Tăng trưởng Quỹ để tạo nguồn lực giúp hội viên, nông dân
16:01 - 28/03/2022
(Quỹ HTND)- Để phát triển nguồn vốn giúp Quỹ HTND, thời gian qua các cấp Hội Nông dân trên cả nước  đã  triển khai thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động nguồn vốn như tuyên truyền, vận động xã hội hóa, tranh thủ tối đa nguồn vốn vận động từ tổ chức, cá nhân. Từ đó đã đạt được những kết quả tích cực, tạo đà cho nông dân xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế mới.
Khuyến khích hội viên tham gia vào các HTX để triển khai thực hiện mô hình, đẩy mạnh quá trình liên kết, sản xuất quy mô lớn theo hướng kinh tế nông nghiệp bền vững

Nhằm đa dạng hóa các nguồn vốn hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, thời gian qua Hội Nông dân huyện Phú Giáo, Bình Dương đã chỉ đạo các cấp Hội tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo các ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đến các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, mục đích của Quỹ HTND để nhằm vận động tăng trưởng Quỹ.


Tính đến cuối năm 2021, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn huyện đạt hơn 26 tỷ đồng; với tổng dư nợ cho vay đạt hơn 25 tỷ 950 triệu đồng, cho 500 hội viên vay để thực hiện 50 dự án trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ. Trong đó vốn tỉnh Hội ủy thác hơn 22 tỷ 380 triệu đồng, cho 381 hộ vay; vốn cấp huyện gần 1 tỷ 790 triệu đồng, cho 27 hộ vay; vốn cơ sở hơn 1 tỷ 780 triệu đồng, cho 92 hộ vay.


Trong hơn 26 tỷ đồng Quỹ hiện có, Nhân dân đóng góp, ủng hộ hơn 2,4 tỷ đồng. Để phát huy hiệu quả nguồn vốn, hàng năm Hội Nông dân huyện và các xã – thị trấn đã chủ động lựa chọn những mô hình, dự án có tính khả thi để triển khai thực hiện.


Nhằm tăng trưởng nguồn vốn Quỹ, Hội Nông dân xã Diên Thọ, Diên Khánh đã tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa thiết thực của Quỹ để từ đó nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân trong việc phát triển và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong sản xuất, chăn nuôi tăng thu nhập.


Hiện nay tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp do Hội Nông dân xã quản lý là 941 triệu đồng, hỗ trợ cho nông dân trong xã thực hiện 04 dự án, gồm 30 hộ vay; trong đó cấp Trung ương 463 triệu đồng, cấp huyện 300 triệu đồng, cấp xã 178 triệu đồng thực hiện mô hình trồng trọt, chăn nuôi.


Nhiều mô hình vay vốn hiệu quả, nổi bật là mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa giống được thành lập vào năm 2018 với diện tích ban đầu 50 ha gồm 19 thành viên, đến nay đã phát triển 170 ha với hơn 150 thành viên; mô hình trồng rau bồ ngót được thành lập vào năm 2019 với diện tích ban đầu là 1,5 ha gồm 04 thành viên đến nay phát triển lên 3,5 ha gồm 07 thành viên;  mô hình liên kết chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm gà được thành lập vào năm 2021 gồm 07 thành viên với diện tích chuồng trại 4.200 m2, tổng đàn 3.200 con, chu kỳ sản xuất 03 lứa/năm, giá bán từ 60.000 - 75.000 đồng/kg…. mang lại lợi nhuận và thu nhập ổn định.


Quỹ HTND các cấp trên địa bàn xã đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực, giúp nhiều hội viên nhận thức xây dựng được nhiều mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương để tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống. 

       
Hiện nay, 27 huyện, thị, thành phố tỉnh Thanh Hóa đã có Quỹ HTND, 506 Hội Nông dân cấp cơ sở đã vận động được Quỹ. Nhiều huyện được cấp ủy, chính quyền quan tâm cho tổ chức vận động ủng hộ từ cán bộ, công nhân, viên chức và lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện, như: Đông Sơn, Như Xuân, Nông Cống, Thường Xuân, Lang Chánh.


Nguồn vốn 58,788 tỷ đồng từ Quỹ HTND các cấp đã giúp cho gần 7.000 lượt hộ nông dân được vay vốn để tham gia các dự án nhóm hộ sản xuất, kinh doanh. Từ các dự án vay vốn Quỹ, các cấp Hội đã hướng dẫn, thành lập được 12 HTX, 145 tổ hợp tác, nhiều tổ, nhóm nông dân liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh gắn với việc hình thành các chuỗi liên kết, hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng được nhiều sản phẩm OCOP.


Việc triển khai cho vay vốn đã bám sát vào tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu vay vốn của hội viên nông dân để lựa chọn các dự án phù hợp với từng vùng, miền. Việc thực hiện dự án vay vốn lần đầu yêu cầu 100% các dự án thành lập được tổ hợp tác liên kết sản xuất và tổ HND nghề nghiệp, tiến tới xây dựng, thành lập được HTX và chi HND nghề nghiệp; việc cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích nên các dự án đều đạt hiệu quả cao và có tiềm năng nhân rộng.


Để nguồn vốn Quỹ HTND phát huy hiệu quả, Hội Nông dân các cấp tiếp tục vận động tăng trưởng Quỹ; lựa chọn những mô hình sản xuất có tính khả thi, ưu tiên hội viên tham gia vào các HTX để triển khai thực hiện mô hình, đẩy mạnh quá trình liên kết, sản xuất quy mô lớn theo hướng kinh tế nông nghiệp bền vững, góp phần tích cực phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Mạnh Tùng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản