Lào Cai: Hơn năm trăm hội viên, nông dân được hỗ trợ phát triển sản xuất
09:29 - 16/02/2022
(Quỹ HTND) - Đến hết năm 2021, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đang quản lý 29.772 triệu đồng với Trung ương ủy thác 14.40 triệu đồng (chiếm 48%); cấp tỉnh đạt 7.720 triệu đồng (chiếm 26%); cấp huyện đạt 7.652 triệu đồng (chiếm 26%).

Các dự án vay vốn Quỹ đều khả thi, đạt hiệu quả kinh tế, giúp phát huy thế mạnh của địa phương

Có được kết quả trên do các cấp Hội làm tốt công tác tham mưu, thực hiện hiệu quả Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Quỹ HTND. Điển hình như: Quỹ HTND thị xã Sa Pa được ngân sách thị xã cấp 1,7 tỷ đồng (riêng năm 2021 là 1,5 tỷ đồng); Quỹ HTND huyện Bắc Hà được ngân sách huyện cấp năm 2021 là 0,5 tỷ đồng. Đồng thời, công tác phát triển nguồn vốn từ huy động được nguồn lực xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND ở các cấp Hội, điển hình như: thành phố Lào Cai, huyện Bảo Thắng.
 

Đến nay, Quỹ HTND tỉnh được ngân sách tỉnh cấp vốn điều lệ 06 tỷ đồng; 3/9 Quỹ HTND cấp huyện được ngân sách huyện cấp 2.503 triệu đồng (tăng 02 tỷ đồng so với năm 2020). 


9/9 huyện, thị xã, thành phố đã phát triển được Quỹ HTND. Trong đó: 6/9 huyện đạt mức 500 triệu đồng trở lên; 2/9 huyện đạt mức 01 tỷ đồng trở lên. Số đơn vị cấp xã xây dựng được Quỹ HTND đạt 152/152 đơn vị xã có tổ chức Hội.


Dư nợ Quỹ HTND toàn tỉnh đến hết năm 2021 đạt 29,175 tỷ đồng cho 501 hộ vay thực hiện 43 dự án tại 9/9 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, dự án trồng trọt chiếm 33%, chăn nuôi chiếm 37%, thủy sản chiếm 30%.


Nhiều dự án phát huy hiệu quả, được địa phương nhân rộng như: Nuôi gà thả đồi tại huyện Bảo Thắng; nuôi vịt bầu tại xã Nghĩa Đô huyện Bảo Yên; nuôi thủy sản tại huyện Bảo Thắng, Bát Xát và thành phố Lào Cai; chăn nuôi đại gia súc tại các huyện: Bảo Yên, Văn Bàn, Bảo Thắng, Bát Xát đã phát huy lợi thế nguồn thức ăn cho gia súc phong phú, phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu nên đàn gia súc phát triển tốt, đem lại giá trị kinh tế cao.
 

Ngoài ra, Quỹ HTND tỉnh cũng đã quan tâm đầu tư vốn xây dựng các dự án nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế về khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng của từng địa phương như: Mô hình trồng bưởi Múc, na dai tại huyện Bảo Thắng; mận tam hoa tại huyện Bắc Hà; cây lê, hoa ly, địa lan, cá nước lạnh tại thị xã Sa Pa… đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động ở nông thôn với mức thu nhập ổn định bình quân từ 50 - 60 triệu đồng/năm; có mô hình đạt thu nhập từ 80-100 triệu đồng/năm.


Để tạo thêm nguồn vốn giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, các cấp Hội còn tích cực phối hợp với các Ngân hàng triển khai hoạt động ủy thác. 9/9 Hội ND cấp huyện ký kết văn bản liên ngành với chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT cùng cấp; 107 Hội ND cấp xã ký Hợp đồng với Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT trên địa bàn để tham gia thực hiện một số khâu của nghiệp vụ tín dụng do Ngân hàng ủy nhiệm. Tổng dư nợ qua tổ chức Hội đạt 1.480 tỷ đồng (tăng 72,4 tỷ đồng so cuối năm 2020) cho 12.672 hộ vay, tại 557 Tổ Vay vốn.


Bên cạnh đó, các cấp Hội còn phối hợp với Ngân hàng CSXH ủy thác cho 17.688 hộ vay 850 tỷ đồng thông qua 538 Tổ TK&VV, tăng 72 tỷ đồng so với cuối năm 2020. 100% Tổ TK&VV tham gia gửi tiết kiệm. Tỷ lệ thu lãi, thu tiết kiệm hàng tháng đạt từ trên 90%. Tổng số dư tiền tiết kiệm huy động đạt 25.859 triệu đồng với 19.306 thành viên tham gia gửi tiết kiệm.
 

Các cấp Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH tích cực đánh giá phân loại Tổ TK&VV theo định kỳ với 491 Tổ xếp loại tốt (chiếm 91,4%); 3 Tổ khá (chiếm 6,2%).


Nhằm phát huy hiêu quả nguồn vốn, năm 2021, các cấp Hội phối hợp tổ chức 561 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 22.746 người tham gia. Từ đó giúp nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn trong sử dụng vốn vay Quỹ HTND và nguồn tín dụng từ các ngân hàng.
 

Thông qua hoạt động của Quỹ HTND và ủy thác vay vốn với các Ngân hàng đã góp phần khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế của Hội trong hệ thống chính trị. Các dự án Quỹ HTND đã giúp hội viên, nông dân liên kết với doanh nghiệp, tổ chức sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, thúc đẩy kinh tế nông thôn ngày càng phát triển. 
 

Xuân Mai
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản