Hội ND Đắk Lắk với công tác an sinh xã hội
09:18 - 16/02/2022
(Quỹ HTND)- Với mục đích tạo sự đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân, góp phần cùng hệ thống chính trị thực hiện công tác an sinh xã hội, Hội nghị Ban Chấp hành Hội ND tỉnh đã thông qua Chương trình “Tết vì hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”.