến Tre).
 

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã ký kết chương trình phối hợp ngân hàng CSXH cùng cấp triển khai thực hiện văn bản thỏa thuận 11789 giữa Hội ND và Ngân hàng CSXH Việt Nam thay thế Văn bản 3948/VBTT.
 

Các cấp Hội đang quản lý 51.959 Tổ TK&VV, với 1.974.369 thành viên. Dư nợ của các chương trình tín dụng chính sách đạt 80.773 tỷ đồng, chiếm 30,4% tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH, tăng 6.673 tỷ đồng so với 31/12/2021 (tỷ lệ tăng trưởng dư nợ đạt 9,01). Trong đó, 03 đơn vị có dư nợ ủy thác cao nhất là Thanh Hóa 3.960 tỷ đồng, Hà Nội 3.097 tỷ đồng, Nghệ An 3.050 tỷ đồng.
 

Nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển sản xuất của bà con nông dân, một số tỉnh, thành Hội đã phối hợp với các Ngân hàng thương mại khác trên địa bàn, cung cấp thêm nguồn vốn giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, như: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Thanh Hóa 206,89 tỷ đồng, Tây Ninh dư nợ 166,76 tỷ đồng, Quảng Trị 106,37 tỷ đồng, Quảng Nam 99,81 tỷ đồng, Hòa Bình 86,38 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế 61,57 tỷ đồng, Quảng Ninh 55,03 tỷ đồng, Nghệ An 53,7 tỷ đồng, Hà Tĩnh 31,44 tỷ đồng, Phú Yên 29,399 tỷ đồng, Bắc Kạn 25,39 tỷ đồng, Đà Nẵng 16,72 tỷ đồng, Hậu Giang 13,19 tỷ đồng, Cao Bằng 8,81 tỷ đồng, Yên Bái 6,96 tỷ đồng)
 

Các cấp Hội đã tiến hành kiểm tra 100% hộ vay sử dụng vốn Quỹ HTND sau giải ngân; thực hiện phối hợp với ngân hàng CSXH, ngân hàng NN&PTNT kiểm tra hoạt động của các Tổ TK&VV, Tổ Vay vốn, hộ vay vốn của ngân hàng, với 14.865 cuộc kiểm tra, 28.568 đơn vị được kiểm tra (gồm Quỹ HTND cấp tỉnh, cấp huyện, Hội ND cấp cơ sở, các chi, tổ Hội, Tổ TK&VV, Tổ Vay vốn, người vay).
 

Qua kiểm tra cho thấy, các cấp Hội cơ bản thực hiện theo đúng hướng dẫn, quy định, các hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy được hiệu quả nguồn vốn. Đồng thời, nắm bắt, ghi nhận kiến nghị của hộ vay vốn, hội viên, nông dân, cán bộ Hội các cấp để nhân rộng những cách làm hay.
 

Bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát, các cấp Hội đã chủ động tổ chức và phối hợp với các ngân hàng ở địa phương tổ chức 650 lớp tập huấn nghiệp vụ Quỹ HTND, nghiệp vụ ủy thác với các ngân hàng cho 17.552 cán bộ Quỹ HTND các cấp, tổ trưởng Tổ TK&VV, Tổ Vay vốn nhằm trang bị cho cán bộ Hội các cấp về hoạt động Quỹ HTND, nội dung chương trình phối hợp với các ngân hàng, mục đích, ý nghĩa và vai trò Quỹ HTND hoạt động hỗ trợ vốn cho nông dân.
 

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn, các cấp Hội còn tổ chức 8.655 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 625.398 lượt người tham dự.
 

Nguồn vốn Quỹ HTND cho vay thông qua các dự án nhóm hộ đã giúp khôi phục, mở rộng sản xuất kinh doanh sau Covid-19, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho bà con nông dân. Hoạt động Hội ở các địa phương có dự án Quỹ HTND được tiếp thêm nguồn lực, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho hội viên, nông dân.
 

Lại Xuân Linh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường