Tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn hệ thống đạt trên 4 nghìn tỷ đồng
11:40 - 31/03/2022
(Quỹ HTND)- Đến hết năm 2021, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn hệ thống đạt 4.037,6 tỷ đồng, tăng 374,4 tỷ đồng so với 31/12/2020. Trong đó: Quỹ HTND Trung ương đạt 740,062 tỷ đồng (chiếm 18,33%); Quỹ cấp địa phương đạt 3.298 tỷ đồng (chiếm 81,67%).

Hoạt động Quỹ HTND các cấp đã giúp hội viên nông dân có việc làm, phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo, nâng cao quy mô sản xuất, khai thác được tiềm năng thế mạnh của từng vùng để tạo ra các loại nông sản hàng hóa, dịch vụ đạt chất lượng cao.

Có được kết quả trên là do các cấp Hội đã làm tốt công tác tham mưu, thực hiện hiệu quả Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Quỹ HTND, được ngân sách cấp bổ sung tổng nguồn vốn cho Quỹ các cấp đạt 262,147 tỷ đồng, cụ thể: 44/63 Quỹ HTND tỉnh, thành phố được ngân sách cấp vốn bổ sung 135,31 tỷ đồng. Những đơn vị được cấp vốn lớn tiêu biểu như: Bà Rịa - Vũng Tàu (20 tỷ đồng), Bắc Ninh (10 tỷ đồng), Đồng Nai (10 tỷ đồng), Quảng Nam (07 tỷ đồng), Quảng Bình (06 tỷ đồng)…
 

Đồng thời, có 528/671 Quỹ HTND cấp huyện thuộc 60/63 tỉnh, thành Hội được ngân sách huyện cấp vốn bổ sung 114,805 tỷ đồng; 19 tỉnh, thành Hội được ngân sách xã cấp bổ sung nguồn vốn cho Quỹ HTND 10,012 tỷ đồng.
 

Đáng chú ý, công tác phát triển nguồn vốn từ khu vực ngoài ngân sách tiếp tục được đẩy mạnh, huy động được nguồn lực xã hội. Trong năm 2021, nguồn vốn ủng hộ, vay, mượn tăng 68,122 tỷ đồng, góp phần tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND ở các cấp Hội. Nhiều nơi làm tốt như: Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An, Tiền Giang, Cà Mau…
 

Trong năm 2021, các cấp Hội ở địa phương đã thu hồi hơn 819 tỷ đồng nguồn vốn đến hạn của 4.087 dự án đã cho 38.072 hộ vay trước đó; tổ chức giải ngân trên 1.069 tỷ đồng thông qua 4.961 dự án cho 41.508 hộ vay (bao gồm vốn cho vay quay vòng và vốn được cấp mới). Đến nay, tổng dư nợ nguồn vốn Quỹ các cấp ở địa phương đạt trên 3.009 tỷ đồng, cho 136.919 hộ vay thông qua 14.649 dự án.
 

Đối với nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương, trong năm đã đôn đốc, thu hồi 567 dự án đến hạn của 7.027 hộ vay, với tổng số tiền 264,33 tỷ đồng; hướng dẫn các tỉnh, thành Hội xây dựng kế hoạch, lập dự án tiếp tục quay vòng cho vay chu kỳ mới. Mặt khác, đã tiếp nhận và thẩm định hồ sơ dự án của Quỹ HTND các tỉnh, thành Hội trình Ban Thường vụ Trung ương Hội phê duyệt và tiến hành giải ngân cho vay 529 dự án với số tiền 261,12 tỷ đồng cho 6.092 hộ vay.
 

Đến 31/12/2021, từ nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương ủy thác đang cho vay tại 62 tỉnh, thành Hội thông qua 1.405 dự án với 16.658 lượt hộ vay, tổng dư nợ đạt 680,94 tỷ đồng (mức vay bình quân đạt 484,6 triệu đồng/dự án, 40,87 triệu đồng/hộ). Trong đó, dự án trồng trọt chiếm 37,04%; chăn nuôi chiếm 43,38%; thủy sản chiếm 14,71%; dịch vụ, làng nghề và các loại khác 4,87%.
 

Bên cạnh đó, để hỗ trợ vốn sản xuất cho hội viên, nông dân, 62/63 tỉnh, thành Hội đã ký chương trình phối hợp với chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT. Trong đó, có 57/62 tỉnh, thành Hội đang có dư nợ đạt 72.034 tỷ đồng (tăng 4.200 tỷ đồng so với 31/12/2020), thông qua 26.148 Tổ vay vốn với 600.764 thành viên tham gia vay.
 

Theo thống kê, 13 đơn vị có dư nợ cao mức trên 2.000 tỷ đồng gồm: Hòa Bình, Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Gia Lai, Tây Ninh, Tiền Giang, trong đó hai đơn vị có dư nợ cao nhất là Nam Định đạt 10.895 tỷ đồng và Thanh Hóa 9.088 tỷ đồng. Ngoài ra, 10 đơn vị dư nợ trên 1.000 tỷ đồng như: Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Long An, Bến Tre.
 

Đồng thời, các cấp Hội đẩy mạnh hoạt động phối hợp với Ngân hàng CSXH tiến hành ủy thác thông qua 52.344 Tổ TK&VV, với 1.956.724 thành viên. Hiện, dư nợ của các chương trình tín dụng chính sách đạt 74.099 tỷ đồng, chiếm 29,88% tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH, tăng 5.541 tỷ đồng so với cuối năm 2020 (tỷ lệ tăng trưởng dư nợ đạt 8,08%). Trong đó, 03 đơn vị có dư nợ ủy thác cao nhất là: Thanh Hóa (3.618 tỷ đồng); Hà Nội (2.869 tỷ đồng); Nghệ An (2.802 tỷ đồng).
 

Nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn cho bà con nông dân đầu tư phát triển sản xuất, một số tỉnh, thành Hội đã chủ động mở rộng phối hợp với các Ngân hàng thương mại khác trên địa bàn tiêu biểu như: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt. Theo đó: Tỉnh Thanh Hóa dư nợ 199,73 tỷ đồng, Tây Ninh 191,587 tỷ đồng, Quảng Trị 128,27 tỷ đồng, Hòa Bình 83,191 tỷ đồng, Nghệ An 67,651 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế 57,94 tỷ đồng, Phú Yên 37,599 tỷ đồng, Quảng Nam 36,835 tỷ đồng, Quảng Ninh 35,54 tỷ đồng, Hà Tĩnh 31,44 tỷ đồng, Bắc Kạn 25,41 tỷ đồng, Hậu Giang 13,19 tỷ đồng, Cao Bằng 7,248 tỷ đồng, Yên Bái 3,66 tỷ đồng.
 

Năm 2021, trong hoàn cảnh thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, nhiều địa phương trong cả nước phải giãn cách xã hội, hạn chế tiếp xúc, đi lại, các cấp Hội đã chủ động nắm bắt tình hình, thích ứng linh hoạt nên việc kiểm tra, giám sát được thực hiện kịp thời ở những thời điểm an toàn dịch bệnh.
 

Các cấp Hội ở địa phương đã tiến hành kiểm tra 100% hộ vay sử dụng vốn Quỹ HTND sau giải ngân. Thực hiện việc phối hợp với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng Nông nghiệp kiểm tra hoạt động của các Tổ TK&VV, Tổ vay vốn, hộ vay vốn ngân hàng, với 17.840 cuộc kiểm tra, 52.438 đơn vị được kiểm tra (gồm Quỹ HTND cấp tỉnh, cấp huyện, Hội ND cấp cơ sở, các chi, tổ Hội, Tổ TK&VV, Tổ vay vốn, người vay).
 

Qua kiểm tra cho thấy, các cấp Hội cơ bản thực hiện theo đúng hướng dẫn, quy định, các hộ vay đã sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND và các Ngân hàng. Đồng thời, tăng cường nắm bắt, ghi nhận kiến nghị của các hộ vay vốn, cán bộ Hội các cấp để tiếp tục nhân rộng những cách làm tốt.
 

Cùng với việc giải ngân nguồn vốn, các cấp Hội ở địa phương đã chủ động tổ chức và phối hợp với các ngân hàng cùng cấp mở 646 lớp tập huấn nghiệp vụ Quỹ HTND, nghiệp vụ ủy thác cho 26.972 cán bộ Quỹ HTND các cấp, Tổ trưởng Tổ TK&VV, Tổ vay vốn. Thông qua các lớp tập huấn đã trang bị cho cán bộ Hội các cấp, nhất là với cán bộ mới phân công về Hội và phụ trách công tác Quỹ HTND những kiến thức về hoạt động của Quỹ HTND cũng như nội dung chương trình phối hợp với các ngân hàng.
 

Mặt khác, các cấp Hội đã phối hợp cùng với các ban, ngành chức năng tổ chức được 15.536 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 921.396 lượt hội viên, nông dân tham dự biết cách sử dụng các loại phân bón, thuốc trừ sâu sinh học, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt,… Từ đó, giúp nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn trong sử dụng vốn vay Quỹ HTND và nguồn tín dụng từ các ngân hàng.
 

Nguồn vốn Quỹ HTND cho vay thông qua các dự án nhóm hộ đã giúp hội viên, nông dân thêm gắn bó với nhau, liên kết với doanh nghiệp, tổ chức sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, thúc đẩy kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong nông thôn; qua đó, tích cực xây dựng các chi Hội, tổ Hội nông dân nghề nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập và trở nên khá, giàu; góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới. Hoạt động Hội ND ở các địa phương có dự án Quỹ HTND được tiếp thêm nguồn lực, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho hội viên, nông dân và tổ chức Hội ND.
 

Minh Châu
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản