Hòa Bình: Tổng nguồn Quỹ HTND đạt hơn 45 tỷ đồng
11:21 - 30/06/2022
(Quỹ HTND)- Sáu tháng đầu năm 2022, với nguồn vốn Quỹ HTND phát triển cùng với nguồn vốn quay vòng, các cấp Hội đã cho 210 hộ vay 6,68 tỷ đồng thực hiện 19 dự án.

Hiện tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 45,286 tỷ đồng


Sáu tháng đầu năm 2022 tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 5,243 tỷ đồng (đạt 131% chỉ tiêu giao). Nguồn ngân sách tỉnh cấp 02 tỷ đồng, ngân sách huyện cấp 3,050 tỷ đồng; vận động cán bộ, hội viên: 190,857 triệu đồng.
 

Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 45,286 tỷ đồng. Trong đó nguồn ủy thác của Trung ương Hội 14,85 tỷ đồng, ngân sách tỉnh cấp 12,249 tỷ đồng, ngân sách huyện 9,98 tỷ đồng, vận động từ cán bộ, hội viên, nông dân 8,207 tỷ đồng. Nguồn vốn trên cho 1.534 hộ vay thực hiện 190 dự án. Đến nay Quỹ HTND đã cho 6.894 lượt hộ vay vốn để thực hiện các dự án chăn nuôi, trồng trọt.


Từ nguồn vốn vay Quỹ HTND và các Ngân hàng, hội viên, nông dân có điều kiện đầu tư sản xuất  hình thành các mô hình kinh tế chi, tổ Hội nghề nghiệp, Hợp tác xã; các Tổ hợp tác, HTX liên kết sản xuất hỗ trợ nhau về vốn, giống, khoa học kỹ thuật, tìm đầu ra cho sản phẩm.
 

Điển hình như: Mô hình dự án “Chăn nuôi trâu sinh sản” thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thuỷ; “Chăn nuôi bò vỗ béo” xã Yên Trị, huyện Yên Thuỷ; “Trồng và chăm sóc Thanh long” xã Đông Lai, huyện Tân Lạc… Qua đó đã thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.
 

Các dự án vay vốn Quỹ HTND đều khả thi và có hiệu quả cao về kinh tế phát huy thế mạnh của hội viên, nông dân trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi nâng cao chất lượng, số lượng, quy mô, phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng mức thu nhập bình quân các hộ, ngày càng thu hút được nhiều hội viên mới tham gia vào tổ chức Hội.


Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, các cấp Hội còn chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các doanh nghiệp tổ chức 98 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 5.757 lượt hội viên, nông dân; giúp hội viên nông dân áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất.


Ngoài ra, các cấp Hội trong tỉnh đẩy mạnh hoạt động uỷ thác với các ngân hàng giúp hội viên, nông dân phát triển kinh tế, tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, đến nay dư nợ đạt 3.462,510 tỷ đồng (Trong đó: Ngân hàng CSXH tín chấp trên 976,437 tỷ đồng, thông qua 667 Tổ TK&VV cho 24.951 hộ vay; ngân hàng NN&PTNT tín chấp 2.399, 695 tỷ đồng, thông qua 933 Tổ vay vốn cho 26.607 hộ vay; Ngân hàng bưu điện Liên Việt trên 86,378 tỷ  đồng, cho 1.275 hộ vay, 125 Tổ liên kết vay vốn). 


Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa của Quỹ HTND; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền bổ sung nguồn vốn từ ngân sách cho Quỹ HTND theo Đề án 01-ĐA/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội ND các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo việc tổ chức và quản lý nguồn vốn đúng quy định, thực hiện tốt việc thu hồi và luân chuyển vốn kịp thời, nâng cao chất lượng việc lựa chọn mô hình xây dựng dự án cho vay theo tổ nhóm, trên cơ sở phát huy tiềm năng lợi thế địa phương, gắn với quy hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa…
 

Lê Hương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản