Lâm Đồng: Quan tâm phát triển nguồn vốn Quỹ HTND các cấp
15:37 - 04/05/2022
(Quỹ HTND) – Xác định rõ tầm quan trọng của nguồn vốn Quỹ HTND đối với hội viên, nông dân, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các cấp Hội triển khai đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt, quan tâm chú trọng tới công tác xây dựng, quản lý và tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND đạt hiệu quả. Thông qua nguồn vốn vay, hàng nghìn lượt hộ hội viên, nông dân trên địa bàn được hỗ trợ kịp thời, có thêm điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

Thông qua các mô hình, dự án được triển khai từ nguồn vốn Quỹ HTND còn giúp nâng cao ý thức và trách nhiệm của người nông dân trong việc tham gia bảo vệ môi trường, sản xuất ra các mặt hàng nông sản an toàn vì sức khỏe cộng đồng

 
Kết quả, năm 2022, nguồn vốn Quỹ HTND các cấp tăng trưởng hơn 4,42 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đang quản lí đạt trên 58,2 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn do Trung ương Hội ủy thác 14,5 tỷ đồng; nguồn ngân sách địa phương các huyện cấp bổ sung cho Quỹ cùng cấp 43,7 tỷ đồng; nguồn ủng hộ 1,3 tỷ đồng.
 

Có được những kết quả như trên, trước hết là nhờ Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong việc cấp một phần kinh phí từ ngân sách địa phương sang cho Quỹ HTND cùng cấp nhằm giúp tăng nguồn vốn ngay tại cơ sở. Từ đó, Hội ND nhiều huyện, thành phố cũng đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương sớm đưa vào kế hoạch ngay từ đầu năm và trích ngân sách bổ sung nguồn vốn cho Quỹ HTND hoạt động.

 
Được sự quan tâm ủng hộ và tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí của UBND các cấp, mức tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND đã có sự phát triển qua từng năm. Đồng thời, các cấp Hội cũng làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân để hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của hoạt động Quỹ HTND. Trên cơ sở đó, công tác vận động hội viên, nông dân tham gia đóng góp, ủng hộ xây dựng Quỹ trên địa bàn được thuận lợi và đạt kết quả cao.

 
Nhằm đáp ứng yêu cầu và tình hình mới, các cấp Hội đã chú trọng việc cho vay vốn theo các dự án, mô hình điểm có sự liên kết của các tổ hợp tác, chi, tổ Hội nghề nghiệp hoặc các nhóm hộ. Qua đó, đã giúp nhiều địa phương trong tỉnh hình thành nên các mô hình chi, tổ Hội, Tổ hợp tác, Hợp tác xã tập trung đầu tư phát triển sản xuất theo hướng hàng hoá, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới nhằm gia tăng năng suất và lợi nhuận cho các hộ dân khi tham gia thực hiện mô hình, dự án.

 
Mặt khác, cùng với việc nhanh chóng giải ngân các nguồn vốn vay, các cấp Hội cũng luôn ưu tiên triển khai giải pháp vận động phải đi đôi với hỗ trợ hội viên, nông dân cùng lúc. Hàng năm, các hộ vay vốn Quỹ HTND đều được tham gia nhiều lớp tập huấn, phổ biến về khoa học kĩ thuật do các cấp Hội phối hợp cùng ngành chức năng tổ chức; được hướng dẫn triển khai phương án làm ăn sao cho phù hợp với điều kiện thực tế ở mỗi địa phương…

 
Qua đó, đồng vốn vay ngày càng được các hộ dân biết cách sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả thiết thực. Thông qua các mô hình, dự án được triển khai nhằm thu hút thêm nhiều hội viên, nông dân tham gia vào tổ chức Hội, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi, tổ Hội cũng như xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.

 
Cùng với đó, thông qua các buổi sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề được tiến hành thường xuyên, các cấp Hội còn tạo điều kiện thuận lợi để các hội viên, nông dân cùng nhau trao đổi kinh nghiệm. Tổ chức đi tham quan tại các mô hình kinh tế hiệu quả ở cả trong và ngoài tỉnh nhằm giúp bà con học hỏi thêm những kiến thức mới, từ đó đem áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi để gia tăng lợi nhuận.

 
Nhìn chung, các dự án được triển khai trên địa bàn đều đang có mức vay tối đa 50 triệu đồng/hộ. Trong kỳ, từ nguồn vốn ủy thác của Trung ương đang được triển khai cho 379 hộ vay để thực hiện 24 dự án. Trong đó: Có 20 dự án trồng trọt (chiếm 83,3%); 04 dự án chăn nuôi (chiếm 16,7%).

 
Đối với nguồn vốn 14,625 tỷ đồng do Quỹ HTND tỉnh quản lí hiện cũng đang cho 454 hộ vay để triển khai thực hiện 46 dự án; có 44 dự án trồng trọt (chiếm 95,7%), 02 dự án chăn nuôi (4,3%). Nguồn Quỹ HTND huyện đã giải ngân xong 24,903 tỷ đồng cho 1.057 hộ vay thực hiện 138 dự án; trong đó, 127 dự án trồng trọt (chiếm 92%), 11 dự án chăn nuôi (8%).

 
Để nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả, thay vì cho vay nhỏ lẻ, các cấp Hội chuyển sang cho vay theo dự án phát triển sản xuất, kinh doanh có sự liên kết của các tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất, nhóm hộ… Tiêu biểu như: Trồng rau, hoa theo hướng công nghệ cao trong trong nhà kính, nhà lưới; trồng xen cây ca cao trong vườn điều; cải tạo, chăm sóc, thâm canh cây cà phê; đầu tư thâm canh vườn cây cao su; chăm sóc và cải tạo vườn sầu riêng năng suất thấp thành sầu riêng ghép cho năng suất cao; chăn nuôi lợn thịt; nuôi dúi; nuôi nhím; chăn nuôi bò sinh sản, nuôi bò sữa…

 
Công tác giải ngân cho vay vốn được các cấp Hội thực hiện theo đúng quy định. Mỗi dự án, mô hình đều được triển khai thực hiện với nhóm từ 10- 30 hộ hội viên, nông dân trên cùng địa bàn. Sau khi kết thúc dự án, các cấp Hội lại tiếp tục luân chuyển nguồn vốn đến các nhóm hộ khác được vay, tạo điều kiện cho ngày càng nhiều lượt hội viên, nông dân trong tỉnh được hỗ trợ thêm nguồn lực về vốn để vươn lên trong cuộc sống.

 
Hiện, tổng dư nợ từ nguồn vốn Quỹ cấp Trung ương và Quỹ cấp tỉnh đã giải ngân cho vay quay vòng đạt trên 73,7 tỷ đồng với 2.826 lượt hộ hội viên, nông dân vay để thực hiện 201 dự án. Trong đó, có 39 dự án chăn nuôi (bò sữa, bò sinh sản, bò thịt, nuôi nhím); 84 dự án cải tạo, chăm sóc cà phê, chăm sóc cây sầu riêng, chăm sóc cây điều; 33 dự án trồng dâu nuôi tằm; 45 dự án trồng rau, hoa, quả, cây Atisô.

 
Qua đánh giá, việc cho vay vốn Quỹ HTND gắn với dạy nghề và chuyển giao khoa học kỹ thuật hiệu quả đã góp phần tích cực trong tiến trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Nhìn chung, các mô hình, dự án được triển khai đều đạt hiệu quả kinh tế cao, giúp tăng thu nhập, nâng cao đời sống của hội viên, nông dân trong tỉnh. Hiện, mức thu nhập bình quân trên đầu người tăng khá, ước tính đạt khoảng 79 triệu đồng/người/năm. Thông qua các mô hình, dự án được triển khai đã giúp giải quyết việc làm cho trên 10.000 lao động nông thôn.

 
Bên cạnh việc tập trung phát triển nguồn vốn Quỹ HTND, các cấp Hội cũng chủ động trong việc phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn triển khai tốt hoạt động ủy thác nguồn vốn vay. Nhờ đó, hàng ngàn lượt hội viên, nông dân kịp thời được “tiếp sức” về vốn, đầu tư cho phát triển sản xuất, kinh doanh để nâng cao thu nhập.

 
Các cấp Hội đẩy mạnh hoạt động phối hợp với ngân hàng CSXH tỉnh trong việc ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Hiện, tổng dư nợ của 15 chương trình tín dụng chính sách do các cấp Hội đang quản lý đạt trên 1.285 tỷ đồng (tăng 9,963 tỷ đồng so với cuối năm 2021) cho 29.554 lượt hộ hội viên, nông dân vay (mức vay bình quân 43,5 triệu đồng/hộ).

 
Đáng chú ý, có 4 đơn vị Hội cấp huyện nhờ triển khai tốt hoạt động ủy thác với phía ngân hàng CSXH nên có dư nợ đạt cao, ở mức trên 125 tỷ đồng. Điển hình như các huyện: Di Linh (151,8 tỷ đồng); Đức Trọng (128,9 tỷ đồng); Bảo Lâm (145,4 tỷ đồng); Bảo Lộc (125,3 tỷ đồng).

 
Năm 2022, Hội ND tỉnh đã phối hợp với ngân hàng CSXH tổ chức thành công sự kiện “Ngày gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”, được triển khai từ ngày 09- 15/02. Thông qua hoạt động này, các cấp Hội đã huy động được gần 24,1 tỷ đồng tiền gửi với 428 khách hàng tham gia (chiếm tỷ lệ 30,12%/tổng số dư tiền gửi tiết kiệm do 04 tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác huy động).

 
Nhìn chung, các Tổ TK&VV triển khai tốt nhiệm vụ trong khâu đôn đốc các hộ vay trả lãi và gốc đúng hạn, thực hiện thu lãi theo đúng hợp đồng đã ký; nhờ đó, công tác thu lãi trên địa bàn đạt kết quả tốt. Mặt khác, Hội ND tỉnh phối hợp với ngân hàng CSXH tích cực triển khai việc đánh giá phân loại các Tổ TK&VV theo định kỳ hàng năm.

 
Theo đó, có 731 Tổ TK&VV xếp loại tốt (chiếm 85,4%); 32 Tổ đạt loại khá (chiếm 4,1%). 100% Tổ TK&VV tiến hành việc thu tiết kiệm đạt 88,9 tỷ đồng (tăng hơn 2,5 tỷ đồng) với 29.283 thành viên tham gia.

 
Đồng thời, các cấp Hội cũng chủ động phối hợp với ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh về việc triển khai thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55, Nghị định 116 của Chính phủ.

 
Tính đến hết tháng 3/2022, có 9/12 Hội ND các huyện, thành phố đang có dư nợ cho vay thông qua các Tổ Vay vốn đạt 770,253 tỷ đồng (tăng 42,387 triệu đồng so với năm 2021). Hiện toàn tỉnh đang duy trì sinh hoạt của 215 Tổ Vay vốn (tăng 22 Tổ Vay vốn) với tổng số 5.285 thành viên tham gia.

 
Hàng năm, công tác kiểm tra, giám sát và quản lý phí được các cấp Hội tiến hành thường xuyên theo đúng qui định. Qua kiểm tra cho thấy, việc quản lý nguồn vốn chặt chẽ, có sổ sách ghi chép theo dõi đầy đủ, đúng nguyên tắc, đúng chế độ tài chính và theo Điều lệ tổ chức, hoạt động của Quỹ HTND; cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích, trả vốn vay và phí kịp thời hạn, phát huy hiệu quả và bảo toàn được nguồn vốn…

 
Đặc biệt, để giúp bà con nông dân tập trung khai thác các tiềm năng và thế mạnh của địa phương, những năm qua, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề về phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, được các cấp, các ngành và nhân dân triển khai thực hiện rộng khắp. Trong đó có Nghị quyết 05 về “Phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025”.

 
Căn cứ vào Nghị quyết cùng các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và Trung ương Hội NDVN, hàng năm, Hội ND tỉnh đều xem việc triển khai hỗ trợ nguồn vốn gắn liền với công tác dạy nghề và chuyển giao khoa học kĩ thuật cho hội viên, nông dân là một nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện các chương trình công tác của Hội. Cụ thể, các dự án vay vốn Quỹ HTND đều được Hội ND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội cần chủ động trong khâu lựa chọn mô hình, phải đảm bảo an toàn vốn vay, ưu tiên cho vay tại những dự án có ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật, sản xuất hàng hoá theo hướng liên kết, hợp tác và có khả năng nhân rộng…

 
Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh còn luôn quan tâm và chỉ đạo các cấp Hội chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Từ đó, nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân trong việc tham gia bảo vệ môi trường, sản xuất ra các mặt hàng nông sản an toàn vì sức khỏe cộng đồng.

 
Thông qua việc triển khai các dự án vay vốn Quỹ HTND và công tác phối hợp với các ngân hàng đã góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn; đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Từ đó, có tác động tích cực đến công tác Hội và các phong trào nông dân; thu hút, tập hợp đông đảo hội viên, nông dân tham gia vào tổ chức Hội; từng bước nâng cao vị thế và vai trò của tổ chức Hội tại cơ sở.

Thanh Lê
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản