Khánh Hoà: Các cấp Hội tích cực tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND
10:19 - 25/02/2022
 (Quỹ HTND)- Có thể khẳng định, Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) là một trong những chương trình cho vay có tính thiết thực và đạt hiệu quả, góp phần hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân tỉnh Khánh Hoà xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, giúp tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nông dân.
Nhờ được vay vốn Quỹ HTND, nhiều hội viên, nông dân đã liên kết phát triển sản xuất

Năm 2021, toàn tỉnh vận động tăng trưởng Quỹ HTND được trên 7,5 tỷ đồng; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện cho nông dân vay vốn với tổng dư nợ hơn 1.190 tỷ đồng; mở 11 lớp đào tạo nghề cho 385 hội viên.

 
Để công tác vận động tăng trưởng nguồn vốn Qũy HTND có hiệu quả, Ban Thường vụ Hội ND thành phố Cam Ranh có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo 15 cơ sở Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, các tổ chức, cá nhân về mục đích, ý nghĩa, hoạt động và hiệu quả của Quỹ  trong việc tham gia phát triển nông nghiệp nông thôn để hưởng ứng tích cực và lan tỏa trong hệ thống Hội. Kết quả, đối với nguồn vốn từ ngân sách thành phố và các xã 624 triệu đồng, đạt 150% chỉ tiêu; nguồn do Hội cơ sở vận động được gần 163 triệu đồng, đạt tỷ lệ 127%.


Tính đến nay, ngân sách thành phố cấp là 3,750 tỷ đồng; ngân sách cấp xã là 478 triệu đồng. Đối với chỉ tiêu vận động và tăng trưởng trong năm: Các cơ sở Hội đã vận động được trên 151 triệu đồng, nâng tổng nguồn vận động toàn thành phố trên 1,9 tỷ đồng.


Tính đến hết tháng 12/2021, tổng dư nợ nguồn vốn Quỹ HTND toàn thành phố là hơn 9 tỷ đồng, đã phát vay cho 39 dự án với 422 hộ vay. Trong đó: Nguồn vốn Trung ương ủy thác là 3,380 tỷ đồng, cho 8 dự án với hơn 80 hộ vay, hộ vay thấp nhất 30 triệu đồng, cao nhất 50 triệu đồng, quy mô mỗi dự án từ 300 - 800 triệu đồng, không có nợ quá hạn. Nguồn vốn cấp tỉnh ủy thác 1,050 tỷ đồng cho 3 dự án với hơn 30 hộ vay, hộ vay thấp nhất 30 triệu đồng, cao nhất 50 triệu đồng, quy mô mỗi dự án từ 300 - 500 triệu đồng. Nguồn vốn Quỹ HTND thành phố hơn 5 tỷ đồng cho 28 dự án với 248 hộ vay, hộ vay thấp nhất 20 triệu đồng, cao nhất 40 triệu đồng, quy mô mỗi dự án từ 200 - 400 triệu đồng.


Trong năm, nhiều mô hình được đánh giá mang lại hiệu quả kinh tế, là mô hình điểm để nhân rộng trên địa bàn như: Mô hình Tổ Hợp tác sửa chữa tàu thuyền phường Cam Phúc Nam, được hỗ trợ 400 triệu đồng từ nguồn vốn Trung ương, cho 10 hộ vay, các hộ vay đã đầu tư máy móc, gỗ… sau khi trừ chi phí thu nhập bình quân 170 – 200 triệu đồng/hộ/năm, tạo việc làm ổn định cho 8 - 10 lao động có thu nhập từ 6 - 7 triệu đồng/tháng.


Mô hình Tổ hợp tác sản xuất kinh doanh mộc – mỹ nghệ Thuận Thành, phường Cam Thuận với nguồn vốn 300 triệu đồng từ nguồn Quỹ HTND thành phố, hỗ trợ cho 10 hộ vay, các hộ vay đã đầu tư thêm may móc thiết bị, mở rộng sản xuất, hàng tháng tạo  ra trên 100.000 sản phẩm gỗ mỹ nghệ, sản phẩm được tiêu thụ rộng rãi tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh…, doanh thu hàng năm trên 1 tỷ đồng (tăng 30% so với trước); tạo việc làm cho trên 100 lao động có thu nhập ổn định từ  3 - 5 triệu đồng/tháng. 
 
 
Để phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND các cấp, thời gian qua, Hội Nông dân xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh đã định hướng cho các hộ vay vốn trong việc sử dụng nguồn vốn vay; vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt. Hội phân công các thành viên trong Ban Thường vụ và Ban Quản lý Quỹ của xã thường xuyên xuống tận các hộ vay vốn kiểm tra, theo dõi quá trình sử dụng nguồn vốn của hội viên để giúp hội viên sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích.


Hiện nay tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp do Hội Nông dân xã đang quản lý là 941 triệu đồng, hỗ trợ cho nông dân trong xã thực hiện 04 dự án, gồm 30 hộ vay; trong đó cấp Trung ương 463 triệu đồng, cấp huyện 300 triệu đồng, cấp xã 178 triệu đồng thực hiện mô hình trồng trọt, chăn nuôi.


Việc cho vay đối với nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương, huyện được thực hiện theo dự án nhằm hỗ trợ vốn cho nhóm hộ cùng một ngành nghề sản xuất, các dự án, mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao, bảo toàn  tốt nguồn vốn, cải thiện thu nhập. Nổi bật là mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa giống được thành lập và năm 2018  với diện tích ban đầu 50 ha gồm 19 thành viên, đến nay đã phát triển 170 ha với hơn 150 thành viên, mỗi vụ cân giống cho Công ty Đông Nam từ 1.500 – 1.900 tấn, giá bán tại ruộng từ 5.500 – 7.000 đồng/kg; mô hình rau bồ ngót được thành lập vào năm 2019 với diện tích ban đầu là 1,5 ha gồm 04 thành viên dến nay phát triển lên 3,5 ha gồm 07 thành viên, 01 năm cắt 6 - 7 lứa, sản lượng đạt 4 - 4,5 tấn/lứa/ha. Với giá bán hiện nay dao động 8.000 - 12.000 đồng/kg; mô hình trồng và chăm sóc bưởi da xanh được thành lập vào năm 2020 gồm 12 thành viên với diện tích 13,7 ha đến nay phát triển lên 25 ha gồm 22 thành viên, chu kỳ sản xuất và bán sản phẩm 1 - 1,5 tháng/lứa (năm bán 8 lứa), giá bán từ 15.000 – 35.000 đồng/kg; mô hình liên kết chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm gà được thành lập vào năm 2021 gồm 07 thành với diện tích chuồng trại 4.200 m2, tổng đàn 3.200 con, chu kỳ sản xuất và bán sản phẩm gà 03 lứa/năm, giá bán từ 60.000 - 75.000 đồng/kg…

 
Ngoài ra, các hội viên nông dân khi tham gia mô hình còn được Hội Nông dân phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học  kỹ thuật; lồng ghép các chương trình, dự án của xã để phổ biến và chuyển giao những kinh nghiệm hay, mô hình trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả; phối hợp với các ngành, đoàn thể để vận động thành lập các tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp để liên kết phát triển sản xuất, tư vấn, trao đổi phương án, kinh nghiệm sản xuất, hướng dẫn cách quản lý, sử dụng vật tư nông nghiệp… giúp phát huy hiệu quả nguồn vốn vay.


Năm 2021, Qũy HTND thành phố Nha Trang tăng trưởng nguồn vốn thêm 268.781.000 đồng. Nâng tổng nguồn vốn Qũy HTND toàn thành phố đang quản lý lên hơn 8 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Trung ương Hội ủy thác 1,6 tỷ, được triển khai cho 4 dự án với 40 hộ vay. Quy mô dự án từ 300 triệu đến 800 triệu đồng cho một dự án. Nguồn vốn cấp tỉnh ủy thác là 1,8 tỷ đồng được triển khai cho 6 dự án với 47 hộ vay. Quy mô dự án từ 300 đến 500 triệu đồng cho một dự án. Nguồn vốn thành phố là 4,6 tỷ  được triển khai ở 58 dự án với 193 hộ vay; quy mô dự án từ 100 đến 300 triệu đồng.


Để đạt được kết quả này, ngay từ đầu năm 2021, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đã tham mưu Thành ủy chỉ đạo UBND thành phố cấp nguồn ngân sách từ cấp xã, phường, đồng thời căn cứ chỉ tiêu tăng trưởng Quỹ để xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu vận động và ký kết thi đua đến các cơ sở vận động hội viên, nông dân, các chủ trang trại, doanh nghiệp và nông dân sản xuất giỏi các cấp.


Hầu hết các dự án được hỗ trợ từ nguồn vốn Quỹ HTND đã xây dựng được các mô hình sản xuất tốt, thành lập các Tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh các mô hình du lịch nông nghiệp giúp cho các hộ tham gia dự án cùng phát triển sản xuất. Một số dự án tiêu biểu như: Tổ hợp tác Khai thác nuôi trồng thủy sản ở phường Vĩnh Thọ, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Phước, Mô hình du lịch nông nghiệp Ao Thu quán xã Phước Đồng, Tổ hợp tác chả cá xã Vĩnh Lương, Tổ hợp tác nuôi gà cảnh phường Vĩnh Phước, Tổ hợp tác Nuôi tôm thẻ xã Vĩnh Thái, Tổ hợp tác trồng Ngò Gai xã Vĩnh Phương, Tổ hợp tác nuôi Thỏ xã Phước Đồng, Tổ hợp tác trồng hoa cảnh xã Vĩnh Thạnh, Tổ hợp tác nấm tại Vĩnh Ngọc, Tổ hợp tác nuôi heo, bò phường Phước Long đặt trang trại tại xã Phước Đồng. 


Thời gian tới, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố sẽ tiếp tục vận động từ hội viên, nông dân 10.000đ/hộ/năm, cán bộ Hội 50.000đ/năm xây dựng Qũy; vận động các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, các hộ phi nông nghiệp, các doanh nghiệp ủng hộ xây dựng Quỹ. Đồng thời tiếp tục tham mưu đề nghị Ủy ban nhân dân các cấp quan tâm cấp bổ sung từ ngân sách cho Qũy.

 
Nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đã tạo ra một kênh vốn mới, góp phần giải quyết một phần về vốn cho hội viên, nông dân, qua đó hạn chế tình trạng vay tín dụng đen ở nông thôn.
 

Khanh Uyên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản