Tổng nguồn vốn Quỹ HTND Hòa Bình đạt trên 39 tỷ đồng
16:28 - 27/12/2021
(Quỹ HTND)- Đến hết tháng 11/2021, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt 39.046 triệu đồng, tăng 2.911 triệu đồng so với cuối năm 2020. Trong đó: Quỹ HTND Trung ương uỷ thác 13.850 triệu đồng; Quỹ cấp tỉnh, huyện 25.196 triệu đồng.

Dự án “Nuôi bò vỗ béo” xã Yên Trị, huyện Yên Thủy

Trong năm, Hội ND tỉnh tham mưu Tỉnh uỷ ban hành Đề án số 01 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội ND các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”. Theo đó, hàng năm, ngân sách tỉnh tăng từ 2 - 3 tỷ đồng/năm; ngân sách huyện tăng từ 3 - 4,5 tỷ đồng/năm.
 
 
Năm 2021, từ nguồn vốn 13.850 triệu đồng ủy thác của Trung ương Hội, Hội ND tỉnh triển khai cho vay tại 34 dự án với 404 hộ tham gia. Trong đó: 53 hộ vay 1.800 triệu đồng triển khai 05 dự án trồng trọt (chiếm 13%); 27 dự án chăn nuôi với 331 hộ vay 11.400 triệu đồng (chiếm 82,31%); 02 dự án thủy sản với 20 hộ vay 650 triệu đồng (chiếm 4,69%).
 
 
Dư nợ đến hết tháng 11/2021 nguồn ngân sách tỉnh bổ sung 10.260 triệu đồng với 374 hộ vay triển khai 36 dự án. Cụ thể: 70 hộ vay 1.950 triệu đồng tại 07 dự án trồng trọt (chiếm 19%); 27 dự án chăn nuôi gồm 284 hộ vay 7.710 triệu đồng (chiếm 75,15%); 02 dự án thủy sản với 20 hộ vay 600 triệu đồng (chiếm 5,85%).
 
 
Nguồn vốn vay của Quỹ HTND các cấp đã hỗ trợ hội viên, nông dân đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi với các mô hình kinh tế hiệu quả như: “Chăn nuôi trâu sinh sản” tại xã Thu Phong và “Chăm sóc cam” thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong; “Chăn nuôi dê sinh sản” xã An Bình, “Nuôi trâu sinh sản” tại thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy; “Nuôi bò sinh sản” ở xã Tự Do, huyện Lạc Sơn; “Nuôi bò vỗ béo” xã Yên Trị, “Nuôi trâu vỗ béo” xã Phú Lai, huyện Yên Thủy; “Nuôi trâu sinh sản” ở xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi; “Nuôi bò sinh sản” tại xã Mai Hịch, Xăm Khòe, huyện Mai Châu;… 
 

Thông qua các dự án vay vốn Quỹ HTND đã thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Từ đó, ngày càng thu hút được nhiều hội viên tham gia vào tổ chức Hội.
 

Hàng năm, các cấp Hội chủ động phối hợp với Ngân hàng CSXH thực hiện tốt các công đoạn nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách nhằm hỗ trợ vốn giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Tính đến ngày 30/11/2021, dư nợ qua tổ chức Hội đạt 902,105 triệu đồng với 25.297 thành viên (tăng 53.259 triệu đồng so với 31/12/2020) thông qua 678 Tổ TK&VV.
 

Các cấp Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH tích cực đánh giá phân loại Tổ TK&VV định kỳ gồm 592 Tổ TK&VV xếp loại tốt (chiếm 87,32%); 79 Tổ xếp loại khá (chiếm 11,65%); không có Tổ xếp loại yếu, kém. Có 26.125 hộ vay tham gia gửi tiết kiệm tự nguyện với số dư tiền gửi đạt 31.561 triệu đồng, tăng 4.433 triệu đồng so với 31/12/2020.
 

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn chủ động phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT tiếp tục thực hiện Thỏa thuận hợp tác số 03 giữa Hội ND tỉnh phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT tỉnh về việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55, Nghị định 116 của Chính phủ. Hiện, tổng dư nợ do Hội quản lý đạt 2.632 tỷ đồng (tăng 7,414 tỷ đồng so với cuối năm 2020) cho 30.912 thành viên vay thông qua 971 Tổ Vay vốn.
 

Hội ND tỉnh cũng phối hợp với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Postbank giới thiệu tổ chức quy trình vay vốn và thành lập Tổ vay vốn liên kết. Đến nay, tổng dư nợ do Hội quản lý lên đến 81 tỷ đồng 1.269 hộ vay vốn thông qua 146 Tổ.
 

Để phát huy hiệu quả quản lý nguồn vốn, năm 2021, Hội ND tỉnh phối hợp với Quỹ HTND Trung ương tổ chức 06 lớp tập huấn cho 570 cán bộ Hội cơ sở, Ban quản lý Tổ TK&VV, Ban quản lý Tổ Vay vốn tại các huyện, thành phố (Lương Sơn, Tân Lạc, Lạc Sơn, Cao Phong, Kim Bôi và Thành phố Hoà Bình); các cấp Hội tổ chức 14 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 992 người tham gia.
 

Xác định rõ việc kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên của Quỹ HTND, ngay từ đầu năm, Hội ND cấp tỉnh chỉ đạo Hội ND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra; phối hợp với các ngân hàng các huyện, thành phố kiểm tra giám sát nguồn vốn ủy thác tại Hội ND các xã, phường, thị trấn, Tổ TK&VV và các hộ vay vốn.
 

Năm 2021, các cấp Hội tổ chức 213 cuộc kiểm tra, giám sát (trong đó Quỹ HTND tỉnh kiểm tra 19 cuộc; các huyện, thành phố kiểm tra 53 cuộc; các xã kiểm tra 62 cuộc). Nhìn chung, các cấp Hội làm tốt công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND và nguốn vốn ủy thác các ngân hàng các hộ vay vốn đã sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.
 

Nguồn vốn vay Quỹ HTND đã giúp nhiều lượt hội viên, nông dân trong tỉnh mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, hạn chế tình trạng hội viên vay nặng lãi; góp phần thúc đẩy việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương.

 

Hoài Linh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản