Đồng Nai: Trên 2.300 hộ vay vốn Quỹ triển khai 232 dự án
14:18 - 24/02/2022
(Quỹ HTND)- Tổng nguồn vốn Quỹ HTND hiện đạt 103,28 tỷ đồng với nguồn Quỹ HTND Trung ương ủy thác 10,4 tỷ đồng; Quỹ cấp tỉnh 51,88 tỷ đồng; Quỹ cấp huyện 32,31 tỷ đồng; nguồn vận động ở cấp xã 8,68 tỷ đồng.
Quỹ HTND các cấp đã giải quyết việc làm cho hơn 6,5 nghìn lao động nông thôn.


Năm 2021, ngân sách tỉnh cấp cho Quỹ HTND 10 tỷ đồng; huyện cấp 7 tỷ đồng. Trong đó, 06 đơn vị được ngân sách huyện cấp 01 tỷ đồng gồm: Thành phố Biên Hòa, các huyện Xuân Lộc, Vĩnh Cửu, Long Thành, Tân Phú, Trảng Bom; 02 đơn vị được cấp 500 triệu đồng là các huyện Thống Nhất, Nhơn Trạch, nâng tổng nguồn vốn ngân sách cấp toàn tỉnh đến nay đạt 80,15 tỷ đồng (ngân sách tỉnh cấp 50 tỷ đồng, huyện cấp 30,15 tỷ đồng), tăng 18,65 tỷ đồng (22,04% so với cuối năm 2020). Nguồn vốn vận động, ủng hộ trong năm 2021 của các cấp Hội đạt 1,324 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn vận động toàn tỉnh đến nay đạt 10,86 tỷ đồng.
 
 
Trong kỳ, Quỹ HTND đã cho 918 hộ vay 41,143 tỷ đồng triển khai 96 dự án; thu hồi 24,69 tỷ đồng của 823 hộ tại 68 dự án. Tỷ lệ thu nợ đạt 100% so với yêu cầu, không xảy ra tình trạng nợ quá hạn.
 
 
Tổng dư nợ cho vay Quỹ HTND các cấp quản lý hiện đạt 95,63 tỷ đồng, cho 2.379 hộ vay thực hiện 232 dự án. Trong đó, có 140 dự án trồng trọt (chiếm 60,34%), 68 dự án chăn nuôi (29,31%), 16 dự án thuỷ sản (6,9%), 08 dự án khác (3,45%). Cụ thể: Nguồn Trung ương Hội ủy thác cho 166 hộ vay 8,1 tỷ đồng thực hiện 14 dự án; nguồn tỉnh cho 1.061 hộ vay 51,35 tỷ đồng thực hiện 94 dự án; nguồn huyện cho 1.152 hộ vay 36,18 tỷ đồng thực hiện 124 dự án.
 
 
Công tác giải ngân nguồn vốn các dự án được Hội kết hợp với công tác khuyến nông – lâm – ngư và các hoạt động khác nên đã đem lại lợi ích thiết thực, giúp giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập. Đồng thời, Hội còn vận động các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, hộ khá, giàu tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ HTND.
 
 
Đến nay, Quỹ HTND các cấp đã hỗ trợ được vốn vay cho 230 Câu lạc bộ, Tổ hợp tác với gần 6,6 nghìn lượt hộ nông dân vay để đầu tư sản xuất, chăn nuôi; giải quyết việc làm cho hơn 6,5 nghìn lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế của địa phương.
 
 
Điển hình như chị Đỗ Thị Hoàn ở ấp Suối Quýt, xã Cẩm Đường, huyện Cẩm Mỹ được vay 30 triệu đồng Quỹ HTND đầu tư cải tạo vườn cây ăn trái rộng 0,5ha. Sau 3 năm đầu tư, thu nhập từ vườn cây ăn trái tăng từ 120 triệu đồng/năm lên 150 triệu đồng/năm.
 
 
Ông Trần Anh Đông ở ấp Bàu Tre, xã Bình An, huyện Long Thành được vay 50 triệu đồng Quỹ HTND đầu tư chuyển đổi 2ha vườn sầu riêng theo chuẩn VietGAP. Sau 2 năm, sản lượng của vườn sầu riêng tăng từ 15 tấn/ha lên 18 tấn/ha, sản phẩm sầu riêng sạch có đầu ra tốt nhờ chất lượng ngon, an toàn giúp thu nhập của gia đình ông Đông tăng từ 600 triệu đồng lên 900 triệu đồng/năm.
 
 
Từ 460 triệu đồng vốn Quỹ HTND 11 hội viên Hội ND tại ấp 7, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán đã có vốn đầu tư trồng và chăm sóc mãng cầu; 10 hội viên Hội ND xã Phú Ngọc vay 400 triệu đồng Quỹ để nhân rộng mô hình nuôi đặc sản ba ba.
 
 
Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ tổ chức 10 lớp tập huấn chuyên đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND gắn với xây dựng các mô hình sản xuất, cập nhật tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa và triển khai chính sách giảm phí Quỹ HTND cho hội viên, nông dân vay vốn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 năm 2021 cho 550 cán bộ, hội viên, nông dân.
 
 
Các cấp Hội phối hợp với các ngành, lồng ghép tổ chức 02 lớp tập huấn cho 245 cán bộ quản lý dự án, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội ND các xã về nghiệp vụ cho vay Quỹ HTND; nghiệp vụ quản lý tài chính tại Hội ND xã; triển khai Quyết định 34 về nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo qua ngân hàng CSXH và Nghị định 55 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nhờ đó, các cơ sở Hội đã thực hiện tốt việc mở sổ sách, xây dựng quy chế thu chi, lưu chứng từ theo quy định.
 
 
Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức 175 cuộc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm sản xuất cho 5.133 hội viên, nông dân, giúp hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.
 
 
Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội ND tỉnh và ngân hàng CSXH, đến nay các cấp Hội đã cho 38.407 hộ vay 1.038,97 tỷ đồng thông qua 844 Tổ TK&VV. Tỷ lệ gửi tiết kiệm tại khu dân cư đạt 98,2%.
 
 
Thông qua 50 triệu đồng vốn vay ngân hàng CSXH huyện, anh Hồ Văn Phước ở xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc đã tiến hành cải tạo vườn, đầu tư 800 gốc xoài trên diện tích 2ha. Với năng suất bình quân 10 - 12 tấn/ha, giá đầu mùa 25.000 - 30.000 đồng/kg, thu nhập của gia đình anh đạt gần 220 triệu đồng/năm.
 
 
Chị Trần Xuân Kim ở ấp 1A, xã Xuân Hưng vay 50 triệu đồng từ ngân hàng CSXH đầu tư 9,5 triệu đồng mua 01 con bò mẹ, sau hơn 2 năm chăn nuôi, chị đã có 3 con bò. Phần vốn còn lại, chị dùng để đầu tư làm lá nón. Bình quân, chị xuất được 1- 2 tấn/tháng mang lại thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng, giúp chị thu nhập gấp đôi so với trước và thoát nghèo. Đến nay, mỗi tháng chị còn tham gia đóng tiết kiệm 660.000 đồng.
 
 
Thực hiện thỏa thuận liên ngành 01 về việc thực hiện sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 116 của Chính phủ, các cấp Hội đã cho 3.645 hộ vay 274,68 tỷ đồng thông qua 274 Tổ Liên kết vay vốn.
 
 
Trong năm, Hội ND tỉnh tổ chức 05 cuộc kiểm tra tại 05 xã: Núi Tượng, huyện Tân Phú; Thanh Sơn, huyện Định Quán; Sông Trầu, huyện Trảng Bom; Bàu Cạn, huyện Long Thành; Tam Phước, thành phố Biên Hòa và 50 Tổ TK&VV.
 
 
Hội ND cấp huyện tổ chức được 49 cuộc kiểm tra tại 62 Hội ND cơ sở. Hội ND cơ sở tổ chức được 82 cuộc kiểm tra đối với các dự án do Hội quản lý. Qua kiểm tra không phát hiện vấn đề nào sai phạm, 100% các hộ vay vốn đều sử dụng vốn đúng mục đích, không có hộ vay nợ gốc và phí.
 
 
Năm 2022, các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền đến các cấp, ngành, cán bộ, hội viên, nông dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò hoạt động của Quỹ, đồng thời nâng cao nhận thức trong việc vận động tạo nguồn, quản lý và sử dụng vốn; xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể tích cực vận động nguồn ngoài ngân sách, phấn đấu đảm bảo cuối nhiệm kỳ có 50% cơ sở Hội vận động nguồn Quỹ HTND từ 100 triệu đồng trở lên.
Xuân Phúc
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản