Quỹ HTND Hoà Bình hỗ trợ hội viên, nông dân vay vốn phát triển sản xuất
16:34 - 17/03/2022
(Quỹ HTND)- Đến nay, Quỹ HTND nông dân tỉnh đang quản lý 40 tỷ đồng. Trong đó, nguồn Trung ương Hội uỷ thác 13,85 tỷ đồng; nguồn ngân sách tỉnh cấp 11,25 tỷ đồng; nguồn ngân sách huyện cấp 6,93 tỷ đồng; thu ủng hộ từ cán bộ, hội viên, nông dân 8,02 tỷ đồng. Từ nguồn vốn đang triển khai cho 1.323 hộ vay thực hiện 194 dự án. 

Nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đem lại thu nhập, cải thiện cuộc sống cho hội viên, nông dân

Quỹ HTND Hoà Bình đã quay vòng cho 5.375 lượt hộ được vay vốn. Từ nguồn vốn Quỹ HTND, nhiều hộ hội viên, nông dân trên địa bàn đã xây dựng các mô hình sản xuất bền vững, góp phần xóa đói, giảm nghèo.
 

Đầu năm 2021, với mong muốn giúp cho nhiều hội viên, nông dân có thêm nguồn vốn phát triển sản xuất; mỗi Hội ND cơ sở có ít nhất 01 dự án vay vốn từ nguồn vốn tỉnh, huyện, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Đề án số 01-ĐA/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội ND các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới”. Kết quả bước đầu cho thấy Đề án được các cấp, các ngành ghi nhận và ủng hộ, trong đó có nội dung cấp bổ sung nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh năm 2022 (cấp tỉnh tăng 2 lần, cấp huyện tăng 3 lần so với năm 2021).
 

Nhiều dự án vay vốn Quỹ HTND sau khi triển khai đã giúp xây dựng được các mô hình Tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh. Điển hình như: Tổ hợp tác chăn nuôi bò vỗ béo ở các xã Yên Trị, Phú Lai (huyện Yên Thuỷ); chăn nuôi trâu sinh sản xã Thu Phong (huyện Cao Phong); chăn nuôi trâu sinh sản thị trấn Ba Hàng Đồi (huyện Lạc Thuỷ); dự án trồng và chăm sóc cam thị trấn Cao Phong; dự án trồng và chăm sóc thanh long ở xã Đông Lai (huyện Tân Lạc)… Bằng hình thức vay vốn sản xuất thông qua dự án, kết hợp với xây dựng các mô hình theo đối tượng cây, con, Quỹ HTND trong tỉnh đã giúp hàng nghìn lượt hộ hội viên, nông dân mở rộng sản xuất, kinh doanh.
 

Nguồn vốn Quỹ HTND đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực, đặc biệt là đối với các mô hình phát triển kinh tế vừa và nhỏ; góp phần thay đổi nhận thức của người dân, chuyển từ phương thức sản xuất từ nhỏ lẻ sang liên kết nhóm, đầu tư thâm canh, tăng năng suất, tạo việc làm, tăng thu nhập kinh tế hộ, trở thành hộ SXKD giỏi các cấp. Quỹ HTND cũng giúp hội viên, nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, từng bước nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới. 
 

Bên cạnh đó, hoạt động uỷ thác với các ngân hàng của các cấp Hội cũng được thực hiện có hiệu quả đã giúp hội viên, nông dân phát triển kinh tế hộ, tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Đến nay, tổng mức dư nợ đạt 3.517,7 tỷ đồng, trong đó nguồn uỷ thác với Ngân hàng CSXH là 921,730 tỷ đồng, thông qua 672 Tổ TK&VV cho 24.953 hộ vay; ngân hàng NN&PTNT tín chấp 2.509,984 tỷ đồng, thông qua 943 Tổ Vay vốn, cho 28.500 hộ vay; Ngân hàng bưu điện Liên Việt tín chấp 86 tỷ đồng thông qua 146 Tổ, cho 1.296 hộ vay. 
 

Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục phát huy nguồn lực, nâng cao chất lượng và năng lực hoạt động, chú trọng hướng dẫn nghiệp vụ quản lý Quỹ HTND cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các chương trình hoạt động hướng về cơ sở, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, nông dân theo hướng sản xuất hàng hóa, định hướng về thị trường tiêu thụ nông sản; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sử dụng nguồn vốn tránh tình trạng đầu tư kém hiệu quả dẫn tới nợ xấu, nợ quá hạn…
 

Lê Hương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản