Những bước tiến mới sau mười năm
15:55 - 22/11/2021
(Quỹ HTND)- Thực hiện Đề án 966-ĐA/HNDTW của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND giai đoạn 2011 - 2020”, mười năm qua, Quỹ HTND các  cấp đã có bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, qua đó đã góp phần thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân ở các địa phương phát triển.
Hội viên, nông dân tham quan học tập các mô hình sản xuất hiệu quả

Điển hình như Quỹ HTND tỉnh Nam Định. Sau 10 năm thực hiện Đề án, Quỹ HTND đã có sự tăng trưởng cả về quy mô tổ chức, số lượng, chất lượng và số hộ vay vốn. Đến nay, 200/209 cơ sở Hội có Ban vận động xây dựng Quỹ; 8/10 huyện, thành phố có 100% số xã đã thành lập Ban vận động xây dựng Quỹ.


Tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đang quản lý đạt 26 tỷ 199,3 triệu đồng cho 1.219 hộ vay. Trong đó, nguồn ủy thác từ Trung ương HND Việt Nam 14,9 tỷ đồng, Quỹ cấp tỉnh 1,9 tỷ đồng, Quỹ cấp huyện trên 2,8 tỷ đồng; nguồn vốn do HND xã vận động trên 6,5 tỷ đồng. 6 huyện có nguồn Quỹ (gồm cả huyện và xã vận động) đạt trên 1 tỷ đồng.


Trong 10 năm qua, nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ 5.573 lượt hộ vay với tổng số vốn 112 tỷ 490 triệu đồng thông qua 1.442 dự án. Các dự án cho vay ưu tiên tập trung vào các tổ hợp tác, HTX, chi, tổ hội nghề nghiệp đã góp phần đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong sản xuất nông nghiệp và kinh tế tập thể. Đặc biệt, từ năm 2013 trở lại đây, hoạt động cho vay vốn gắn liền với việc xây dựng các mô hình sản xuất.


Đến nay, các cấp Hội ND trong tỉnh đã thành lập 99 tổ hợp tác, 2 HTX, 33 tổ hội nghề nghiệp, 37 câu lạc bộ và trên 60 tổ, nhóm khác; trong đó có 61 tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp, 1 HTX đang được vay vốn Quỹ HTND; bình quân mỗi mô hình được vay 500 triệu đồng. Nhiều mô hình vay, sử dụng vốn hiệu quả cao như: Tổ hợp tác nuôi cá lóc bông tại xã Nghĩa Lợi, tổ hợp tác nuôi cá bống bớp tại thị trấn Rạng Đông (Nghĩa Hưng); tổ hợp tác nuôi cá diêu hồng tại xã Hải Châu (Hải Hậu); tổ hợp tác nuôi cá trắm đen tại xã Mỹ Hà (Mỹ Lộc); phát triển nghề mộc tại xã Xuân Phương (Xuân Trường), thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh), xã Yên Ninh (Ý Yên); trồng cây cảnh tại xã Điền Xá (Nam Trực); tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản tại xã Bạch Long (Giao Thủy)…


Các mô hình kinh tế phát triển đã giải quyết việc làm cho trên 10 nghìn lao động, tăng thu nhập, cải thiện đời sống hội viên nông dân, góp phần phát triển kinh tế tập thể ở nông thôn và xây dựng nông thôn mới.


Còn tỉnh Hưng Yên, sau 10 năm ngân sách tỉnh đã cấp bổ sung cho Quỹ HTND tỉnh với tổng số tiền 41,5 tỷ đồng, hoạt động của Quỹ HTND tỉnh tự bổ sung nguồn vốn trên 1,3 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện đã cấp bổ sung hàng năm cho Quỹ HTND các huyện, thị xã, thành phố với tổng số tiền trên 7,8 tỷ đồng.


Tính đến ngày 30.9.2020, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp Hội Nông dân trong tỉnh quản lý trên 79,3 tỷ đồng; trong đó Quỹ HTND Trung ương ủy thác 18,2 tỷ đồng, Quỹ HTND cấp tỉnh và cấp huyện trên 61,1 tỷ đồng (tăng hơn 54 tỷ đồng so với năm 2011).


Từ nguồn vốn này, giai đoạn 2011 - 2020, Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đã góp phần xây dựng được 256 mô hình liên kết hợp tác, hỗ trợ gần 2,8 nghìn lượt hội viên nông dân vay vốn để phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhiều hội viên, nông dân và cộng đồng… 

 
Sau 10 năm thực hiện hoạt động Quỹ HTND Hòa Bình đã đi vào nề nếp, cơ bản thực hiện tốt đề án, thành lập Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân, Ban Kiểm soát, ban hành quy chế quản lý tài chính, sử dụng nguồn vốn đúng quy định. Kết quả vận động tăng trưởng nguồn vốn trong 10 năm qua đạt 34,3 tỷ đồng.


Hiện nay tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh quản lý 37,284 tỷ đồng (trong đó Nguồn vốn Trung ương ủy thác là 13,850 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách tỉnh cấp 10,249 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách huyện cấp 5,960 tỷ đồng; nguồn ủng hộ từ cán bộ, hội viên nông dân 7,075 tỷ đồng; nguồn vốn mượn 150 triệu đồng).


Đến năm 2020, có 10/10 huyện được ngân sách huyện cấp bổ sung Quỹ HTND theo Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó, có 07/10 huyện được ngân sách bổ sung Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 500 triệu đồng. Từ năm 2011 đến năm 2020 đối với nguồn vốn của Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đã cho vay được 527 dự án cho trên 6.500 lượt hộ vay, tổng doanh số cho vay 134.725 triệu đồng.


Các dự  án vay vốn cơ bản phát huy hiệu quả từ đó hình thành nhiều mô hình nhóm hộ nông dân liên kết sản xuất hiệu quả, tăng thu nhập cho hộ vay cải thiện đời sống, điển hình là dự án “Trồng và chăm sóc cam” xã Tây Phong, xã Nam Phong (Cao Phong); dự án “Trồng bưởi Diễn”xã Ngọc Lương, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy); dự án “Chăm sóc cam, bưởi” xã Phú Thành, thị trấn Thanh Hà; dự án “Chăn nuôi bò sinh sản” xã Liên Hòa (Lạc Thủy); dự án “Trồng và chăm sóc bưởi đỏ” xã Đông Lai, xã Mãn Đức; dự án “Chăn nuôi trâu vỗ béo” xã Thanh Hối (Tân Lạc); dự án “Nuôi cá dầm xanh” xã Vạn Mai (Mai Châu)….


Từ các mô hình vay vốn Quỹ HTND, các cấp Hội hướng dẫn thành lập 314 tổ hợp tác, 36 chi hội nông dân nghề nghiệp với 845 thành viên, 220 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 2.450 thành viên, qua đó giúp nhóm hộ nông dân liên kết chặt chẽ trong quá trình sản xuất, kinh doanh.


Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện có hiệu quả nguồn vốn QHTND. Hỗ trợ hội viên, nông dân trong việc liên kết nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa theo quy hoạch gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng thành công các mô hình kinh tế tập thể làm nòng cốt cho phong trào nông dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn.
 

Hải Trang
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản