Kiên Giang: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND đạt trên 42,7 tỷ đồng
14:15 - 23/12/2021
(Quỹ HTND)- Năm 2021, toàn tỉnh có 15/15 huyện, thành phố phát triển được Quỹ HTND, 6 huyện đạt mức trên 500 triệu đồng, 14/15 huyện được cấp vốn từ ngân sách. 140/140 xã, thị trấn tổ chức vận động Quỹ HTND và chuyển vốn về huyện quản lý. Trong đó, 107 xã đạt trên 100 triệu đồng, 28 xã đạt dưới 100 triệu đồng.
Xuất hiện nhiều mô hình làm ăn hiệu quả từ các Dự án vay vốn Quỹ.


Đến nay 100% các huyện, thành phố thành lập được Quỹ HTND, Ban kiểm soát Quỹ, 12/15 huyện thành lập được Ban vận động Quỹ. Tổng nguồn vốn Quỹ HTND hiện đạt 42,73 tỷ đồng, tăng 3,2 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 8%) so với đầu năm. Trong đó, vốn ngân sách địa phương chuyển sang 21,28 tỷ đồng, vốn vận động ủng hộ 20,92 tỷ đồng, vốn  bổ sung từ kết quả hoạt động 531 triệu đồng.
 
 
Hiện Quỹ HTND cấp tỉnh quản lý 17,19 tỷ đồng; Quỹ cấp huyện 5,38 tỷ đồng; cấp xã 20,15 tỷ đồng. Trong kỳ, nguồn Quỹ Trung ương ủy thác đã cho 48 hộ vay 2 tỷ đồng triển khai 04 dự án. Trong đó, trồng trọt (chiếm 50%), nuôi trồng thủy sản (50%). Đồng thời, thu nợ 623 triệu đồng của 02 dự án. Cuối kỳ, 154 hộ còn dư nợ với 5.89 tỷ đồng thực hiện 13 dự án trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản.
 
 
Nguồn Quỹ HTND tỉnh đã cho 213 hộ vay 6,1 tỷ đồng triển khai 18 dự án; thu nợ 5,65 tỷ đồng của 21 dự án. Cuối kỳ, 602 hộ còn dư nợ với 16,1 tỷ đồng thực hiện 54 dự án.
 
 
Nguồn Quỹ HTND huyện đã cho 579 hộ vay 10,28 tỷ đồng triển khai 87 dự án. Cuối kỳ, 1.278 hộ còn dư nợ với 18,82 tỷ đồng thực hiện 213 dự án.
 
 
Công tác tuyên truyền được các cấp Hội chú trọng với nhiều hình thức đa dạng như: Hội ND tỉnh chủ động đưa tin bài về hoạt động Quỹ HTND lên trang thông tin điện tử của Hội; lồng ghép trong nội dung các cuộc họp Ban Chấp hành, hội nghị sơ kết công tác Hội, các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội ở các địa phương để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung hoạt động của Quỹ, các mô hình sử dụng vốn hiệu quả  đến các tổ chức, cá nhân.
 
 
Từ nguồn vốn Quỹ, Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân liên kết, hợp tác, xây dựng được 3 dự án HTX, 11 dự án tổ hợp tác, 2 dự án chi Hội nghề nghiệp, góp phần phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho hội viên, nông dân.
 
 
Tại địa phương, xuất hiện nhiều mô hình làm ăn hiệu quả, điển hình như các dự án: Nuôi cá bớp lồng bè ở xã Lại Sơn (huyện Kiên Hải); nuôi bò thịt xã Tân Khánh Hòa (huyện Giang Thành); nuôi tôm, trồng lúa xã Đông Yên (huyện An Biên); trồng dưa lê trên nền đất lúa xã Vĩnh Bình Bắc (huyện Vĩnh Thuận); nuôi tôm – cua xã Thuận Hòa (huyện An Minh); nuôi lươn thương phẩm xã Ngọc Chúc (huyện Giồng Riềng); nuôi bò vỗ béo xã Thổ Sơn (huyện Hòn Đất)…
 
 
Bên cạnh đó, Hội ND các cấp tổ chức được 51 lớp tập huấn chuyển giao KHKT trồng trọt, chăn nuôi cho 1.591 lượt hội viên, nông dân; Hội ND cơ sở phối hợp với các ngành chức năng tổ chức được 151 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 4.362 lượt hội viên, qua đó giúp hội viên ứng dụng vào sản xuất, sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả.
 
 
Ông Dương Văn Út, ở ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương được vay 40 triệu đồng Quỹ HTND đầu tư nuôi tôm. Sau 3 năm thả nuôi, vuông tôm của ông đã đạt được sản lượng khá, mỗi năm cho thu hoạch từ 2 - 3 đợt, trung bình từ 1,5 - 2 tấn/năm. Trừ mọi chi phí, gia đình ông thu về trên 100 triệu đồng.
 
 
Từ hiệu quả của nuôi tôm, ông kết hợp nuôi cua xen với tôm. Để mô hình nuôi hiệu quả trong điều kiện ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nguồn nước mặn nuôi tôm gặp nhiều khó khăn, ông xen trồng 1 vụ lúa từ tháng 7 - 10. Năm 2020 vừa qua, gia đình thu nhập gần 200 triệu đồng/năm.
 
 
Từ vốn Quỹ HTND, anh Dương Khanh, ở khu phố Lung Kha Na, thị trấn Kiên Lương (huyện Kiên Lương) đầu tư trồng lúa chất lượng cao trên diện tích hơn 60 công đất ruộng. Với 2 vụ lúa/năm, nếu thời tiết thuận lợi, không bị dịch hại ảnh hưởng đến năng suất và lúa có giá, trừ mọi chi phí gia đình anh thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.
 
 
Bên cạnh đó, tổng dư nợ của các chương trình tín dụng chính sách qua tổ chức Hội đạt 1.282,26 tỷ đồng (tăng 90,78 tỷ so với cuối năm 2020), cho 47.693 hộ vay thông qua 1.047 Tổ TK&VV với tỷ lệ thu lãi hàng tháng đạt 86,77%. Trong đó có 388 Tổ hoạt động tốt (chiếm 37%); 281 Tổ khá (27%). 100% số Tổ được ủy nhiệm thu tiết kiệm với 93,95% tổ viên có số dư tiền gửi đạt 69,26 tỷ đồng.
 
 
Chị Tiêu Reng ở ấp Toàn Thệ, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành được vay 30 triệu đồng ngân hàng CSXH để chăn nuôi bò vỗ béo và tham gia HTX đan lát để có thêm thu nhập. Hiện chị vừa trả xong nợ vay ngân hàng, vừa mua tiếp 4 con bò gầy nuôi vỗ béo. Dự định sang năm 2022, chị Reng xin vay thêm vốn chính sách để phát triển đàn bò theo mô hình kinh tế gia trại.
 
 
Thực hiện thỏa thuận liên ngành số 01 về việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55 của Chính phủ, đến nay, 4/15 Hội ND huyện đã ký chương trình phối hợp với ngân hàng NN&PTNT cùng cấp. Đến nay, Hội đã triển khai cho 156 hội viên vay vốn ngân hàng NN&PTNT với tổng dư nợ 8,56 tỷ đồng thông qua 22 Tổ Liên kết vay vốn.
 
 
Bên cạnh đó, Ban Điều hành Hội ND tỉnh đã tổ chức 03 tập huấn nghiệp vụ quản lý Quỹ HTND tại 3 huyện cho 64 cán bộ Quỹ cấp huyện và Hội ND cấp xã.
 
 
Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tổ chức kiểm tra hoạt động Quỹ HTND và ủy thác ngân hàng tại 3 huyện, 3 xã, 3 dự án Quỹ HTND với 24 hộ vay; 4 tổ TK&VV với 17 hộ vay. Hội ND các huyện, thành phố kiểm tra 109 Hội ND xã.
 
 
Ngoài ra, Hội ND tỉnh còn tham gia cùng Ban chỉ đạo củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng ngân hàng CSXH khảo sát đánh giá về công tác củng cố, nâng cao chất lượng tại chi nhánh ngân hàng tại 2 huyện: Giồng Riềng, Gò Quao; phối hợp với ngân hàng CSXH kiểm tra hoạt động ủy thác tại thành phố Rạch Giá.
 
 
Việc triển khai các dự án vay vốn đã tạo điều kiện cho nhiều hội viên, nông dân mở rộng quy mô sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, HTX, xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp ở nông thôn, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Tuấn Nam
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản