Quỹ HTND Tuyên Quang góp phần nâng cao đời sống hội viên, nông dân
09:54 - 30/09/2021
(Quỹ HTND)- Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt trên 27 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ủy thác của Trung ương 13,300 tỷ đồng; nguồn Quỹ HTND tỉnh đạt 7,225 tỷ đồng; nguồn cấp huyện 6.634 tỷ đồng.

Đồng vốn Quỹ HTND đã kịp thời tiếp thêm nguồn lực, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho hội viên, nông dân 


Sáu tháng đầu năm, Quỹ HTND tỉnh tăng trưởng 1,161 tỷ đồng. Cụ thể: Cấp tỉnh tăng 50,02 triệu đồng; cấp huyện tăng 1.110,49 triệu đồng; cấp xã vận động đạt 110 triệu đồng của 138 đơn vị.


Từ nguồn vốn trên, các cấp Hội đã giải ngân 03 dự án với số vốn 950 triệu đồng cho 30 hộ tham gia (01 dự án trồng trọt; 02 dự án chăn nuôi). Hội cũng đã tiến hành thu nợ 03 dự án, với số vốn 900 triệu đồng/30 hộ vay; tỷ lệ thu nợ phí và gốc trong kỳ đạt 100%.
 

Hiện, Quỹ HTND tỉnh đang còn dư nợ 20,500 tỷ đồng cho 564 hộ hội viên vay thực hiện 50 dự án phát triển sản xuất. Trong đó: 25 dự án chăn nuôi (chiếm 50%); 20 dự án trồng trọt (chiếm 40%); 05 dự án thủy sản (chiếm 10%). Quỹ HTND cấp huyện cũng đang dư nợ 6,385 tỷ đồng cho 221 hộ hội viên vay thực hiện 55 dự án phát triển sản xuất.


Bên cạnh đó, các cấp Hội tích cực phối hợp với Ngân hàng CSXH tạo nguồn vốn hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất. Đến hết tháng 5/2021, tổng dư nợ thông qua tổ chức Hội quản lý đạt 762,365 tỷ đồng, với 18.371 thành viên tham gia tại 593 Tổ TK&VV.


Qua bình xét, đánh giá, có 500 Tổ xếp loại tốt (chiếm 84,3%), 70 Tổ loại khá (chiếm 11,8%). 100% Tổ TK&VV đều ký hợp đồng ủy nhiệm thu lãi, thu tiền tiết kiệm vay vốn. 100% Tổ TK&VV được ủy nhiệm thu tiết kiệm với tỉ lệ hộ vay vốn gửi tiền tiết kiệm hàng tháng đạt 100% với dư nợ tiền gửi đạt 14,411 tỷ đồng.


Công tác thực hiện thỏa thuận liên ngành với Ngân hàng Agribank cũng được các cấp Hội triển khai tích cực. Đến nay, 7/7 huyện và 138/138 cơ sở Hội đã ký kết với chi nhánh cấp huyện và chi nhánh loại III trên địa bàn để tham gia thực hiện một số khâu của nghiệp vụ tín dụng do Ngân hàng ủy nhiệm. Tổng dư nợ cho vay thông qua 750 Tổ Vay vốn do các cấp Hội quản lý đạt 1.396.179 tỷ đồng, với 17.801 hộ tham gia.
 

Mặt khác, để giúp các hộ vay vốn sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, mang lại hiệu quả, sáu tháng đầu năm, Hội ND các huyện, thành phố đã phối hợp với cán bộ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện, cán bộ khuyến nông xã tổ chức 559 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trao đổi kinh nghiệm sản xuất cho 27.950 lượt người tham gia.

 
Hàng năm, Hội ND tỉnh tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn thông qua trang thông tin điện tử của Hội ND tỉnh, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, báo Tuyên Quang. Đã cho đăng tải trên 580 tin, bài về các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trên Trang thông tin điện tử của Hội ND tỉnh.


Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung và phát hành 1.900 cuốn “Bản tin nội bộ Hội ND tỉnh Tuyên Quang” gửi đến 100% cơ sở Hội và chi Hội dùng làm tài liệu tuyên truyền. Trong đó có nhiều thông tin, định hướng quan trọng, các nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách ưu đãi đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, chính sách hỗ trợ dịch Covid-19, hoạt động Quỹ HTND, hỗ trợ hội viên, nông dân tiêu thụ sản phẩm…


Có thể thấy, hoạt động của Quỹ HTND ngày càng có nhiều đổi mới, tập trung cho vay vào các dự án liên kết theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng, duy trì và phát triển các chi/tổ Hội ND nghề nghiệp; các dự án mới hướng đến các sản phẩm là cây, con chủ lực, các sản phẩm đặc trưng của địa phương nhằm chuyển dịch cơ cấu phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong nông thôn, mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của hội viên, nông dân, góp phần tích cực trong xây dựng Nông thôn mới tại các địa phương.


Cùng với đó, hoạt động phối hợp với các Ngân hàng được đẩy mạnh, dư nợ và chất lượng tín dụng ủy thác thông qua tổ chức Hội ngày càng được nâng lên. Các cấp Hội luôn chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền và Ngân hàng trong việc giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn vay phát triển kinh tế, sử dụng vốn vay có hiệu quả, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chế biến sản phẩm giúp nâng cao hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần đẩy lùi tín dụng đen trong nông thôn.


Đồng vốn Quỹ HTND đã kịp thời tiếp thêm nguồn lực, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho hội viên, nông dân cũng như góp phần tích cực trong việc đẩy mạnh các  nội dung hoạt động của Hội ngày càng thực chất và hiệu quả hơn.

 

Xuân Lợi
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản