Quỹ HTND Quảng Nam: Tổng nguồn vốn đạt hơn 129 tỷ đồng
16:53 - 23/06/2022
(Quỹ HTND)- Sáu tháng đầu năm 2022, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 129,211 tỷ đồng, tăng 7 tỷ đồng so với cuối năm 2021, gồm: 15,427 tỷ đồng nguồn TW Hội ủy thác; nguồn ngân sách địa phương 95,552 tỷ đồng; nguồn ủng hộ 18,230 tỷ đồng.
Nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đem lại thu nhập, cải thiện cuộc sống cho hội viên, nông dân

Trong 6 tháng qua, ngân sách tỉnh cấp bổ sung 07 tỷ đồng cho Quỹ HTND tỉnh (lũy kế đến nay 68,4 tỷ đồng); ngân sách cấp huyện lũy kế 18,367 tỷ đồng, ngân sách cấp xã lũy kế 8,785 tỷ đồng.
 
 
Hiện, 18/18 huyện, thị, thành Hội xây dựng được Quỹ HTND với 08 huyện đạt mức vốn trên 1 tỷ đồng, gồm: Hội An, Tam Kỳ, Thăng Bình, Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Quế Sơn, Núi Thành.
 
 
Ngoài ra, 07 huyện đạt mức trên 500 triệu đồng, gồm: Phú Ninh, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nam Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Nông Sơn và 03 huyện miền núi đạt mức dưới 500 triệu đồng, gồm: Bắc Trà My, Nam Giang, Phước Sơn.
 
 
Bên cạnh đó, 240/240 xã có Quỹ HTND. Trong đó: 233/240 xã (97%) được ngân sách cấp vốn Quỹ HTND theo Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ; số tiền Quỹ HTND của cấp xã đã chuyển 25,361 tỷ đồng lên cấp huyện quản lý.
 
 
Sáu tháng đầu năm 2022, Hội ND tỉnh giải ngân 8,4 tỷ đồng cho 170 hộ vay tại 17 dự án (1,4 tỷ đồng nguồn vốn ủy thác của Trung ương Hội thực hiện 03 dự án cho 74 hộ vay; nguồn vốn của tỉnh giải ngân 7 tỷ đồng cho 140 hộ vay tại 14 dự án; loại hình cho vay chủ yếu đầu tư cho chăn nuôi (chiếm tỷ lệ 70%), còn lại là trồng trọt và các loại hình khác.
 
 
Dư nợ cuối kỳ nguồn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh quản lý hiện đạt 63,524 tỷ đồng, triển khai cho cho 1.193 hộ vay thực hiện 129 dự án. Cụ thể: Nguồn vốn Quỹ HTND TW 25 dự án/ 12,027 tỷ đồng/ 223 hộ vay; nguồn vốn của tỉnh 106 dự án/ 51,497 tỷ đồng/ 947 hộ vay.
 
 
Nguồn vốn Quỹ góp phần xây dựng nhiều mô hình hiệu quả tại các địa phương. Tiêu biểu như: Mô hình chăn nuôi bò 3B công nghệ cao tại các xã của thị xã Điện Bàn, Duy Xuyên,…; mô hình trồng nấm rơm, nấm bào ngư công nghệ cao ở thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành...
 
 
Nhìn chung các hộ hội viên, nông dân tham gia dự án đều đã sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đều phát huy hiệu quả, nguồn vốn luôn luôn được bảo toàn và có tích lũy.
 
 
Nhằm giúp hội viên, nông dân có thêm “kênh” dẫn vốn phát triển sản xuất, các cấp Hội còn thực hiện dịch vụ chuyển tải theo phương thức nhận uỷ thác thông qua Thoả thuận ký kết với 03 Ngân hàng.
 

Đến nay, tổng dư nợ qua Ngân hàng CSXH triển khai các chương trình tín dụng chính sách cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt 1.925 tỷ đồng (tăng 157 tỷ đồng so với cuối năm 2021) thông qua 1.128 Tổ TK&VV cho 4.324 thành viên vay. Tỷ lệ thu lãi đạt 103%. (100% số Tổ TK&VV được ủy nhiệm thu lãi và thu tiết kiệm).
 
 
Trên 98% hộ vay vốn tham gia gửi tiết kiệm với số tiền tiết kiệm huy động được 78,159 tỷ đồng. 1.051 Tổ TK&VV được đánh giá xếp loại tốt, chiếm tỷ lệ 93,17%; 75 Tổ xếp loại khá, chiếm 6,65%.
 
 
18/18 huyện, thị, thành ký kết Chương trình phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng NNo&PTNT cấp huyện thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55 và Nghị định 116. Dư nợ qua tổ chức Hội quản lý đạt 720.188 tỷ đồng thông qua 591 Tổ Vay vốn với 7.572 thành viên.
 
 
Hiện, 11/13 huyện (13 huyện có phòng giao dịch) ký kết chương trình phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt được triển khai trên 94 xã, phường với 145 Tổ và giải ngân 99,81 tỷ đồng tăng 62,375 tỷ đồng so với cuối năm 2021.
 
 
Công tác kiểm tra, giám sát luôn được các cấp Hội tiến hành thường xuyên. Sáu tháng đầu năm 2022, Hội ND tỉnh đã tổ chức 7 cuộc kiểm tra ở 7/18 huyện, 20 xã, 18 Tổ TK&VV và 30% hộ vay vốn Quỹ HTND nguồn Trung ương và cấp tỉnh. Hội ND huyện trực tiếp tổ chức 142 cuộc/1200 xã. Hội ND cấp xã thực hiện 580 cuộc kiểm tra tại Tổ TK&VV. Qua kiểm tra, đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để các cấp Hội khắc phục kịp thời.
 

Công tác tập huấn cũng được các cấp Hội chú trọng, quan tâm. Sáu tháng đầu năm, Hội ND cấp huyện tổ chức 18 lớp cho 750 học viên tham gia; Hội cấp xã tổ chức 178 lớp tập huấn nghiệp vụ cho vay vốn của Ngân hàng CSXH chô 3.625 lượt cán bộ Tổ TK&VV.
 
 
Các cấp Hội tích cực tuyên truyền về hoạt động Quỹ HTND và chương trình phối hợp với các Ngân hàng bằng nhiều hình thức như: Tập huấn, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, viết tin bài hoạt động đăng trên bản tin "Nông dân, nông thôn", diễn đàn các cấp Hội ND tỉnh, phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh vào tối thứ năm hàng tuần để nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của vốn vay cho cán bộ, hội viên, nông dân.
 
 
Có thể thấy, các hoạt động hỗ trợ về vốn ngày càng phát huy hiệu quả giúp hội viên, nông dân có vốn sản xuất, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng; góp phần giảm tình trạng tín dụng đen ở nông thôn. 
 

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản