Quỹ HTND Quảng Nam: Hỗ trợ trên 1.400 hộ hội viên, nông dân vay vốn phát triển sản xuất
16:24 - 30/11/2021
(Quỹ HTND)- Năm 2021, nguồn vốn tăng trưởng 14,452 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND trong tỉnh đạt 122,211 tỷ đồng. Trong đó: Nguồn ủy thác của TW Hội 15,429 tỷ đồng; nguồn ngân sách địa phương cấp 88,552 tỷ đồng; nguồn ủng hộ 18,230 tỷ đồng.

Nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đem lại thu nhập, cải thiện cuộc sống cho hội viên, nông dân

Có 18/18 huyện, thị, thành Hội có Quỹ HTND. Trong đó: 08 đơn vị đạt mức trên 1 tỷ đồng (Hội An, Tam Kỳ, Thăng Bình, Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Quế Sơn, Núi Thành); 07 đơn vị đạt mức trên 500 triệu đồng (Phú Ninh, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nam Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Nông Sơn); 03 huyện miền núi đạt mức dưới 500 triệu đồng (Bắc Trà My, Nam Giang và Phước Sơn).
 

Bên cạnh đó, 240/240 xã có Quỹ HTND và 223/240 xã (93%) được ngân sách cấp vốn cho Quỹ HTND theo Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền 25,361 tỷ đồng.
 

Trong năm, Hội ND tỉnh đã giải ngân cho vay tại 53 dự án, với tổng số tiền 24,4 tỷ đồng với 533 hộ vay. Trong đó, nguồn Trung ương ủy thác thực hiện 13 dự án/6,6 tỷ đồng/134 hộ vay; nguồn tỉnh giải ngân cho vay 40 dự án/17,8 tỷ đồng/399 hộ; nguồn huyện giải ngân cho vay 424 hộ/12,687 tỷ đồng; về loại hình cho vay, chủ yếu là chăn nuôi (chiếm tỷ lệ 70%), còn lại là trồng trọt và các loại hình khác. Dư nợ cuối kỳ do Hội ND tỉnh đang quản lý 146 dự án, với 74,89 tỷ đồng, cho 1.465 hộ vay.
 

Nhìn chung, các dự án sử dụng vốn đúng mục đích, bước đầu đã phát huy hiệu quả. Một số mô hình điển hình như: mô hình chăn nuôi bò thâm canh tại các xã của huyện Tiên Phước; chăn nuôi bò 3B công nghệ cao tại các xã của thị xã Điện Bàn…
 

Ngoài ra, các cấp Hội chủ động phối hợp với Ngân hàng CSXH tổ chức thực hiện tốt các công đoạn nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để hỗ trợ vốn giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đến 31/10, dư nợ qua tổ chức Hội đạt 1.768 tỷ đồng (tăng 112 tỷ đồng so với cuối năm 2020) thông qua 1.127 Tổ TK&VV, cho 42.594 hộ thành viên tham gia.
 

Hàng năm, Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH tích cực triển khai đánh giá phân loại các Tổ TK&VV theo định kỳ. Có 1.059 Tổ TK&VV xếp loại tốt (chiếm 93,97%); 63 Tổ loại khá (chiếm 5,59%). Tỷ lệ thu lãi đạt 103%; có 100% Tổ TK&VV thu tiết kiệm và trên 98% hộ vay vốn tham gia gửi tiết kiệm với số tiền huy động tiết kiệm đạt 78,159 tỷ đồng.
 

Cùng với đó, các cấp Hội chủ động phối hợp với Ngân hàng No&PTNT tỉnh về việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55, Nghị định 116 của Chính phủ. Có 18/18 Hội ND huyện, thị xã và thành phố ký thỏa thuận liên ngành với Agribank chi nhánh cùng cấp để tham gia thực hiện một số khâu của nghiệp vụ tín dụng do Ngân hàng ủy nhiệm. Đến nay, tổng dư nợ do Hội quản lý đạt 774,655 tỷ đồng cho 8.481 thành viên vay thông qua 606 Tổ Vay vốn.
 

Tháng 3/2021, Hội ND tỉnh đã triển khai ký kết Chương trình phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tỉnh. Đến nay, 13/13 huyện (13 huyện có phòng giao dịch) ký kết Chương trình phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt; 11/13 đơn vị có dư nợ 36,835 tỷ đồng cho 593 hộ vay.
 
 
Để nâng cao hiệu quả đồng vốn Quỹ HTND và nguồn tín dụng từ các Ngân hàng, các cấp Hội còn tích cực, chủ động phối hợp các ngành có liên quan tổ chức 02 lớp tập huấn về nghiệp vụ Quỹ HTND và vốn Ngân hàng CSXH cho cán bộ Hội các cấp và 01 lớp cho cán bộ Hội làm công tác kế toán của cấp huyện. Ngoài ra, Hội ND cấp huyện tổ chức 18 lớp cho 750 người tham gia; Hội cấp xã tổ chức 356 lớp tập huấn nghiệp vụ cho vay vốn Ngân hàng CSXH cho 7.250 lượt cán bộ Tổ TK&VV.
 

Trong năm, Hội ND tỉnh tổ chức 27 cuộc kiểm tra tại 18/18 huyện (thị, thành phố), 52 xã (phường, thị trấn), 47 Tổ TK&VV và 100% hộ vay vốn nguồn TW và tỉnh; Hội cấp huyện kiểm tra 285 cuộc/240 xã (phường, thị trấn); Hội cấp xã thực hiện được 1.157 cuộc kiểm tra tại Tổ TK&VV.
 
 
Các cấp Hội đẩy mạnh việc tuyên truyền về hoạt động Quỹ HTND và chương trình phối hợp với các Ngân hàng bằng nhiều hình thức khác nhau như: Tập huấn, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, viết tin bài hoạt động đăng trên bản tin "Nông dân, nông thôn", diễn đàn các cấp Hội ND tỉnh phát trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh vào tối thứ năm hàng tuần... Qua đó, thường xuyên tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung hoạt động của Quỹ HTND; tuyên truyền và nhân rộng cách làm hay cũng như hiệu quả sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND...
 
 
Có thể thấy, Quỹ HTND các cấp ngày càng đi vào chiều sâu và hoạt động có hiệu quả, giúp hộ nông dân có vốn sản xuất, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng; góp phần giảm tình trạng tín dụng đen ở nông thôn; từng bước xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của hội viên, nông dân và nhiệm vụ trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới hiện nay.

 

Hoàng Oanh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản