Tổng nguồn vốn Quỹ HTND Long An đạt trên 46 tỷ đồng
15:16 - 20/09/2021
(Quỹ HTND) - Sáu tháng đầu năm 2021, tổng nguồn vốn Quỹ HTND do các cấp Hội trong tỉnh đang quản lí đạt 46,97 tỷ đồng. Trong đó: Nguồn ngân sách cấp theo QĐ 673 của Thủ tướng Chính phủ đạt 31,09 tỷ đồng; nguồn vận động ủng hộ đạt 11,2 tỷ đồng; nguồn mượn đạt 3,2 tỷ đồng; 1,472 tỷ đồng được bổ sung từ kết quả hoạt động.

Nguồn vốn Quỹ HTND triển khai các dự án vay vốn theo nhóm hộ đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao


Hiện, 15/15 Hội ND huyện, thị, thành phố đều phát triển nguồn vốn Quỹ HTND. Cụ thể: 09 đơn vị có nguồn vận động Quỹ cấp huyện đạt trên 1 tỷ đồng; 6 đơn vị đạt trên 500 triệu đồng. Đồng thời, 100% đơn vị Hội ND cấp xã đã xây dựng kế hoạch vận động và phát triển nguồn vốn, chuyển giao về cấp huyện quản lý theo đúng quy định.
 

Đến nay, thực hiện đúng theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ HTND, Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh đã chỉ đạo Ban Điều hành Quỹ HTND cấp huyện hoàn thiện công tác tổ chức và năng lực pháp lý Quỹ; 100% đơn vị cấp huyện đã kiện toàn xong theo chỉ đạo của Trung ương. Kết quả, qua các năm, việc kiện toàn bộ máy tổ chức Hội cũng như công tác xây dựng, quản lý, tăng trưởng nguồn vốn Quỹ đã có bước phát triển vượt bậc. 100% Hội ND cấp huyện tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng và UBND cùng cấp đưa vào kế hoạch và hàng năm trích ngân sách bổ sung nguồn vốn cho Quỹ HTND.
 

Từ nguồn vốn Quỹ HTND triển khai các dự án vay vốn theo nhóm hộ, nhiều địa phương đã hình thành và thành lập được các câu lạc bộ, tổ hợp tác liên kết sản xuất, HTX... tạo điều kiện thuận lợi trong việc xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Tiêu biểu như: Mô hình trồng rau tại các huyện Cần Đước, Cần Giuộc, thành phố Tân An; trồng thanh long tại huyện Châu Thành; trồng lúa ứng dụng công nghệ cao tại các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hoá, Tân Thạnh, Thạnh Hoá, thị xã Kiến Tường; mô hình nuôi bò ứng dụng công nghệ cao tại huyện Đức Hoà và Đức Huệ.
 

Ngoài ra, các cấp Hội cũng chủ động phối hợp với ngân hàng CSXH tổ chức thực hiện tốt 06 công đoạn nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm hỗ trợ vốn giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Tính đến 31/8, dư nợ với ngân hàng CSXH thông qua tổ chức Hội đạt hơn 1.232 tỷ đồng cho 36.870 thành viên tham gia vay tại 852 Tổ TK&VV. Nguồn vốn đang triển khai 14 chương trình; trong đó, tập trung chủ yếu vào các chương trình cho vay nước sạch vệ sinh môi trường, hộ mới thoát nghèo và hộ cận nghèo.
 

Hàng năm, các cấp Hội phối hợp với ngân hàng CSXH tích cực triển khai việc đánh giá phân loại các Tổ TK&VV theo định kỳ. Qua đó, có 791 Tổ TK&VV xếp loại tốt (chiếm 91,8%); 54 Tổ loại khá (chiếm 6,27%). 100% số Tổ TK&VV tham gia huy động tiết kiệm tự nguyện.
 

Cùng với đó, các cấp Hội chủ động phối hợp với ngân hàng No&PTNT tỉnh về việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55, Nghị định 116 của Chính phủ. Có 15/15 Hội ND huyện, thị xã và thành phố ký thỏa thuận liên ngành với Agribank chi nhánh cấp huyện. Đến 30/9, tổng dư nợ do các cấp Hội quản lý đạt 1.269 tỷ đồng cho 5.592 thành viên vay thông qua 322 Tổ Vay vốn.
 

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả đồng vốn Quỹ HTND và nguồn tín dụng từ các ngân hàng, trong năm, các cấp Hội đã tích cực, chủ động phối hợp các ngành có liên quan tổ chức 40 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 2.200 lượt hội viên, nông dân về cách sử dụng các loại phân bón, thuốc trừ sâu sinh học, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt…
 

Các cấp Hội tích tực tuyên truyền về hoạt động Quỹ HTND và chương trình phối hợp với các ngân hàng thông qua Báo Long An, Cổng thông tin điện tử của Hội, hệ thống truyền thanh cơ sở thường xuyên tổ chức tuyên truyền về hiệu quả sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND thông qua các mô hình vay vốn; viết các tin, bài tuyên truyền về mục đích ý nghĩa, nội dung hoạt động của Quỹ HTND; tuyên truyền và nhân rộng cách làm cũng như hiệu quả sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND đăng trên Bản tin Hội ND tỉnh và phát hành đến các chi, tổ Hội làm tài liệu sinh hoạt.
 

Có thể thấy, nguồn vốn Quỹ HTND đảm bảo sử dụng đúng mục đích góp phần và phát triển sản xuất, ổn định đời sống nông dân, giúp xóa đói giảm nghèo; mặt khác, định hướng cho nông dân xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn. Đồng thời, các cấp Hội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tiếp nhận, sử dụng, quản lý nguồn vốn có hiệu quả; được các cấp uỷ Đảng, chính quyền đánh giá cao và củng cố thêm niềm tin của hội viên, nông dân. Quỹ HTND còn là nhân tố quan trọng để củng cố xây dựng và đổi mới hoạt động của tổ chức Hội ND các cấp.
 

Minh Hoa
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản