Tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn hệ thống đạt trên 3.900 tỷ đồng
20:54 - 10/08/2021
(Quỹ HTND)- Đến ngày 30/6/2021, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn hệ thống đạt 3.928,48 tỷ đồng, tăng 204,08 tỷ đồng so với 31/12/2020. Trong đó: Quỹ HTND Trung ương đạt 740,062 tỷ đồng (chiếm 18,84%); Quỹ cấp địa phương đạt 3.188,418 tỷ đồng (chiếm 81,16%).

Mô hình nuôi chim bồ câu pháp tại xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Có được kết quả trên là do các cấp Hội đã làm tốt công tác tham mưu, thực hiện hiệu quả Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Quỹ HTND, được ngân sách cấp bổ sung vốn cho Quỹ các cấp đạt 163,685 tỷ đồng, cụ thể: 31/63 Quỹ HTND tỉnh, thành phố được ngân sách cấp vốn bổ sung 90,82 tỷ đồng. Những đơn vị được cấp vốn lớn như: Bắc Ninh (10 tỷ đồng), Đồng Nai (10 tỷ đồng), Quảng Nam (7 tỷ đồng), Bình Dương (05 tỷ đồng)…; 307/671 Quỹ HTND cấp huyện thuộc 51/63 tỉnh, thành Hội được ngân sách huyện cấp bổ sung 68,74 tỷ đồng; 16 tỉnh, thành Hội có cấp xã được ngân sách xã cấp vốn bổ sung nguồn vốn Quỹ HTND 3,205 tỷ đồng.
 

Công tác phát triển nguồn vốn từ khu vực ngoài ngân sách tiếp tục được đẩy mạnh, huy động được nguồn lực xã hội; sáu tháng đầu năm, nguồn vốn ủng hộ, vay, mượn tăng 27,268 tỷ đồng, góp phần tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp, nhiều địa phương làm tốt như: Cao Bằng, Sơn La, Hà Nội, Đắk Lắk, Cà Mau…
 

Các cấp Hội ở địa phương đã thu hồi hơn 526 tỷ đồng vốn đến hạn của 2.523 dự án với 32.228 hộ vay; giải ngân trên 672 tỷ đồng cho 27.180 hộ vay thông qua 2.922 dự án. Tổng dư nợ nguồn vốn Quỹ các cấp Hội ở địa phương đến nay đạt trên 2.922 tỷ đồng cho 138.306 hộ vay triển khai thực hiện 14.196 dự án.
 

Quỹ HTND Trung ương đã đôn đốc thu hồi 100,619 tỷ đồng tại 210 dự án đến hạn với 2.696 hộ vay; tiếp nhận và thẩm định hồ sơ dự án của Quỹ HTND các tỉnh, thành Hội trình Ban Thường vụ Trung ương Hội phê duyệt và giải ngân 108,54 tỷ đồng cho 2.563 hộ vay với 219 dự án.
 

Đến 30/6/2021, nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương ủy thác cho vay tại 62 tỉnh, thành Hội thông qua 1.452 dự án, cho 17.461 hộ vay, với tổng dư nợ trên 692,07 tỷ đồng (mức vay bình quân 01 dự án đạt 476,6 triệu đồng, 01 hộ đạt 39,63 triệu đồng); trong đó dự án trồng trọt chiếm 36,01%, chăn nuôi chiếm 43,38%, thủy sản chiếm 15,15%, dịch vụ, làng nghề và các loại khác chiếm 5,45%.

 
Để hỗ trợ vốn sản xuất cho hội viên, nông dân, 62/63 tỉnh, thành Hội đã ký chương trình phối hợp với chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT, trong đó 58/62 tỉnh, thành Hội có dư nợ đạt 69.613 tỷ đồng (tăng 1.779,3 tỷ đồng so với 31/12/2020), thông qua 26.204 Tổ Vay vốn với 616.829 thành viên.
 

Hai đơn vị có dư nợ với chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT cao nhất là Nam Định đạt 10.590 tỷ đồng và Thanh Hóa 8.477 tỷ đồng; có 10 đơn vị dư nợ cao trên 2.000 tỷ đồng (Hòa Bình, Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Gia Lai, Tây Ninh, Tiền Giang); 11 đơn vị có dư nợ trên 1.000 tỷ đồng (Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hải Dương, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Long An).
 

Đồng thời, các cấp Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH ủy thác cho 1.986.304 thành viên vay 72.706 tỷ đồng thông qua 52.669 Tổ TK&VV (tăng 4.148 tỷ đồng so với 31/12/2020). Trong đó, 03 đơn vị có dư nợ ủy thác cao nhất là Thanh Hóa 3.563 tỷ đồng, Nghệ An 2.809 tỷ đồng, Hà Nội 2.707 tỷ đồng.
 

Nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn cho bà con nông dân đầu tư phát triển sản xuất, một số tỉnh, thành Hội đã chủ động mở rộng phối hợp với các Ngân hàng thương mại khác trên địa bàn, cung cấp thêm nguồn vốn giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, như: ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Tây Ninh có dư nợ 205,67 tỷ đồng, Quảng Trị 135,59 tỷ đồng, Thanh Hóa 120,58 tỷ đồng, Hòa Bình 78,44 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế 51,58 tỷ đồng, Nghệ An 33,04 tỷ đồng, Hà Tĩnh 31,44 tỷ đồng, Bắc Kạn 26,09 tỷ đồng, Cao Bằng 6,71 tỷ đồng, Lâm Đồng dư nợ 0,259 tỷ đồng).

 
Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tiến hành kiểm tra 100% hộ vay sử dụng vốn Quỹ HTND sau giải ngân; thực hiện phối hợp với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT kiểm tra hoạt động của các Tổ TK&VV, Tổ Vay vốn, hộ vay vốn của ngân hàng, với 8.920 cuộc kiểm tra, 16.219 đơn vị được kiểm tra (gồm Quỹ HTND Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, Hội ND cấp cơ sở, các chi, tổ Hội, Tổ TK&VV, Tổ Vay vốn, người vay).
 

Qua kiểm tra cho thấy, các cấp Hội cơ bản thực hiện theo đúng hướng dẫn, quy định, các hộ vay đã sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND và các Ngân hàng. Đồng thời nắm bắt, ghi nhận kiến nghị của các hộ vay vốn, cán bộ Hội các cấp để nhân rộng những cách làm.
 

Bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát, các cấp Hội đã tổ chức và phối hợp với các ngân hàng mở 323 lớp tập huấn nghiệp vụ Quỹ HTND, nghiệp vụ ủy thác với các ngân hàng cho 13.486 cán bộ Quỹ HTND các cấp, Tổ trưởng Tổ TK&VV, Tổ Vay vốn; một số địa phương tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội chú trọng nội dung nghiệp vụ Quỹ HTND; hướng dẫn cán bộ Hội cấp huyện về hạch toán kế toán theo quy định của Bộ Tài chính, cán bộ Hội cấp cơ sở cách ghi chép sổ sách theo quy định về quản lý hoạt động Quỹ HTND ở Hội ND cấp xã.
 

Thông qua các lớp tập huấn đã trang bị cho cán bộ Hội các cấp, nhất là với cán bộ mới phân công về Hội và phụ trách công tác Quỹ HTND những kiến thức về hoạt động Quỹ HTND cũng như nội dung chương trình phối hợp với các ngân hàng.
 

Mặt khác, các cấp Hội còn tổ chức 8.536 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về cách sử dụng các loại phân bón, thuốc trừ sâu sinh học, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt,… cho 521.396 lượt người để nâng cao hiệu quả nguồn vốn.
 

Nhìn chung, nguồn vốn Quỹ HTND cho vay thông qua các dự án, nhóm hộ đã giúp hội viên, nông dân liên kết tổ chức sản xuất hiệu quả, góp phần xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập.
 
Minh Quân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản