Quỹ HTND Quảng Nam trợ lực cho hơn 1.400 hộ hội viên, nông dân vay vốn
15:40 - 23/07/2021
(Quỹ HTND)- Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 114,759 tỷ đồng, tăng 7 tỷ đồng so với cuối năm 2020. Trong đó: 15,429 tỷ đồng nguồn TW Hội ủy thác; nguồn ngân sách địa phương 82,560 tỷ đồng; nguồn ủng hộ 16,770 tỷ đồng.

Nguồn vốn Quỹ HTND các cấp góp phần giúp hội viên, nông dân có vốn sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống, làm giàu chính đáng

Đáng chú ý, thực hiện Quyết định số 516 ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Quyết định số 673 ngày 21/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2021, ngân sách tỉnh đã cấp bổ sung cho Quỹ HTND tỉnh 07 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện cấp 14,417 tỷ đồng, ngân sách cấp xã là 6,743 tỷ đồng.
 
 
Đã có 18/18 huyện, thị, thành Hội xây dựng được Quỹ HTND. Trong đó: 07 huyện đạt mức vốn trên 1 tỷ đồng, gồm: Hội An, Tam Kỳ, Thăng Bình, Đại Lộc, Điện Bàn, Quế Sơn, Núi Thành. Ngoài ra, 06 huyện đạt mức trên 500 triệu đồng, gồm: Phú Ninh, Tiên Phước, Duy Xuyên, Nam Trà My, Tây Giang, Nông Sơn và 05 huyện miền núi đạt mức dưới 500 triệu đồng.
 
 
Bên cạnh đó, có 240/240 xã có Quỹ HTND. Trong đó: 233/240 xã (97%) được ngân sách cấp vốn Quỹ HTND theo Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ; số tiền Quỹ HTND của cấp xã đã chuyển lên cấp huyện quản lý là 22,040 tỷ đồng.
 
 
Sáu tháng đầu năm 2021, Hội ND tỉnh đã giải ngân 15,1 tỷ đồng cho 304 hộ vay tại 30 dự án (4,8 tỷ đồng nguồn vốn ủy thác của Trung ương Hội thực hiện 9 dự án cho 94 hộ vay; nguồn vốn của tỉnh giải ngân 10,3 tỷ đồng cho 210 hộ vay tại 21 dự án, chủ yếu các dự án vay vốn để đầu tư cho chăn nuôi (chiếm tỷ lệ 70%), còn lại là trồng trọt và các loại hình khác.
 
 
Hiện, dư nợ nguồn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đạt 74,085 tỷ đồng, triển khai thực hiện 143 dự án cho 1.457 hộ vay (cụ thể: nguồn vốn Quỹ HTND TW 29 dự án/ 15,239 tỷ đồng/ 313 hộ vay; nguồn vốn của tỉnh 114 dự án/ 58,846 tỷ đồng/ 1.144 hộ vay; nguồn vốn cấp huyện dư nợ 31,860 tỷ đồng/ 1.748 hộ vay).
 
 
Nguồn vốn Quỹ HTND đã góp phần xây dựng nhiều mô hình đạt hiệu quả tại các địa phương. Tiêu biểu như: Mô hình chăn nuôi gà của anh Dương Tấn Lợi, xã Bình Lãnh với 08 trại hơn 50m2 /trại nuôi trên 10 ngàn con; hộ ông Đoàn Hồng Khuyên, xã Tiên Hà với mô hình sản xuất thực phẩm chay; hộ ông Nguyễn Thành Nhân, xã Tiên Hà với mô hình trồng cây cam giấy; hộ ông Nguyễn Văn Sang, xã Tiên Phong với mô hình chăn nuôi 5.000 con vịt, gà lấy trứng.


Nhìn chung các hộ nông dân tham gia dự án đều đã sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đều phát huy hiệu quả, nguồn vốn luôn luôn được bảo toàn và có tích lũy.
 
 
Mặt khác, nhằm giúp hội viên, nông dân có thêm “kênh” dẫn vốn để phát triển sản xuất, các cấp Hội đã thực hiện dịch vụ chuyển tải theo phương thức nhận uỷ thác thông qua Thoả thuận ký kết với 03 Ngân hàng trên địa bàn.
 

Đến nay, tổng dư nợ qua Ngân hàng CSXH triển khai các chương trình tín dụng chính sách cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt 1.721 tỷ đồng (tăng 65 tỷ so với cuối năm 2020) thông qua 1.129 Tổ TK&VV  cho 42.729 thành viên vay. 100% số Tổ TK&VV được ủy nhiệm thu lãi và thu tiết kiệm.
 
 
Có trên 98% hộ vay vốn tham gia gửi tiết kiệm với số tiền tiết kiệm huy động được 69,829 tỷ đồng. 1.044 Tổ TK&VV được đánh giá xếp loại tốt, chiếm tỷ lệ 92,47%; 78 Tổ xếp loại khá, chiếm 6,9%; không có Tổ xếp loại yếu kém.
 
 
Cùng với đó, 18/18 huyện, thị, thành phố ký kết chương trình phối hợp với phòng giao dịch Ngân hàng NNo&PTNT cấp huyện thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55 và Nghị định 116. Dư nợ qua tổ chức Hội quản lý đạt 716,288 tỷ đồng thông qua 601 Tổ Vay vốn với 8.172 thành viên tham gia.
 

Từ tháng 3/2021, Hội ND tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tỉnh. Hiện, có 11/13 huyện (13 huyện có phòng giao dịch) ký kết chương trình phối hợp với phòng giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tại các huyện, thị, thành phố và đã giải ngân 9,880 tỷ đồng cho 202 hộ vay.
 
 
Công tác kiểm tra, giám sát luôn được các cấp Hội quan tâm và tiến hành thường xuyên. Sáu tháng đầu năm 2021, Hội ND tỉnh đã tổ chức 14 cuộc kiểm tra ở 14/18 huyện (thị, TP), 18 xã (phường, thị trấn), 23 Tổ TK&VV và 63 hộ vay vốn. Các đơn vị còn lại sẽ thực hiện kiểm tra trong quý 3/2021. Hội ND huyện đã trực tiếp tổ chức được 125 cuộc, Hội ND cấp xã thực hiện 724 cuộc kiểm tra.
 
 
Hàng năm, các cấp Hội tích cực tuyên truyền về hoạt động Quỹ HTND và chương trình phối hợp với các Ngân hàng bằng nhiều hình thức như: Tập huấn, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, viết tin bài hoạt động đăng trên bản tin "Nông dân, nông thôn", diễn đàn các cấp Hội ND tỉnh, phát sóng trên Đài Phát thanh truyền hình tỉnh vào tối thứ năm hàng tuần. Qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của nguồn vốn vay.
 

Có thể thấy, Quỹ HTND các cấp hoạt động ngày càng hiệu quả, giúp hội viên, nông dân có vốn sản xuất, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng; góp phần giảm tình trạng tín dụng đen ở nông thôn. Đồng thời, từng bước xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của hội viên, nông dân và nhiệm vụ trong giai đoạn mới hiện nay.
 
Thu Minh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản