Nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả từ vốn Quỹ
16:18 - 12/04/2022
(Quỹ HTND) – Đến nay, các cấp Hội ND trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tích cực xây dựng nhiều mô hình vay vốn Quỹ HTND tiêu biểu mang lại lợi ích thiết thực cho bà con nông dân, góp phần phát triển kinh tế gia tăng thu nhập.
Các mô hình vay vốn của Hội thông qua Quỹ HTND không những tạo việc làm cho các hộ vay vốn, mà còn có sức lan tỏa cao trong cộng đồngHội ND các cấp tuyên truyền cho cán bộ, hội viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng và phát triển Quỹ HTND; nhân rộng cách làm hay, hiệu quả sử dụng nguồn vốn, góp phần đẩy mạnh hoạt động công tác Hội và các phong trào nông dân, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tại địa phương.


Quỹ HTND đã giúp nhiều gia đình hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh chuyển đổi sản xuất với những mô hình hay trong đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt từ đó không ngừng được nhân rộng.


Đặc biệt thông qua nguồn vốn Qũy HTND, các huyện, thị, thành đã giải quyết những khó khăn về vốn mua phân bón, thuốc trừ sâu, con giống cho các hộ hội viên, nông dân khó khăn, góp phần phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho bà con nông dân.


Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, Ban quản lý Quỹ HTND các cấp đã chủ động phối hợp với ngành chức năng, chính quyền các địa phương chú trọng việc khảo sát, thẩm định, lựa chọn đúng đối tượng vay vốn.


Đồng thời, tổ chức tư vấn, hướng dẫn việc xây dựng các dự án gắn với quy hoạch phát triển kinh tế chung của địa phương. Nhờ đó, nhìn chung các dự án đều đã phát huy tính hiệu quả. Bình quân thu nhập của các hộ hội viên, nông dân vay vốn Quỹ HTND ước tính đều tăng lên.Hội ND các cấp đã xây dựng được nhiều mô hình liên kết sản xuất hàng hóa có chất lượng cao, giải quyết việc làm cho hơn hàng ngàn lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế của địa phương.


Xác định việc bảo đảm an toàn nguồn vốn là quan trọng nhất trong công tác quản lý vốn, vì vậy, trước khi tiến hành giải ngân, Hội đã trực tiếp thẩm định 100% số hộ vay. Sau khi thẩm định phải bảo đảm đủ điều kiện thì mới giải ngân.


Quỹ HTND các cấp đều được quản lý, điều hành hoạt động chặt chẽ, đúng với điều lệ, quy chế quản lý Quỹ, không có nợ xấu hay chiếm dụng vốn.


Bên cạnh việc tập trung cho vay phát triển sản xuất, Hội còn chú trọng tới hoạt động tư vấn, hướng dẫn hội viên, nông dân sử dụng đồng vốn vay có hiệu quả; đồng thời, thực hiện đúng các quy định về quản lý vốn, thu hồi nợ đến hạn nhằm bảo toàn và không ngừng tăng trưởng nguồn vốn.


Để nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội hàng năm xây dựng các mô hình điểm vay vốn Quỹ HTND với nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.


Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh còn lồng ghép việc giải ngân vốn Quỹ HTND với hoạt động chuyển giao tiến bộ KHKT, thành lập các mô hình liên kết, hợp tác sản xuất góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho hội viên, nông dân.


Trên địa bàn tỉnh hiện có 1.319 hộ nông dân được vay vốn từ nguồn Quỹ HTND các cấp với số tiền hơn 81,8 tỷ đồng với 135 dự án. Đối với các hộ được vay vốn, Hội ND thường xuyên kiểm tra, giám sát để đồng vốn vay phát huy hiệu quả, sử dụng đúng mục đích, phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình và định hướng phát triển của địa phương.


Để tạo điều kiện cho nhiều hộ nông dân hưởng lợi từ nguồn vốn này, trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp Hội ND trong tỉnh đã hướng dẫn các chi hội, tổ hội lập dự án phát triển trồng trọt, chăn nuôi, khẩn trương thẩm định và giải ngân nhanh, tạo điều kiện để nông dân sớm tiếp cận được nguồn vốn.


Bên cạnh đó, Hội tăng cường tuyên truyền hội viên, nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện liên kết, hợp tác sản xuất.


Cùng với việc hỗ trợ vốn, tổ chức Hội đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân kết nối liên kết cung ứng vật tư sản xuất, xây dựng thương hiệu, quảng bá giới thiệu sản phẩm.


Ngoài ra, các cấp Hội ND phối hợp tổ chức trên 1.200 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, nông dân nhằm nâng cao hiệu quả vốn vay.


Tại các địa phương, một số mô hình, dự án triển khai thực hiện cho thấy mang lại hiệu quả kinh tế cao; khi được các cấp Hội quan tâm nhân rộng ở quy mô sản xuất lớn hơn đã giúp giải quyết nhiều việc làm cho các lao động tại chỗ. 


Ngoài ra, Hội còn tiếp tục chỉ đạo xây dựng mới các mô hình chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp nhằm tạo sự liên kết, gắn bó giữa các hội viên, nông dân có cùng chung lợi ích và trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo chuỗi giá trị.


Với sự hỗ trợ đó, nhiều dự án vay vốn đã phát huy được hiệu quả nguồn vốn như: Dự án trồng hoa, cây cảnh ở xã Xuân Quan (huyện Văn Giang); chăn nuôi gà sinh sản tại xã Chính Nghĩa (huyện Kim Động)  đem lại thu nhập khá cho bà con. 


Ban Thường vụ Hội ND xã Bảo Khê thành phố Hưng Yên đã xây dựng mô hình chi Hội nghề nghiệp làm hương tại thôn Cao, với tổng số hội viên tham gia là 100 hội viên.


 Mô hình chi Hội nghề nghiệp đã tạo điều kiện cho hội viên, nông dân tập trung phát triển kinh tế tập thể, xây dựng thương hiệu để phát triển ngành nghề truyền thống của địa phương, tạo cơ hội để phát triển sản xuất theo chuỗi, nâng cao giá trị hàng hóa, nông sản do nông dân làm ra.


Sau khi thành lập, chi Hội nghề nghiệp, chi Hội đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Hội ND tỉnh, Hội ND thành phố tạo điều kiện về vốn trong việc phát triển dự án “Sản xuất hương thơm”, tạo điều kiện duy trì và phát triển làng nghề truyền thống của địa phương.


Dự án được thực hiện tại chi Hội nghề nghiệp làm hương thôn Cao đã tạo điều kiện hỗ trợ vốn cho các hội viên mở rộng quy mô sản xuất hương thơm, lưu giữ và phát triển ngành nghề truyền thống của địa phương.


Dự án đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, hội viên, nông dân trong chi Hội, tạo sự gắn kết giữa tổ chức Hội với hội viên, nâng cao vị thế của tổ chức Hội.


Tổng số hộ tham gia dự án 12 hộ, với quy mô trên 900 m2. Các hộ tham gia dự án có thu nhập ổn định, bình quân đạt từ 238 triệu đồng trở lên, tạo được việc làm cho thường xuyên cho khoảng 30 - 40 lao động ở địa phương.


Các hộ được vay vốn đều sử dụng đúng mục đích là đầu tư xây dựng nhà xưởng, sản xuất, mua máy móc, mua nguyên liệu vật liệu, thuê lao động để sản xuất hương thơm và kinh doanh các sản phẩm hương thơm.


Có vốn, các hộ đã tổ chức mở rộng sản xuất, đầu tư mua sắm kịp thời phương tiện vận chuyển sản phẩm ra tiêu thụ tại các tỉnh thành khác, mời gọi các nghệ nhân, các hội viên có kinh nghiệm truyền đạt kiến thức sản xuất kinh doanh cho con em, nhân dân trên địa bàn.


 Vì vậy tình hình sản xuất kinh doanh của các hộ tham gia dự án và hội viên chi Hội nghề nghiệp đều phát triển tốt, đạt doanh thu cao.


 Nguồn vốn vay được đảm bảo, tạo được việc làm ổn định, tăng thu nhập bền vững cho các gia đình hội viên, bình quân thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng/hộ/năm, có hộ đạt 500 đến 600 triệu đồng/năm. Điển hình như: Hộ ông Nguyễn Như Dũng , hộ ông Nguyễn Ngọc Hồng.


Từ sự thành công của Dự án khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Hội các cấp, thể hiện sự quan tâm, động viên, tạo điều kiện của tổ chức Hội đến sự phát triển kinh tế của hội viên, tạo niềm tin cho nông dân đối với tổ chức Hội, thu hút đông đảo nông dân tham gia tổ chức Hội.


Từ 50 triệu đồng vốn vay Quỹ HTND, ông Dương Văn Sảng ở xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên đã xây dựng mô hình trang trại VAC trồng cây ăn quả, trồng hoa kết hợp nuôi bò sinh sản và thả cá.


Với 4 mẫu vườn, gia đình ông trồng xen canh các loại cây ăn quả như: Cam, bưởi, ổi, táo và trồng hoa cúc. Ngoài ra, ông còn nuôi 5 con bò, đào ao thả cá thương phẩm. Mỗi năm, gia đình ông thu gần 300 triệu đồng.


Nguồn vốn Quỹ đã thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế của nông dân tại địa phương. Nhiều mô hình, dự án sử dụng vốn Quỹ HTND được đánh giá đã mang lại hiệu quả thiết thực và hiện các cấp Hội cũng đang tiếp tục triển khai nhân rộng trên địa bàn.


Qua kiểm tra cho thấy, các dự án đã thực hiện đúng mục tiêu kế hoạch đề ra; các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích; các dự án khi kết thúc chu kỳ đã nộp phí và gốc đúng hạn.


Hàng quý, các thành viên trong dự án duy trì việc sinh hoạt tổ, nội dung phong phú, với sự tham gia của Ban quản lý dự án và hộ vay để trao đổi và học tập, truyền đạt các kinh nghiệm trong sản xuất.


Bên cạnh đó, bàn cách tìm đầu ra cho sản phẩm, lấy lợi ích về kinh tế làm động lực để tập hợp hội viên, nông dân tự nguyện tham gia vào tổ chức Hội nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chi, tổ Hội góp phần xây dựng Hội.


Nhiều hộ trong dự án đã biết áp dụng kỹ thuật và tạo mối liên kết giữa các hộ trong nhóm để cùng hỗ trợ nhau về kiến thức; thực hiện đúng quy trình chăn nuôi giúp mang lại hiệu quả cao, nhiều hộ không những thoát nghèo mà còn vươn lên khá giả.


Nhìn chung, các dự án triển khai đều được các cấp, các ngành đánh giá có hiệu quả về kinh tế, giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở nông thôn; tạo sự liên kết, hợp tác cùng sản xuất, kinh doanh giữa các hộ có chung ngành nghề.


Nhiều hội viên, nông dân đã mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang phương thức sản xuất liên kết, nhóm hộ có cùng mục đích sản xuất kinh doanh.


Các cấp Hội cũng thường xuyên phối hợp với ngành chức năng trên địa bàn tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp gia tăng thu nhập cho từng hộ vay trong dự án. Nhờ đó, nhiều mô hình khi triển khai đã đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.


Nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh còn giúp nông dân phát triển các mô hình liên kết sản xuất.Câu lạc bộ chăn nuôi bò thịt ở xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên gồm 14 thành viên, trong đó đã có 10 thành viên được thụ hưởng nguồn vốn vay của Quỹ HTND với tổng số vốn 500 triệu đồng, thời hạn vay trong 2 năm.


Hiện nay các thành viên trong Câu lạc bộ đã phát triển đàn bò được khoảng 120 con, có hộ nuôi đến 10 con. Các thành viên đề xuất mỗi hộ đóng góp 2 triệu đồng để tạo nguồn vốn cho thành viên chưa được thụ hưởng Quỹ HTND và những hộ khác có nhu cầu vay vốn đầu tư chăn nuôi.


Có vốn, các thành viên mua bê giống về nuôi, đầu tư làm chuồng trại và nguồn thức ăn chăn nuôi.


Thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng các mô hình hoạt động hiệu quả từ Quỹ HTND các cấp giúp nhiều hộ có điều kiện để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo bền vững.

 
Hồng Lạc
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản