Tổng nguồn vốn Quỹ HTND Đắk Lắk đạt trên 35 tỷ đồng
16:51 - 14/06/2022
(Quỹ HTND)- Sáu tháng năm 2022, nguồn vốn Quỹ HTND các cấp tăng 3,075 tỷ đồng nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 35,771 tỷ đồng với nguồn ngân sách cấp đạt 27,74 tỷ đồng; nguồn vận động ủng hộ 4,826 tỷ đồng; nguồn mượn đạt 1,213 tỷ đồng; 1,993 tỷ đồng nguồn bổ sung từ kết quả hoạt động.

Tổ Hội nghề nghiệp chăn nuôi dê thương phẩm tại xã Phú Xuân, huyện Krông Năng

15/15 Hội ND huyện, thị, thành Hội được UBND cấp huyện bổ sung vốn năm 2022 với tổng số tiền 3,250 tỷ đồng. 100% đơn vị Hội ND cấp xã đã xây dựng kế hoạch vận động và thực hiện chuyển giao nguồn vốn về cấp huyện quản lý theo đúng quy định.
 

Từ nguồn vốn Quỹ HTND các cấp, các dự án vay vốn theo nhóm hộ, nhiều nơi đã hình thành và thành lập được các Câu lạc bộ, Tổ hợp tác liên kết sản xuất, HTX với nhiều lĩnh vực sản xuất như: Nuôi trồng thủy sản, trồng hoa cây cảnh, khai thác thủy sản, chăn nuôi, kinh doanh và chế biến cà phê, ca cao... Qua đó, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa.
 

Nhiều mô hình vay, sử dụng vốn hiệu quả cao như: Tổ Hợp tác nuôi trồng thủy sản xã Krông Búk, huyện Krông Pắk; tổ Hội nghề nghiệp sản xuất cà phê bền vững tại xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar; tổ Hợp tác nuôi cá tại xã Cư M’lan, huyện Ea Súp; tổ Hợp tác trồng cây ăn trái tại Ea Wer, huyện Buôn Đôn; Hợp tác xã dịch vụ nuôi trồng và khai thác thủy sản Vụ Bổn tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk; 
 

Sáu tháng đầu năm 2022, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh thực hiện và hướng dẫn các huyện, thị, thành Hội thành lập mới 05 tổ Hợp tác, 02 Hợp Tác xã; 02 chi Hội nghề nghiệp và 6 tổ Hội nghề nghiệp thông qua vay vốn Quỹ HTND các cấp.
 
 
Ngoài ra, các cấp Hội chủ động phối hợp với Ngân hàng CSXH, tổ chức thực hiện công tác nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, hỗ trợ vốn giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đến 31/5/2022, dư nợ qua tổ chức Hội đạt hơn 1.890 tỷ đồng tăng 125,5 tỷ đồng (tỷ lệ tăng trưởng dư nợ đạt 7,09%) so với cuối năm 2021, thông qua 1.273 Tổ TK&VV với 50.055 thành viên tham gia.
 

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn phối hợp với Ngân hàng No&PTNT tỉnh về việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55, Nghị định 116 của Chính phủ. Đến 31/5/2022, tổng dư nợ do Hội quản lý đạt 74,5 tỷ đồng cho 1.823 thành viên vay thông qua 215 Tổ Vay vốn.
 
 
Để nâng cao hiệu quả đồng vốn Quỹ HTND và nguồn tín dụng từ các Ngân hàng, các cấp Hội tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch tập huấn chuyên đề về nghiệp vụ kế toán Quỹ HTND cấp huyện. Ban Thường vụ Hội ND tỉnh thành lập 05 Tổ công tác chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp 100% huyện, thị, thành Hội (tại mỗi huyện trực tiếp đi ít nhất 03 cơ sở Hội)…
 

Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp Hội quan tâm và tiến hành thường xuyên. Sáu tháng đầu năm 2022, Hội ND cấp tỉnh đã tổ chức kiểm tra chuyên đề hoạt động ủy thác với Ngân hàng CSXH tại 14/15 huyện, 15 cơ sở Hội, 26 Tổ TK&VV và 18 hộ vay; Hội cấp huyện tổ chức kiểm tra 183/183 cơ sở Hội, với 532 Tổ TK&VV và 2.181 hộ vay; Hội cấp xã tiến hành kiểm tra 1.138/1.283 Tổ TK&VV với 5.992 hộ vay vốn.
 

Các cấp Hội tích tực tuyên truyền về hoạt động Quỹ HTND và chương trình phối hợp với các Ngân hàng thông qua cổng thông tin điện tử của Hội, hệ thống truyền thanh cơ sở tổ chức tuyên truyền về hiệu quả sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND thông qua các mô hình vay vốn; viết các tin, bài tuyên truyền về mục đích ý nghĩa, nội dung hoạt động của Quỹ HTND; tuyên truyền và nhân rộng cách làm, cũng như hiệu quả sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND.
 
 
Từ nguồn vốn Quỹ HTND nhiều mô hình liên kết theo chuỗi giá trị được hình thành, góp phần tạo ra các sản phẩm chủ lực có chất lượng, thương hiệu, giá trị kinh tế cao, xây dựng phát triển các sản phẩm OCOP..., từng bước giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho hội viên, nông dân.
 

Xuân Thịnh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản