Vốn Quỹ HTND giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh
16:56 - 01/11/2021
(Quỹ HTND)- Những năm qua, Hội ND các cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã tích cực xây dựng mô hình vay vốn Quỹ HTND hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Nguồn vốn Quỹ HTND giúp nhiều hộ nông dân trên địa bàn đã mở rộng quy mô chăn nuôi, nâng cao thu nhập cho gia đình


Nguồn vốn Quỹ liên tục tăng trưởng hàng năm góp phần đáp ứng nhu cầu về vốn của hàng ngàn hội viên, nông dân trên địa bàn


Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương Hội, Điều lệ Quỹ HTND, Hội ND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiện toàn bộ máy, quản lý Quỹ HTND các cấp trong toàn tỉnh.


Để phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND, Hội ND các cấp tuyên truyền cho cán bộ, hội viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển Quỹ HTND.


Ban vận động Quỹ HTND tỉnh chỉ đạo Hội ND các cấp tập trung triển khai xây dựng Quỹ đến các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cấp Hội.


Theo đó, Hội vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các hộ nông dân, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn ủng hộ xây dựng Quỹ. Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND đang quản lý trên 58 tỷ đồng với nguồn Trung ương ủy thác; nguồn cấp tỉnh; nguồn vận động cấp huyện, xã, phường, thị trấn.


Về quá trình bình xét cho vay, Hội ND các cấp luôn phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát các hộ có nhu cầu vay vốn, ưu tiên các hộ có tinh thần trách nhiệm cao trong việc sử dụng nguồn vốn, có nhân lực và các điều kiện khác để phát huy nguồn vốn.


Bên cạnh đó, Hội định hướng cho các hộ vay vốn trong việc sử dụng nguồn vốn vay; vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt.


Nguồn vốn Quỹ HTND đầu tư chủ yếu tập trung vào xây dựng các mô hình, dự án phát triển kinh tế hộ gia đình, như: Chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ, Tổ hợp tác sản xuất vật liệu xây dựng...


Thông qua nguồn vốn, nhiều hộ nghèo vươn lên khá, giàu và xuất hiện nhiều mô hình điển hình tiên tiến như các dự án: Phát triển cây thanh long tại xã Vũ Minh (huyện Nguyên Bình); trồng và chế biến miến dong tại thị trấn Tĩnh Túc (huyện Nguyên Bình); chăn nuôi bò sinh sản tại xã Lý Bôn (huyện Bảo Lâm); chăn nuôi trâu sinh sản tại xã Lăng Yên (huyện Trùng Khánh); chăn nuôi lợn nái, trồng cây ăn quả tại phường Sông Hiến.


Nguồn vốn trên đã tạo điều kiện cho các hộ nông dân tháo gỡ khó khăn về vốn ban đầu để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở các vùng nông thôn, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và xóa nghèo bền vững ở các địa phương trong tỉnh.


Qua việc đầu tư cho vay theo dự án Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Quỹ HTND đã giúp bà con xây dựng thành công nhiều mô hình liên kết, hợp tác sản xuất trong nông nghiệp góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập.


Đồng thời, các hộ tham gia dự án có thể trao đổi kinh nghiệm, liên kết mua vật tư đầu vào, bán sản phẩm đầu ra để tổ chức sản xuất hiệu quả. Từ đó, các Tổ hợp tác, Hợp tác xã sẽ có điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các tổ Hội, chi Hội nghề nghiệp.


Nguồn vốn Quỹ HTND đã trợ lực cho nhiều hộ nông dân cải thiện đời sống, có thu nhập ổn định. Từ những điển hình trong việc sử dụng hiệu quả vốn, Quỹ HTND góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy các phong trào thi đua của nông dân, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.


Hàng năm, Hội ND thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai kế hoạch vận động xây dựng Quỹ HTND, làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa và sự cần thiết của nguồn vốn Qũy HTND từ đó, khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đến toàn thể cán bộ, hội viên qua đó tự nguyện, nhiệt tình tham gia ủng hộ xây dựng nguồn vốn.


Hội đã tham mưu vận động Quỹ hỗ trợ nông dân đối với tất cả các hộ hội viên, nông dân và nhân dân trên địa bàn thị trấn, 100% cán bộ công chức, bán chuyên trách làm việc tại UBND thị trấn đều ủng hộ Quỹ HTND.


Từ năm 2011 đến nay, Ban vận động Quỹ HTND thị trấn Nguyên Bình đã vận động được 73.292.800 đồng.Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên nông dân mạnh dạn vay vốn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất, chăn nuôi. Hiện Hội ND thị trấn đang quản lý số vốn vay Quỹ HTND các cấp đạt trên 2 tỷ đồng với 74 hộ vay.


Trong đó vay vốn Quỹ HTND Trung ương là 1,230 tỷ đồng với 27 hộ vay, vốn quỹ HTND tỉnh là 500 triệu đồng/10 hộ vay, vốn Quỹ HTND huyện đạt 950 triệu đồng gồm 37 hộ vay.


Thông qua hoạt động vay vốn, Hội ND thị trấn đã thành lập được tổ Hội chăn nuôi cá, Tổ hợp tác chăn nuôi trâu và Tổ hợp tác trồng rau an toàn.


Nguồn vốn cho vay đã hỗ trợ các hộ được vay giải quyết được khó khăn ban đầu trong phát triển sản xuất như mua giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp góp phần xóa đói giảm nghèo cho nông dân.


Thông qua hoạt động Quỹ và phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã khuyến khích, phát huy tinh thần thi đua, phát triển sản xuất có hiệu quả như: Mô hình chăn nuôi chim bồ câu, chim trĩ tại tổ dân phố 2, mô hình vườn ao chuồng tại chi Hội Cốc Bó, mô hình chăn nuôi trâu tại chi Hội Bản Luộc, mô hình trồng cây ăn quả tại chi Hội Nà Gọn.


Được sự quan tâm của Hội ND huyện Nguyên Bình, Hội ND được thị trấn, 17 hộ được vay vốn Quỹ HTND thực hiện dự án chăn nuôi chim bồ câu và chim trĩ.


Các hộ tham gia được vay 830 triệu đồng. Trong quá trình thực hiện dự án do tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn ra phức ảnh hưởng lớn đến quá trình vận chuyển giống chim trĩ và chim bồ câu. Tuy có nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện dự án nhưng các hộ đã chủ động khắc phục mọi khó khăn để đảm bảo việc thực hiện dự án đúng tiến độ, sử dụng vốn vay đúng mục đích.


Hiện nay đàn chim trĩ và chim bồ câu vẫn đang phát triển rất tốt, các hộ đã có chim thương phẩm bán ra thị trường, giá cả và đầu ra sản phẩm ổn định, có sự ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm giữa các hộ tham gia dự án và thương lái, tạo chuỗi liên kết trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm, thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế tập thể, hiện đã thành lập được tổ Hội nghề nghiệp gồm 10 thành viên.


Dự án đã tạo việc làm ổn định cho gần 20 lao động, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho các hộ hội viên nông dân, thu hút hội viên nông dân tham gia xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương và xây dựng nông thôn mới.


Gia đình bà Hà Thu Hảo là một trong những hộ có phương thức thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất. Khi tham gia thực hiện dự án chăn nuôi chim trĩ, chim bồ câu bà được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ để nuôi chim bồ câu, chim trĩ.


Có vốn bà đầu tư xây dựng chuồng trại, hệ thống nước tự động. Ban đầu cùng với 50 đôi chim bồ câu và 10 đôi chim trĩ nuôi thịt hiện nay gia đình bà đã mở rộng chuồng nuôi để nuôi chim giống.


Diện tích chuồng nuôi được mở rộng từ 30m2 lên 120m2 để đảm bảo diện tích nhân rộng mô hình. Hiện nay đối với chim trĩ và chim bồ câu gia đình bà đang nuôi chim bố, mẹ để làm giống tiếp tục nhân rộng mô hình.


Hội ND xã Yên Thổ (huyện Bảo Lâm) đã hỗ trợ 420 triệu đồng cho 21 hội viên thực hiện mô hình nuôi trâu vỗ béo.


Hiện các hội viên tham gia mô hình đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích. Sau gần một năm thực hiện mô hình, trung bình mỗi hội viên xuất bán trâu sau vỗ béo và quay vòng vốn mua lứa thứ 2 để vỗ béo từ 2 - 3 con. Các hội viên tham gia mô hình có thu nhập ổn định, từng bước phát triển kinh tế gia đình.


Quỹ HTND các cấp tỉnh đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực. Hội ND các cấp tiếp tục rà soát hội viên cần vay vốn; tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho nông dân.


Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động đóng góp xây dựng Quỹ HTND nhằm hỗ trợ hội viên nông dân nghèo thoát nghèo bền vững, từng bước nâng cao thu nhập.


Bên cạnh hoạt động vay vốn, các cấp Hội còn chú trọng tập huấn, chuyển giao KHKT giúp hội viên, nông dân nắm được kỹ thuật mới áp dụng vào sản xuất nhằm phát huy hiệu quả vốn vay.


Đồng thời, các huyện, thị, thành và cơ sở Hội còn phối hợp với các Viện, trung tâm, các doanh nghiệp xây dựng các mô hình trình diễn đưa các giống, cây, con năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình kinh tế trong và ngoài tỉnh để bà con nông dân có điều kiện học tập, nhân rộng.


Bên cạnh đó, để bảo toàn nguồn vốn Quỹ HTND, công tác kiểm tra, giám sát cũng được các cấp Hội tiến hành thường xuyên. Ngay từ đầu năm, Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể về hoạt động Quỹ ở tất cả các cấp.


Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đều triển khai tốt công tác quản lý, điều hành nguồn vốn Quỹ HTND. Nhìn chung, các dự án được cho vay theo đúng quy trình, từ khâu xây dựng dự án, thẩm định, phê duyệt, giải ngân.


Do đó, không xảy ra tình trạng cho vay sai đối tượng hoặc người vay sử dụng vốn vay sai mục đích. Các dự án đều tiến hành thu nộp gốc và phí đúng hạn; không có tình trạng xâm tiêu, chiếm dụng nguồn vốn, phí.


Có thể thấy, nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân đã và đang đem lại nhiều kết quả giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống. Nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt được hình thành từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân được phát huy tích cực, mang lại hiệu quả giúp cho hội viên nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. 

Bùi Nhuần
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản