Quỹ HTND Hải Dương: Tổng nguồn vốn đạt gần 68 tỷ đồng
15:19 - 21/12/2021
(Quỹ HTND)- Năm 2021, nguồn vốn Quỹ HTND các cấp tăng 3,707 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 67,944 tỷ đồng. Trong đó: nguồn ngân sách cấp 39,232 tỷ đồng (chiếm 57,74%); nguồn ủng hộ 15,962,2 tỷ đồng (chiếm 23,49%); nguồn bổ sung 12,743 tỷ đồng (chiếm 18,75%); nguồn mượn 7 triệu đồng (chiếm 0,01%).

Mô hình nuôi rươi ở huyện Tứ Kỳ đem lại hiệu quả kinh tế cao cho hội viên, nông dân

12/12 huyện và 229/229 cơ sở xây dựng được Quỹ HTND với 7/12 huyện có nguồn vốn Quỹ cấp huyện đạt trên 1 tỷ đồng; 5/12 huyện có Quỹ đạt từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng. Nhiều cơ sở Hội vận động xây dựng Quỹ HTND cao như: Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc 243,1 triệu đồng; xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc 217 triệu đồng; xã Tân Hương, huyện Ninh Giang 209,7 triệu đồng;...
 

Năm 2021, các cấp Hội thu hồi 29,142 tỷ đồng vốn đến hạn của 1.328 hộ vay, đồng thời tiến hành giải ngân 31,606 tỷ đồng cho 1.361 hộ vay. Tổng dư nợ nguồn vốn Quỹ HTND do các cấp Hội quản lý đạt 80,712 tỷ đồng với 3.441 hộ vay.
 

Trong đó: Trung ương Hội ủy thác 16 tỷ đồng cho 415 hộ vay tại 28 dự án; Quỹ cấp tỉnh 35,520 tỷ đồng cho 1.243 hộ vay triển khai 88 dự án; Quỹ cấp huyện 10,952 tỷ đồng cho 508 hộ vay và cấp cơ sở là 18.240,5 triệu đồng cho 1.275 hộ vay. Số vốn vay được các hộ đầu tư vào các ngành nghề và lĩnh vực sản xuất như: Trồng trọt 35%, chăn nuôi 25%, thuỷ sản 32%, ngành nghề và dịch vụ 8%.

 
Từ nguồn vốn Quỹ HTND các cấp, nhiều nơi đã thành lập được các Câu lạc bộ, các Tổ hợp tác liên kết sản xuất; các chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp sản xuất và tiêu thụ sản phẩm an toàn, các HTX, ... tạo điều kiện thuận lợi cho việc quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung ở các địa phương như: Mô hình trồng ổi VietGap xã Liên Mạc, Thanh Xuân, huyện Thanh Hà; mô hình trồng cam xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, xã Thất Hùng, thị xã Kinh Môn; mô hình nuôi thủy sản ở xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc; mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ rau, quả an toàn xã Đoàn Thượng, Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, xã Nhân Huệ, thành phố Chí Linh; mô hình khai thác rươi, cáy ở xã An Thanh, Tứ Xuyên, huyện Tứ Kỳ;...
 

Ngoài ra, các cấp Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH thực hiện các công đoạn nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách để hỗ trợ vốn giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đến nay, dư nợ qua tổ chức Hội đạt 1.103,61 tỷ đồng (tăng 71,176 tỷ đồng so với cuối năm 2020) thông qua 934 Tổ TK&VV với 24.588 hộ thành viên.
 

Hàng năm, Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH tích cực triển khai đánh giá phân loại các Tổ TK&VV với 880 Tổ TK&VV xếp loại tốt (chiếm 94,22%); 34 Tổ loại khá (chiếm 3,64%). 100% số Tổ TK&VV được ủy nhiệm thu tiết kiệm với tỉ lệ hộ vay vốn gửi tiền tiết kiệm hàng tháng đạt 97,1%/tổng số hộ vay vốn.
 

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn chủ động phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT tỉnh thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55, Nghị định 116 của Chính phủ. Hiện, 12/12 Hội ND cấp huyện và 229/229 cơ sở Hội ký thỏa thuận liên ngành với Agribank chi nhánh cấp huyện để tham gia thực hiện một số khâu của nghiệp vụ tín dụng do Ngân hàng ủy nhiệm. Tổng dư nợ do Hội quản lý đạt 1.266 tỷ đồng, tăng 25,951 tỷ đồng so với cuối năm 2020, cho 7.984 thành viên vay thông qua 423 Tổ Vay vốn.
 
 
Đồng thời, các cấp Hội còn phối hợp các ngành có liên quan tổ chức 426 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 14.910 lượt hội viên, nông dân nâng cao cách sử dụng các loại phân bón, thuốc trừ sâu sinh học, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt để nâng cao hiệu quả nguồn vốn.
 

Năm 2021, Hội cấp tỉnh tổ chức kiểm tra 12 Hội ND huyện và 24 cơ sở Hội. Hội ND các huyện trực tiếp và phối hợp với các Ngân hàng kiểm tra 194 lượt cơ sở và lượt 622 chi Hội; Hội ND các cơ sở kiểm tra 1.018 lượt chi Hội. Qua kết quả kiểm tra cho thấy, các cấp Hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo việc tiếp nhận, quản lý nguồn vốn Quỹ có hiệu quả, được các cấp uỷ Đảng, chính quyền và hội viên, nông dân tin tưởng, đánh giá cao. Vốn Quỹ đưa vào sử dụng đúng mục đích, 100% hộ vay vốn đúng đối tượng.
 

Có thể thấy, nguồn vốn Quỹ HTND được hội viên, nông dân sử dụng đúng mục đích, góp phần vào phát triển sản xuất, ổn định đời sống cho bà con nông dân. Quỹ HTND là nhân tố quan trọng để củng cố xây dựng và đổi mới hoạt động của tổ chức Hội ND các cấp.

 

Xuân Mai
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản