Vốn Quỹ tiếp sức giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất
09:58 - 21/02/2022
(Quỹ HTND) - Từ nguồn vốn vay Quỹ HTND, hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã mạnh dạn phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả, gia tăng thu nhập.
 Dự án được thực hiện đúng mục tiêu kế hoạch đề ra, các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, việc nộp phí, trả gốc đúng thời hạn, thực sự phát huy được hiệu quả


Xác định Quỹ HTND là một trong những nguồn lực quan trọng của các cấp Hội trong tỉnh giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất nên hàng năm, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh triển khai kế hoạch tổ chức vận động xây dựng tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND đến 100% huyện, thành, thị Hội.


Nhờ đó, nguồn vốn Quỹ HTND liên tục tăng trưởng hàng năm, góp phần giải quyết tốt tình trạng “khát” vốn của hội viên, nông dân trên địa bàn. Công tác vận động tăng trưởng Quỹ HTND luôn được các cấp Hội tập trung thực hiện với nhiều hình thức đa dạng.


Giai đoạn 2021-2025, đề án bổ sung vốn điều lệ Quỹ HTND tỉnh đặt mục tiêu xây dựng Quỹ tăng trưởng đạt trên 40 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng từ 80 – 90 mô hình kinh tế tập thể  theo hướng sản xuất hàng hoá an toàn, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tập trung vào các cây trồng, vật nuôi có lợi thế theo định hướng phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương.


Việc thực hiện đề án đã tạo điều kiện cho các cấp Hội ND nâng cao chất lượng hoạt động, củng cố niềm tin của hội viên, nông dân vào tổ chức hội, giúp Hội viên lao động sản xuất, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.


Trong quá trình thực hiện, Hội ND các cấp thực hiện đúng quy định của Trung ương Hội và Bộ Tài chính, từ khâu vận động, thủ tục cho vay, ghi chép vào hệ thống sổ sách đến thu hồi phí và thực hiện nghĩa vụ tài chính đạt 100%.   


Nhờ đó, nguồn vốn được bảo toàn và ngày càng tăng theo hướng bền vững, bảo đảm đúng đối tượng, công khai dân chủ, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Với những kết quả tích cực, Quỹ HTND trở thành điểm tựa cho hội viên, nông dân và các phong trào của Hội. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng hoá các loại hình sản xuất kinh doanh ở nông thôn, phát triển ngành nghề, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, từng bước chuyển dịch từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hoá tập trung nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.


Bên cạnh đó, tăng cường mối liên kết 4 nhà "Nhà nông – Nhà nước – Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp" giúp đỡ hỗ trợ nông dân trong sản xuất, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm.


Từ đó, Hội ND tỉnh đã tích cực triển khai hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế bằng nhiều nguồn lực khác nhau, giúp các cấp Hội có thêm nguồn lực hỗ trợ hội viên nông dân về vốn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất.


Nhờ nguồn vốn Quỹ HTND, nhiều hộ dân đã vươn lên phát triển kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất, có thu nhậ
p và cuộc sống ổn định. Qua việc xây dựng các mô hình dự án đã giúp hội viên, nông dân tiếp cận nguồn vốn; đồng thời, cán bộ Hội thường xuyên đi kiểm tra các mô hình, tận tình hướng dẫn giúp bà con nông dân tháo gỡ khó khăn trong sản xuất.


Nguồn vốn Quỹ HTND các cấp tăng trưởng hàng năm, hệ thống tổ chức, bộ máy quản lý điều hành hoạt động dần đi vào nề nếp.


Đến nay, 73/178 đơn vị cấp xã được tiếp cận nguồn vốn Quỹ HTND, 1 dự án từ 300 triệu – 1 tỷ đồng.


Bên cạnh đó, các cấp Hội trong tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân xây dựng các Tổ hợp tác, Hợp tác xã thực hiện chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh; đồng thời, tăng cường phối hợp tổ chức các hội thảo tổng kết, đánh giá mô hình, khuyến khích hội viên, nông dân sản xuất an toàn theo các tiêu chuẩn: VietGAP, GlobalGAP.


Sau 5 năm thực hiện đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 – 2020", Quỹ đã có bước phát triển vượt bậc.


Đề án đã hỗ trợ vốn cho trên 3.000 lượt hội hội viên nông dân có vốn đầu tư mở rộng sản xuất với doanh số cho vay luỹ kế trên 70 tỷ đồng.


Phương thức cho vay được đổi mới, từ vay theo hộ chuyển sang vay theo dự án nhóm hộ có cùng mục đích sản xuất hàng hoá gắn với mô hình tổ liên kết, tổ hợp tác, chi tổ hội nghề nghiệp. Quy mô đầu tư vốn cho một dự án được nâng từ 100 – 200 triệu đồng lên 300 – 500 triệu đồng/dự án.


Nguồn vốn Quỹ được các cấp Hội giải ngân kịp thời, đúng đối tượng theo các mô hình, dự án đã phê duyệt. Hiện nguồn vốn trên đang được Hội ND các cấp triển khai cho các hộ hội viên, nông dân vay thực hiện dự án phát triển kinh tế trên địa bàn.


Đối với hội viên, nông dân đang sinh hoạt trong các chi, tổ Hội ND nghề nghiệp cũng luôn được các cấp Hội quan tâm và tạo mọi điều kiện hỗ trợ về nguồn vốn vay. Qua đó, nhằm khuyến khích bà con tham gia vào chuỗi liên kết cùng nhau phát triển sản xuất, kinh doanh giúp gia tăng lợi nhuận.


Quỹ HTND tập trung đầu tư cho bà con phát triển những sản phẩm chủ lực của địa phương, những dự án có quy mô lớn hơn để tạo ra những sản phẩm cũng như hiệu ứng của sản phẩm ở quy mô cao hơn, nhằm xây dựng những thương hiệu có chất lượng và đáp ứng được yêu cầu của thị trường.


Năm 2021, Tổ hợp tác nuôi ốc nhồi làng Quặng, xã Định Biên, huyện Định Hoá, được hỗ trợ 400 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ HTND. Nhờ nguồn vốn Quỹ, 10 hộ thành viên đã mở rộng quy mô sản xuất, phát mô hình kinh tế và có thu nhập ổn định.


Anh Hoàng Văn Thịnh ở xóm Làng Quặng, xã Định Biên có 3.600m2 diện tích ao nuôi ốc và ếch, mỗi năm gia đình anh có thu nhập gần 200 triệu đồng.


Đến nay, Quỹ HTND tỉnh đã phát huy hiệu quả cao bởi đây vừa là công cụ, vừa là giải pháp để cho bà con nông dân có vốn và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.


Trong những năm qua, Quỹ HTND tỉnh đã hỗ trợ cho nhiều nông dân phát triển các mô hình. Qua một thời gian thực hiện đã được các cấp, các ngành đánh giá rất hiệu quả và cần phát huy.


Bên cạnh đó, các cấp Hội còn đẩy mạnh tuyên truyền về nguồn vốn và vận động hội viên, nông dân vay vốn để đầu tư phát triển các mô hình kinh tế, kết hợp với cho vay vốn, mở các lớp tập huấn, lớp học nghề về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt và chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới cho hội viên vay vốn. Từ đó, hội viên, nông dân có vốn, kiến thức áp dụng vào sản xuất và tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người nông dân, góp phần đẩy mạnh hoạt động của Hội và phong trào nông dân trên địa bàn.


Trước đây, trên địa bàn xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, mới bắt đầu có vài hộ tìm hiểu và chăn nuôi bò thương phẩm quy mô nhỏ lẻ 2-3 con/hộ.


Năm 2020, sau khi nhận thấy chăn nuôi bò thương phẩm đem lại hiệu quả kinh tế cao, Hội ND xã đã tổ chức cho các hộ chăn nuôi đi tham quan học tập mô hình chăn nuôi bò thương phẩm tại tỉnh Vĩnh Phúc và mạnh dạn đề nghị cấp trên hỗ trợ vốn Quỹ HTND giúp hội viên đầu tư mở rộng chuồng trại, mua thêm con giống.


 Qua Hội ND xã, Hội ND huyện Đồng Hỷ, các hộ chăn nuôi là hội viên, nông dân đã được tiếp cận nguồn vốn vay từ Quỹ HTND Trung ương, Quỹ HTND tỉnh với số tiền 800 triệu đồng để thực hiện dự án chăn nuôi bò thương phẩm đã hỗ trợ được thêm cho các hộ chăn nuôi phát triển sản xuất.


Sau gần một năm thực hiện dự án chăn nuôi bò thương phẩm đến nay toàn xã có 30 hộ chăn nuôi bò thương phẩm trong đó 20 hộ tham gia dự án.


Các hộ tham gia dự án đã được cải thiện cuộc sống nhờ có thu nhập khá từ chăn nuôi bò,mở rộng chăn nuôi tăng đàn bò từ 2 con lên đến vài chục con đến nay số lượng đàn bò được tăng từ 27 con (năm 2020) lên 109 con (năm 2021).


Việc tăng doanh thu, tăng lợi nhuận từ chăn nuôi đã góp phần tham gia vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng vật nuôi của địa phương.


Dự án chăn nuôi bò thương phẩm được vay vốn từ Quỹ HTND Trung ương và được các cấp Hội tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn thành lập Tổ hợp tác, Hợp tác xã là nguồn động lực giúp các hộ mạnh dạn chuyển đổi quy mô sản xuất từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi có quy mô lớn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.


Nhờ đó tận dụng được nguồn lao động tại địa phương với 40 lao động có việc làm mới. Bà con nông dân có việc làm thường xuyên tại gia đình, tăng thu lợi nhuận, nâng cao đời sống của các hộ nông dân trực tiếp tham gia dự án tăng thu nhập từ 99.000.000đồng /năm trở lên.


Đến nay, mô hình dự án đã thành lập được Tổ hợp tác hoạt động theo mô hình kinh tế tập thể, đang hướng tới thành lập Hợp tác xã chăn nuôi, nhằm cung cấp nguồn thực phẩm sạch ra thị trường cho người tiêu dùng.


Từ mô hình chăn nuôi có hiệu quả của Tổ hợp tác chăn nuôi bò thương phẩm đến nay đã có nhiều hộ hội viên trên địa bàn của xã đến học tập và nhân rộng để phát triển kinh tế góp phần thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững, qua đó khẳng định được sự cần thiết sử dụng đồng vốn ưu đãi từ nguồn Quỹ HTND để tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế hộ gia đình và góp phần xây dựng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương.


Qua việc thực hiện dự án đã cho thấy hiệu quả kinh tế cao từ việc sử dụng đồng vốn Quỹ HTND đã góp phần tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều hội viên, nông dân trong xã.


Có thể nói, qua nguồn vốn vay trên, hội viên, nông dân đã xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác, nâng cao quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và thu nhập cho bà con nông dân.
 

Kim Xuyên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản