Gia Lai: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt trên 39 tỷ đồng
15:10 - 19/08/2021
(Quỹ HTND) Tính đến hết 6 tháng năm 2021, các cấp Hội đã vận động tăng trưởng Quỹ HTND đạt 5,831 tỷ đồng với ngân sách các cấp hỗ trợ 5,298 tỷ đồng, vốn vận động ủng hộ tăng 494,818 triệu đồng, vốn mượn tăng 5 triệu đồng; bổ sung từ kết quả hoạt động 33,319 triệu đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt trên 39 tỷ đồng. 

Nguồn vốn Quỹ HTND các cấp ngày càng phát huy hiệu quả hoạt động, góp phần giúp hội viên, nông dân có vốn sản xuất, giảm nghèo bền vững


17/17 huyện, thị, thành phố có nguồn vốn Quỹ HTND gồm 7 đơn vị có nguồn Quỹ đạt trên 1 tỷ đồng; 5 đơn vị đạt từ 500 triệu - 1 tỷ đồng. Thành phố Pleiku có nguồn Quỹ HTND đạt 1,94 tỷ đồng; huyện KBang 1,763 tỷ đồng; huyện Chư Prông 1,349 tỷ đồng;…
 

Đến nay, 6 xã được ngân sách cấp bổ sung Quỹ HTND theo Quyết định 673 QĐ/TTg; 17 xã có nguồn Quỹ đạt trên 100 triệu đồng; 37 xã có nguồn Quỹ đạt từ 50 - 100 triệu đồng; 201 Hội ND cấp xã thực hiện chuyển nguồn vốn của Hội ND xã vận động về Quỹ cấp huyện quản lý theo Hướng dẫn 841 của Trung ương Hội. Một số xã điển hình trong phát triển Quỹ HTND như: Xã Ia Nhin - huyện Chư Păh 318,6 triệu đồng; thị trấn KBang - huyện KBang 234,5 triệu đồng; phường An Phú - thị xã An Khê 162,9 triệu đồng,...
 

Tính đến nay, nguồn vốn Quỹ HTND cho 666 hộ vay 12.643 triệu đồng thực hiện 41 dự án. Tổng dư nợ nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 35.470 triệu đồng cho 1.856 hộ vay thực hiện 111 dự án nhóm hộ và 802 phương án sản xuất - kinh doanh với dư nợ nguồn vốn Qũy HTND Trung ương 8,29 tỷ đồng cho 222 hộ vay thực hiện 19 dự án; dư nợ Quỹ HTND tỉnh là 8,2 tỷ đồng với 19 dự án nhóm hộ hỗ trợ cho 224 hộ vay.
 
 
Quỹ HTND các cấp được quản lý, cho vay đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy trình, sử dụng vốn đúng mục đích, trả lãi và gốc đúng hạn, góp phần tăng thu nhập cho mỗi hộ từ 30 - 80 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho trên hàng ngàn lao động nông thôn.
 
 
Thông qua các dự án vay vốn Quỹ HTND, tại các địa phương đã thành lập được các chi, tổ Hội nghề nghiệp liên kết sản xuất như: Tổ Hội nghề nghiệp trồng điều xã Ia Púch, huyện Chư Prông; chi Hội nghề nghiệp trồng cây sầu riêng tại xã Ia Nhin, huyện Chư Păh; tổ Hội nghề nghiệp chăn nuôi bò thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa; tổ Hội nghề nghiệp chăn nuôi dê xã Ia Vê, huyện Chư Prông… 
 
 
Hiện, 17/17 huyện, thị xã, thành phố và 207/220 xã, phường, thị trấn đã ký văn bản thỏa thuận với chi nhánh Ngân hàng No&PTNT cấp huyện. Đến 31/5/2021, tổng dư nợ cho vay đạt 2.185,51 tỷ đồng thông qua 756 Tổ Vay vốn với 21.417 thành viên, dư nợ bình quân mỗi Tổ Vay vốn đạt 2,891 tỷ đồng.
 

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn phối hợp với Ngân hàng CSXH ủy thác cho 44.061 hộ vay 1.574,559  tỷ đồng thông qua 1.023 Tổ TK&VV, tăng 4,41% so với cuối kỳ năm 2020.
 

100% Tổ TK&VV tham gia gửi tiết kiệm. Tổng số dư tiền tiết kiệm huy động đạt 82.219 triệu đồng, tăng 8.549 triệu đồng (tăng 11,6%) so với cuối kỳ năm 2020 với 44.468 thành viên tham gia gửi tiết kiệm.
 

Các cấp Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH tích cực đánh giá phân loại Tổ TK&VV theo định kỳ với 948 Tổ xếp loại tốt (chiếm 92,67%); 60 Tổ khá (chiếm 5,87%). 100% Tổ TK&VV được ủy nhiệm thu lãi.
 

Nguồn vốn vay từ các Ngân hàng đã tạo điều kiện cho hội viên, nông dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm góp phần xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.


Trong năm, Hội ND tỉnh phối hợp với các ngành tổ chức 20 lớp tập huấn về kiến thức sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn, Chương trình OCOP và hướng dẫn đăng ký, khai thác, phát triển nhãn hiệu, đăng ký mã số, mã vạch; kỹ thuật chăn nuôi, trồng xen sầu riêng trong vườn cà phê... cho gần 2.000 cán bộ, hội viên, nông dân.
 

Sáu tháng đầu năm, có 3 đơn vị huyện Chư Păh, Mang Yang và TP Pleiku phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Ngân hàng CSXH, Ngân hàng No&PTNT tổ chức 4 lớp tập huấn dẫn nghiệp vụ quản lý và sử dụng vốn Quỹ HTND, các chương trình phối hợp với 2 ngân hàng cho 231 lượt cán bộ chi, tổ Hội.
 

Bên cạnh đó, Hội ND các cấp đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức 273 lớp tập huấn về kỹ thuật canh tác, cách sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm, cách sử dụng thuốc thú y, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất cho 15.169 lượt hội viên.
 

Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp Hội quan tâm và tiến hành thường xuyên. Sáu tháng đầu năm, Hội ND tỉnh tổ chức 6 cuộc kiểm tra tại 6/17 huyện, thị xã, thành phố (gồm 7 xã, 7 Tổ TK&VV, 4 Tổ Vay vốn Ngân hàng NN&PTNT; 26 hộ vay vốn Ngân hàng CSXH; 02 hộ vay Ngân hàng No&PTNT; 100% hộ vay vốn dự án Quỹ HTND sau giải ngân).
 

Hàng năm, các cấp Hội tích cực tuyên truyền về hoạt động Quỹ HTND và chương trình phối hợp với các Ngân hàng thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội. Các cấp Hội tổ chức 947 buổi tuyên truyền thu hút 74.102 lượt hội viên, nông dân tham gia. Hội ND tỉnh đã đăng tải 566 tin trên trang fanpage với 93.163 lượt người tiếp cận; giới thiệu một mô hình dự án vay vốn Quỹ HTND tiêu biểu nhân dịp 25 năm ngày thành lập Quỹ HTND Trung ương; Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh in ấn và phát hành 3.000 tờ gấp tuyên truyền về Quỹ HTND, 220 bộ Sổ theo dõi hoạt động Quỹ HTND cấp xã, 220 quyển Các văn bản chỉ đạo, quản lý và nghiệp vụ Quỹ HTND.
 

Có thể thấy, Quỹ HTND các cấp ngày càng phát huy hiệu quả hoạt động, giúp hội viên, nông dân có vốn sản xuất, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng; đồng thời xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

 

Minh Trí
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản