Quỹ HTND huyện Phú Cát (Bình Định): Hỗ trợ hội viên, nông dân vay vốn phát triển kinh tế
15:59 - 28/02/2022
(Quỹ HTND)- Đến nay nguồn vốn Quỹ HTND huyện đạt hơn 8,6 tỷ đồng với hơn 260 hộ vay vốn phát triển chăn nuôi, trồng trọt, nuôi cá lồng bè. Bình quân, mỗi hộ được vay từ 30 - 50 triệu đồng, cao nhất là 100 triệu đồng, thời hạn vay từ 24 - 36 tháng. Từ nguồn vốn Quỹ HTND, nhiều hộ hội viên, nông dân trên địa bàn huyện đã xây dựng các mô hình sản xuất bền vững, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Nhiều hộ hội viên, nông dân vay vốn Quỹ HTND đã xây dựng các mô hình sản xuất bền vững, góp phần xóa đói, giảm nghèo.


Đầu năm 2020, hội viên, nông dân Trần Văn Tấn ở thôn An Điềm, xã Cát Lâm, được Quỹ HTND Trung ương cho vay 75 triệu đồng. Cùng với nguồn vốn của gia đình, ông mở rộng chuồng trại và mua 3 bò lai sinh sản, nâng tổng số bò lên 5 con bò lai sinh sản.

 

Ngoài ra, ông còn được tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, bảo đảm vệ sinh môi trường. Do áp dụng đúng kỹ thuật, nên bò sinh trưởng và phát triển tốt. Đến nay, đàn bò nhà ông phát triển lên 10 con.

 

Nhiều dự án vay vốn Quỹ HTND sau khi triển khai đã xây dựng được các mô hình Tổ Hợp tác sản xuất, kinh doanh. Điển hình như mô hình Tổ Hợp tác phát triển nghề mộc ở xã Cát Thành; nuôi cá lồng bè ở xã Cát Hưng, trồng và chăm sóc Bưởi ở xã Cát Sơn... Bằng hình thức vay vốn sản xuất thông qua dự án, kết hợp với xây dựng các mô hình theo đối tượng cây, con, Quỹ HTND huyện đã giúp hàng nghìn lượt hộ hội viên, nông dân mở rộng sản xuất, kinh doanh.

 

 

Thời gian tới, Hội ND huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Quỹ HTND; giao chỉ tiêu vận động tăng trưởng Quỹ cho các cấp Hội; đảm bảo hỗ trợ vốn đúng mục đích, đúng đối tượng; xây dựng các mô hình nông dân phát triển kinh tế, làm giàu và giảm nghèo bền vững.

 

Lương Ngọc Tấn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản