Hiệu quả từ các mô hình, dự án hỗ trợ vốn cho nông dân
08:12 - 01/08/2021
(Quỹ HTND) - Từ nguồn Quỹ HTND, nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có thêm điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế nông nghiệp phù hợp với điều kiện của địa phương.
Hoạt động hỗ trợ vốn được triển khai kịp thời đã giúp hội viên, nông dân có thêm nguồn lực đầu tư vào chăn nuôiĐể giúp các hội viên phát triển kinh tế, các cấp Hội đã xây dựng kế hoạch vận động cán bộ, hội viên, nông dân xây dựng nguồn vốn; tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Quỹ trong các cuộc họp, sinh hoạt chi Hội.


Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh đã phân bổ và quản lý tốt các nguồn vốn ủy thác theo quy định. Bên cạnh đó, hàng năm, các cấp Hội thường xuyên quan tâm, chú trọng tới công tác vận động, xây dựng và phát triển nguồn vốn giúp Quỹ HTND liên tục tăng trưởng.


Mặt khác, Hội còn thường xuyên nêu gương các tập thể, cá nhân đóng góp xây dựng Quỹ, các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả giúp cán bộ, hội viên, nông dân hiểu rõ hơn về mục đích, nội dung hoạt động của Quỹ HTND, tạo sự đồng thuận cao trong xây dựng và phát triển nguồn vốn.


Đồng thời xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị và lấy việc xây dựng Quỹ là tiêu chí quan trọng đánh giá, xếp loại tổ chức Hội hàng năm; tham mưu cho chính quyền địa phương cấp ngân sách bổ sung Qũy HTND cùng cấp.


 Nguồn vốn Quỹ HTND góp phần hỗ trợ bà con nông dân trên địa bàn sản xuất tập trung, phát triển kinh tế hiệu quả. Các cấp Hội phối hợp với các doanh nghiệp, Công ty đóng trên địa bàn tổ chức tốt hoạt động bao tiêu sản phẩm đầu ra giúp người dân yên tâm sản xuất.


Nhiều dự án sau khi triển khai đã giúp các địa phương xây dựng được một số mô hình tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của bà con nông dân, chuyển đổi từ phương thức sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết nhóm, đầu tư thâm canh nhằm tăng năng suất và thu nhập.


Bên cạnh đó, các cấp Hội còn gắn kết việc cho vay vốn với các chương trình khác, như: Khuyến nông, lâm, đào tạo nghề; phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho nông dân, tạo điều kiện cho các hộ tham gia dự án tham quan, học hỏi kinh nghiệm các mô hình sản xuất hiệu quả trong và ngoài tỉnh. Tất cả các hộ đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả vốn đúng kỳ hạn.
 

Quỹ HTND đã và đang cho thấy phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế xã hội nói chung. Đồng thời, nâng cao đời sống của hội viên, nông dân cũng như góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức sản xuất kinh tế tập thể theo hướng thành lập các tổ, nhóm liên kết để cùng sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ nông sản.


Tính đến nay, tổng nguồn vốn Qũy HTND các cấp trên địa bàn tỉnh đạt trên 58 tỷ đồng. Nguồn vốn này được cho vay thông qua 817 dự án gồm 3.117 hộ vay để đầu tư các mô hình liên kết sản xuất, kinh doanh, trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và làng nghề.


Với nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương, của tỉnh Hội, hàng trăm hộ nông dân trên địa bàn thành phố được vay vốn để trồng hoa, chăn nuôi bò, gà sinh sản và phát triển mô hình sản xuất đá ốp lát mỹ nghệ.


Thông qua đó, bình quân mỗi hộ được vay từ 30 -50 triệu đồng, cao nhất là 100 triệu đồng, thời hạn cho vay từ 24 - 36 tháng mới phải hoàn trả vốn nên các hội viên yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh.


Cùng với việc tập trung cho vay phát triển sản xuất, Hội ND các cấp còn chú trọng tới hoạt động tư vấn, hướng dẫn hội viên, nông dân sử dụng đồng vốn vay có hiệu quả; đồng thời, thực hiện đúng các quy định về quản lý vốn, thu hồi nợ đến hạn nhằm bảo toàn và không ngừng tăng trưởng nguồn vốn.


Trên địa bàn tỉnh, nhiều dự án được vay vốn từ Qũy HTND, sau khi triển khai đã xây dựng được các mô hình Tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh, góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân từ phương thức sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết nhóm, đầu tư thâm canh, tăng năng suất, từng bước giải quyết đầu ra cho sản phẩm, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.


Tại nhiều địa phương, nhờ biết tập trung khai thác thế mạnh vùng một cách hợp lý đã giúp xây dựng được các mô hình sản xuất có giá trị kinh tế cao, đang được các cấp Hội tuyên truyền và tiếp tục nhân ra diện rộng. Một số dự án khi triển khai đã mang lại tính khả thi cao nhờ việc khảo sát đúng hướng, phù hợp với điều kiện thực tiễn.


Điển hình như: Các mô hình Tổ hợp tác trồng ổi ở xã Thành Kim, huyện Thạch Thành, phát triển nghề ươm tơ dệt lụa ở thị trấn Thiệu Hóa, trồng và chăm sóc bưởi Diễn chất lượng cao ở xã Xuân Thành, huyện Thọ Xuân.


Với hình thức cho vay vốn sản xuất thông qua dự án, kết hợp với xây dựng các mô hình theo đối tượng cây, con, Qũy HTND các cấp đã giúp các hộ hội viên nông dân trên địa bàn có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh thông qua nhiều dự án.


Là một trong những huyện khó khăn nên khi giải ngân vốn, Hội ND huyện Như Xuân đã xác định đầu tư vào các chương trình phát triển kinh tế, chăn nuôi để giúp bà con gia tăng thu nhập.


Được vay vốn Quỹ HTND, bà Lê Thị Miến, xã Cát Vân, huyện Như Xuân đâu tư mua 1 con nghé, 1 con bò và đầu tư xây dựng  trang trại tổng hợp để chăn nuôi kết hợp trồng keo, sắn, mía. Nhờ chăm chỉ lao động, đến nay, gia đình bà có gần 20 con bò, 4 con trâu, hàng chục con lợn, 5 ha cây keo, 1 ha mía, thu nhập mỗi năm gần 200 triệu đồng.


Huyện Thạch Thành hiện có 33 hộ nông dân đang vay vốn từ Quỹ HTND huyện với số tiền 533 triệu đồng. Ngoài ra, số tiền vay từ Quỹ HTND Trung ương, nguồn của tỉnh là 1,9 tỷ đồng với 38 hộ vay để thực hiện các mô hình trồng mía tím, trồng dứa, chăn nuôi bò sinh sản.


Nhờ sự giúp đỡ của Hội, ông Nguyễn Hữu Sơn tại thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành đã vay 70 triệu đồng từ Quỹ HTND xây dựng mô hình trang trại tổng hợp, trồng cây hái quả, chăn nuôi kết hợp trồng rừng.


Hiện nay, trang trại của ông rộng hơn 10ha, trong đó có gần 1.000 cây mít, 800 cây bưởi, 3ha dứa, 5ha cây lâm nghiệp và 20 con bò, thu nhập bình quân đạt khoảng 300 triệu đồng/năm.


Bà Bùi Thị Vọng, thôn Thành Cừ, xã Thành An, huyện Thạch Thành vay 100 triệu đồng từ Quỹ HTND huyện mua bò giống, các giống cây lâm nghiệp để thực hiện mô hình chăn nuôi bò sinh sản kết hợp trồng rừng.


Hiện, đàn bò phát triển lên 25 con, nhiều diện tích rừng trồng cây keo được thu hoạch đem lại tổng thu nhập 60 triệu đồng/năm cho gia đình bà.


Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND huyện Bá Thước đạt trên 256 triệu đồng, phát triển được trên 66 triệu đồng Quỹ HTND huyện vượt 165,4% kế hoạch tỉnh Hội giao; xây dựng được 15 mô hình phát triển kinh tế.


Hiện có 8.987 hộ hội viên, nông dân vay vốn ngân hàng CSXH và ngân hàng NN&PTNT huyện với tổng dư nợ đạt trên 605 tỷ đồng; có hơn 22 nghìn hội viên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, các sản phẩm có lợi thế của địa phương.


Bên cạnh đó, Hội ND huyện còn đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn; vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. 


Với việc đưa nguồn vốn Quỹ đến với bà con, Hội ND còn khẳng định vai trò của Hội. Qua đó, hoạt động của mạng lưới Hội tại cơ sở ngày càng được nâng cao về chất lượng, hiệu quả tập hợp nông dân. Nhờ nguồn vốn Quỹ, hội viên có vốn làm ăn, thu nhập cao từ cây trồng, vật nuôi và vượt khó thoát nghèo.


Nhờ nguồn vốn Qũy HTND, 62 hộ nông dân trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã được vay vốn ưu đãi với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng nuôi bò sinh sản, nuôi hàu Thái Bình Dương và nuôi trồng, chế biến thủy, hải sản.


 Hội ND thị xã còn vận động, thành lập Qũy HTND thị xã với nguồn vốn 300 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, Hội đã tạo điều kiện cho 9 hộ vay để đầu tư nuôi tôm thẻ chân trắng. Mô hình góp phần nâng cao thu nhập cho bà con.


Từ 100 triệu đồng vốn Quỹ HTND và cùng với nguồn vốn của gia đình, ông Trần Văn Lành, hội viên, nông dân phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn đầu tư nuôi 50 lồng cá vược, cá mú, cá bớp. Ngoài được hỗ trợ vốn, ông còn được tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi trồng thủy sản an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, bảo đảm vệ sinh môi trường.


Do áp dụng đúng kỹ thuật, cá sinh trưởng tốt, không bị dịch bệnh. Qua hơn 1 năm, ông thu hoạch lứa cá đầu đạt hơn 20 tấn, thu lãi hơn 300 triệu đồng.


Nhìn chung, Ban điều hành Quỹ HTND các cấp đã làm tốt công tác tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ HTND đôn đốc thu hồi các khoản vay đến hạn.


Đồng thời, lựa chọn các mô hình kinh tế, các lĩnh vực đầu tư hiệu quả giúp hội viên, nông dân xóa đói giảm nghèo, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.


Việc xây dựng nguồn Quỹ HTND được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Ban Thường vụ Hội ND các cấp. Đây là kênh trợ vốn hiệu quả cho hội viên, qua đó, còn xây dựng những mô hình kinh tế cho thu nhập cao.Để giúp bà con triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình, dự án phát triển sản xuất, thời gian tới, ngoài chủ động phối hợp hỗ trợ bà con về vốn, các cấp Hội tiếp tục tăng cường vận động các nguồn lực về giống, vật tư để hỗ trợ hội viên, nông dân đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đáp ứng yêu cầu của thị trường, gia tăng giá trị và chất lượng sản phẩm nông sản.


Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao khoa học - kỹ thuật, đặc biệt ứng dụng sản xuất công nghệ cao; đặc biệt nghiên cứu các giải pháp giải quyết một số khó khăn cho bà con nhằm tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm tính bền vững trong phát triển sản xuất, giúp bà con cải thiện thu nhập, đời sống.


 

Tú Tiến
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản