Kiên Giang: Nguồn vốn Quỹ tăng 805 triệu đồng
10:13 - 22/09/2021
(Quỹ HTND)- Đến nay, toàn tỉnh có 14/15 huyện, thành phố phát triển được nguồn vốn Quỹ HTND; trong đó, 10 huyện đạt dưới 500 triệu đồng, 04 huyện đạt mức 500 triệu đồng trở lên; có 14/15 huyện được cấp vốn từ ngân sách. Đối với cấp xã, có 141/141 xã tổ chức vận động Quỹ HTND và đã chuyển vốn về huyện quản lý; trong đó, 95 xã đạt trên 100 triệu đồng, 34 xã đạt dưới 100 triệu đồng... 
Xuất hiện nhiều mô hình làm ăn hiệu quả từ nguồn vốn Quỹ.


Tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đến ngày 31/5/2021 đạt 40.334 triệu đồng (tăng 805 triệu đồng so với đầu năm). Trong đó: Quỹ cấp tỉnh 17.192 triệu đồng, Quỹ cấp huyện 4.752 triệu đồng, cấp xã 18.390 triệu đồng.
 
 
Từ nguồn vốn TW ủy thác, dư nợ cuối kỳ đạt 4.502 triệu đồng, gồm 131 hộ vay thực hiện 11 dự án, gồm: 05 dự án trồng trọt (chiếm 46%); 03 dự án chăn nuôi (chiếm 27%); 03 dự án thủy sản (chiếm 27%).
 
 
Trong kỳ, Quỹ HTND tỉnh giải ngân 2.800 triệu đồng cho 94 hộ vay triển khai 9 dự án, gồm: 02 dự án trồng trọt (chiếm 45%); 04 dự án thủy sản (chiếm 22%), 3 dự án chăn nuôi (chiếm 33%). Đồng thời, tiến hành thu nợ 16 dự án với số tiền 4.418 triệu đồng/182 hộ vay. Dư nợ cuối kỳ 14.041 triệu đồng, gồm 536 hộ vay, triển khai 50 dự án, gồm: 14 dự án trồng trọt (chiếm 28%); 12 dự án chăn nuôi (chiếm 24%); 21 dự án thủy sản (chiếm 48%).
 
 
Quỹ HTND huyện trong kỳ cũng giải ngân 5.517 triệu đồng cho 341 hộ vay triển khai 57 dự án; tiến hành thu nợ 64 dự án với số tiền 5.040 triệu đồng/384 hộ vay. Dư nợ cuối kỳ 17.231 triệu đồng với 1.221 hộ vay triển khai 214 dự án.
 
 
Hàng năm, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung hoạt động của Quỹ, các mô hình sử dụng vốn hiệu quả bằng nhiều hình thức đa dạng như: Hội cấp tỉnh chủ động đưa tin bài về hoạt động Quỹ trên trang Website của Hội; ở địa phương, lồng ghép trong nội dung các cuộc họp Ban chấp hành, Hội nghị sơ kết công tác Hội, các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội.
 
 
Ban Điều hành Quỹ cấp tỉnh đã tổ chức 3 lớp tập huấn tại 3 huyện cho 64 cán bộ Quỹ HTND cấp huyện và Hội ND cấp xã tham dự về nghiệp vụ cho vay vốn, quy định xử lý rủi ro, hướng dẫn cấp xã cách ghi chép sổ sách theo dõi Quỹ, ủy thác ngân hàng; hướng dẫn cấp huyện hạch toán kế toán theo quy định.
 
 
Trong năm, Ban điều hành Quỹ cấp tỉnh thực hiện kiểm tra 1 huyện, 1 xã, 1 dự án Quỹ HTND với 5 hộ vay, 1 Tổ TK&VV với 5 hộ vay; Quỹ cấp huyện tiến hành kiểm tra 41 xã.
 
 
Các hộ vay vốn Quỹ còn được Hội tuyên truyền, vận động liên kết, hợp tác, xây dựng thành công 2 dự án Hợp tác xã, 5 dự án Tổ hợp tác, 2 dự án chi Hội nông dân nghề nghiệp. Tại địa phương xuất hiện nhiều mô hình làm ăn hiệu quả như: Nuôi cá bớp lồng bè xã Lại Sơn (huyện Kiên Hải); nuôi bò thịt xã Tân Khánh Hòa (huyện Giang Thành); nuôi tôm – trồng lúa xã Đông Yên (huyện An Biên); trồng dưa lê trên nền đất lúa ở xã Vĩnh Bình Bắc (huyện Vĩnh Thuận); nuôi tôm – cua xã Thuận Hòa (huyện An Minh)…
 
 
Hộ ông Dương Văn Út ở ấp Ba Núi, xã Bình An (huyện Kiên Lương) được vay 40 triệu đồng từ Quỹ HTND huyện để cải tạo đầu tư nuôi tôm trên diện tích 5 ha đất rừng. Nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm từ các hộ nuôi lân cận và tích cực tham gia lớp tập huấn về nuôi trồng thủy sản nên sau 3 năm thả nuôi, vuông tôm của ông đã cho thu hoạch từ 2 - 3 đợt/năm, sản lượng trung bình từ 1,5 - 2 tấn/năm. Trừ mọi chi phí, ông còn thu về trên 100 triệu đồng.
 
 
 Từ hiệu quả của nuôi tôm, vài năm trở lại đây, ông còn kết hợp nuôi cua xen với tôm. Để mô hình đạt hiệu quả trong điều kiện ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nguồn nước mặn nuôi tôm gặp nhiều khó khăn, ông Út không thả nuôi thường xuyên mà xen trồng 1 vụ lúa từ tháng 7 - 10. Cách làm này đã giúp cho mô hình nuôi tôm-cua của gia đình ông phát triển tốt mang lại thu nhập cao. Năm 2020, gia đình ông có thu nhập gần 200 triệu đồng.
 
 
Hay hộ anh Dương Khanh ở khu phố Lung Kha Na, thị trấn Kiên Lương (huyện Kiên Lương) được vay vốn Quỹ HTND huyện đầu tư trồng lúa chất lượng cao 2 vụ/năm trên diện tích hơn 60 công đất. Những năm điều kiện thời tiết thuận lợi, không bị dịch hại làm ảnh hưởng đến năng suất của cây lúa và lúa bán được giá, trừ mọi chi phí đầu tư, gia đình anh thu nhập trên 100 triệu đồng, cuộc sống ngày càng ổn định.
 
 
Để đa dạng nguồn vốn vay, các cấp Hội đã phối hợp với ngân hàng CSXH cho vay 1.279.312 triệu đồng với 48.488 hộ còn dư nợ thông qua 1.058 Tổ TK&VV. Đồng thời, thực hiện thu lãi hàng tháng đạt 98%; 100% Tổ TK&VV gửi tiết kiệm và 92,94% tổ viên có số dư tiền gửi đạt 66.682 triệu đồng.
 
 
Hiện 6/15 huyện, thành Hội đã ký kết văn bản thỏa thuận với ngân hàng NN&PTNT cùng cấp. Tổng dư nợ qua Hội đạt 12,719 tỷ đồng tại 35 Tổ Vay vốn với 228 thành viên.
 
 
Điển hình như chị Sa Ro Ky Yah- ấp Rọc Lá, xã Tây Yên A (huyện An Biên) được vay 20 triệu đồng ngân hàng CSXH để mở cửa hàng buôn bán phụ kiện, quà lưu niệm. Công việc phát triển tốt, chị đã trả hết nợ và tiếp tục vay 50 triệu đồng để mở rộng kinh doanh online. Nhờ đó, cuộc sống gia đình chị ngày càng ổn định.
 
 
Bà Thị Thủy - ấp Kênh 2, xã Tân Thuận (huyện Vĩnh Thuận) được vay 30 triệu đồng từ nguồn ngân hàng CSXH về xây chuồng nuôi lợn và mua phân trồng lúa. Sau 6 tháng, đàn lợn được xuất bán và bà vừa có lợn nái để sinh sản. Đàn lợn tăng dần lên 5 - 7 con; mỗi đợt bán lợn, gia đình bà thu về hàng chục triệu đồng kết hợp với trồng 2 vụ lúa/năm đã giúp bà có cuộc sống khấm khá hơn trước.
 
 
Thời gian tới, Hội tiếp tục phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT gắn với triển khai các dự án nhằm giúp các hộ vay sử dụng vốn hiệu quả; lựa chọn và tổ chức sơ, tổng kết dự án đầu tư từ nguồn vốn Quỹ HTND để có hướng nhân rộng mô hình đạt kế hoạch đề ra; tập trung xây dựng mô hình dự án phát triển kinh tế hợp tác, tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, ưu tiên mô hình sản xuất gắn với thành lập chi, tổ Hội nghề nghiệp.
Nhật Minh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản