Quỹ HTND Quảng Nam “trợ lực” 146 dự án cho 1.465 hộ hội viên, nông dân triển khai
10:52 - 22/02/2022
(Quỹ HTND)- Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 122,211 tỷ đồng, tăng 14,452 tỷ đồng so với cuối năm 2020, gồm: 15,429 tỷ đồng nguồn TW Hội ủy thác; nguồn ngân sách địa phương 88,552 tỷ đồng; nguồn ủng hộ 18,230 tỷ đồng.

Vốn Quỹ HTND được hội viên, nông dân đầu tư chăn nuôi gà

Đáng chú ý, thực hiện Quyết định số 516 ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Quyết định số 673 ngày 21/5/2011của Thủ tướng Chính phủ, năm 2021, ngân sách tỉnh cấp bổ sung 07 tỷ đồng cho Quỹ HTND tỉnh; ngân sách cấp huyện cấp 18,367 tỷ đồng, ngân sách cấp xã 8,785 tỷ đồng.
 
 
Hiện, 18/18 huyện, thị, thành Hội xây dựng được Quỹ HTND với 08 huyện đạt mức vốn trên 1 tỷ đồng, gồm: Hội An, Tam Kỳ, Thăng Bình, Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Quế Sơn, Núi Thành.
 
 
Ngoài ra, 07 huyện đạt mức trên 500 triệu đồng, gồm: Phú Ninh, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nam Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Nông Sơn và 03 huyện miền núi đạt mức dưới 500 triệu đồng, gồm: Bắc Trà My, Nam Giang, Phước Sơn.
 
 
Bên cạnh đó, 240/240 xã có Quỹ HTND. Trong đó: 233/240 xã (97%) được ngân sách cấp vốn Quỹ HTND theo Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ; số tiền Quỹ HTND của cấp xã đã chuyển 25,361 tỷ đồng lên cấp huyện quản lý.
 
 
Năm 2021, Hội ND tỉnh giải ngân 24,4 tỷ đồng cho 533 hộ vay tại 53 dự án (6,6 tỷ đồng nguồn vốn ủy thác của Trung ương Hội thực hiện 134 dự án cho 134 hộ vay; nguồn vốn của tỉnh giải ngân 17,8 tỷ đồng cho 399 hộ vay tại 40 dự án; nguồn vốn của huyện giải ngân 12,69 tỷ đồng cho 424 hộ vay, chủ yếu các dự án vay vốn để đầu tư cho chăn nuôi (chiếm tỷ lệ 70%), còn lại là trồng trọt và các loại hình khác.
 
 
Dư nợ nguồn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh hiện đạt 74,89 tỷ đồng, triển khai cho cho 1.465 hộ vay thực hiện 146 dự án. Cụ thể: Nguồn vốn Quỹ HTND TW 25 dự án/ 13,489 tỷ đồng/ 273 hộ vay; nguồn vốn của tỉnh 121 dự án/ 61,401 tỷ đồng/ 1.192 hộ vay; nguồn vốn cấp huyện dư nợ 38,382 tỷ đồng/ 1.832 hộ vay).
 
 
Nguồn vốn Quỹ góp phần xây dựng nhiều mô hình hiệu quả tại các địa phương. Tiêu biểu như: Mô hình chăn nuôi gà của anh Dương Tấn Lợi, xã Bình Lãnh với 08 trại hơn 50m2/trại nuôi trên 10 ngàn con; hộ ông Đoàn Hồng Khuyên, xã Tiên Hà với mô hình sản xuất thực phẩm chay; hộ ông Nguyễn Thành Nhân, xã Tiên Hà với mô hình trồng cam giấy; hộ ông Nguyễn Văn Sang, xã Tiên Phong với mô hình chăn nuôi 5.000 con vịt, gà lấy trứng.
 
 
Nhìn chung các hộ hội viên, nông dân tham gia dự án đều đã sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đều phát huy hiệu quả, nguồn vốn luôn luôn được bảo toàn và có tích lũy.
 
 
Nhằm giúp hội viên, nông dân có thêm “kênh” dẫn vốn phát triển sản xuất, các cấp Hội đã thực hiện dịch vụ chuyển tải theo phương thức nhận uỷ thác thông qua Thoả thuận ký kết với 03 Ngân hàng.
 
Đến nay, tổng dư nợ qua Ngân hàng CSXH triển khai các chương trình tín dụng chính sách cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt 1.768 tỷ đồng (tăng 112 tỷ so với cuối năm 2020) thông qua 1.127 Tổ TK&VV  cho 42.594 thành viên vay. (100% số Tổ TK&VV được ủy nhiệm thu lãi và thu tiết kiệm).
 
 
Trên 98% hộ vay vốn tham gia gửi tiết kiệm với số tiền tiết kiệm huy động được 78,159 tỷ đồng. 1.059 Tổ TK&VV được đánh giá xếp loại tốt, chiếm tỷ lệ 93,97%; 63 Tổ xếp loại khá, chiếm 5,59%.
 
 
18/18 huyện, thị, thành ký kết Chương trình phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng NNo&PTNT cấp huyện thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55 và Nghị định 116. Dư nợ qua tổ chức Hội quản lý đạt 774,655 tỷ đồng thông qua 606 Tổ Vay vốn với 8.481 thành viên.
 
 
Tháng 3/2021, Hội ND tỉnh ký kết Chương trình phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tỉnh. Hiện, 11/13 huyện (13 huyện có phòng giao dịch) ký kết chương trình phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tại các huyện, thị, thành và giải ngân 36,835 tỷ đồng cho 593 hộ vay.
 
 
Công tác kiểm tra, giám sát luôn được các cấp Hội quan tâm và tiến hành thường xuyên. Năm 2021, Hội ND tỉnh đã tổ chức 27 cuộc kiểm tra ở 18/18 huyện, 52 xã, 47 Tổ TK&VV và 100% hộ vay vốn. Hội ND huyện trực tiếp tổ chức được 285 cuộc/240 xã, Hội ND cấp xã thực hiện 1.157 cuộc kiểm tra Tổ TK&VV.
 
 
Hàng năm, các cấp Hội tích cực tuyên truyền về hoạt động Quỹ HTND và chương trình phối hợp với các Ngân hàng bằng nhiều hình thức như: Tập huấn, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, viết tin bài hoạt động đăng trên bản tin "Nông dân, nông thôn", diễn đàn các cấp Hội ND tỉnh, phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh vào tối thứ năm hàng tuần để nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của vốn vay cho cán bộ, hội viên, nông dân.
 
 
Có thể thấy, Quỹ HTND các cấp hoạt động ngày càng hiệu quả, giúp hội viên, nông dân có vốn sản xuất, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng; góp phần giảm tình trạng tín dụng đen ở nông thôn. Đồng thời, từng bước xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của hội viên, nông dân và nhiệm vụ trong giai đoạn mới hiện nay.
 

Xuân Lợi
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản