Quỹ HTND huyện Phù Cát (Bình Định): Điểm tựa vững chắc của hội viên, nông dân
12:09 - 19/07/2021
(Quỹ HTND)- Thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”, thời gian qua, các cấp Hội ND trong huyện đã khẳng định vai trò làm điểm tựa vững chắc cho hội viên, nông dân.

Nguồn Quỹ HTND đã phát huy được hiệu quả thiết thực, giúp cho nông dân giải cơn “khát vốn” và đã thật sự trở thành“cứu cánh” đối với các mô hình sản xuất của hội viên, nông dân

Hội ND huyện đã hướng dẫn, chỉ đạo Hội ND các xã, thị trấn vận động xây dựng nguồn vốn Quỹ HTND; đồng thời, nhận ủy thác từ vốn Quỹ HTND Trung ương và tỉnh. Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn huyện đạt hơn 8,3 tỷ đồng; trong đó, nguồn ủy thác của Trung ương 3,1 tỷ đồng; Quỹ HTND tỉnh ủy thác 1,2 triệu đồng; Quỹ HTND cấp huyện đạt trên 4 tỷ đồng.
 

Cùng với đó, các cấp Hội còn tích cực phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện thành lập các Tổ TK&VV tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển sản xuất; các cấp Hội chủ động phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề... giúp hội viên, nông dân nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trong trồng trọt, chăn nuôi.
 

Cùng với việc hỗ trợ về kỹ thuật, đào tạo nghề, nguồn vốn vay, các cấp Hội còn thường xuyên cập nhật thông tin để hướng dẫn, vận động hội viên, nông dân xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị nông sản. Đặc biệt, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên tham gia xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm phù hợp với thực tế của địa phương. Đến nay, các cấp Hội đã thành lập được 18 tổ Hội nghề nghiệp; phối hợp thành lập 1 Hợp tác xã Dầu Phụng; 24 chi Hội nghề nghiệp với 172 hội viên tham gia như: Chi Hội trồng tiêu (xã Cát Trinh); chi Hội nuôi bò (xã Cát Hanh và Cát Sơn); chi Hội trồng hoa cúc (xã Cát Hưng và thị trấn Ngô Mây);….
 

Chủ tịch Hội ND xã Cát Lâm Phan Hồng Chương cho biết: Hội ND xã hiện đang quản lý nguồn vốn Quỹ HTND trên 1,6 tỷ đồng. Trong số này, nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh ủy thác 1,5 tỷ đồng đang đầu tư tại 1 dự án “Chăn nuôi bò 3B”cho 20 hộ vay; nguồn vốn cấp xã vận động được trên 140 triệu đồng đã bình xét cho 6 hộ vay để chăn nuôi bò vỗ béo. Bên cạnh đó, Hội cũng thường xuyên hướng dẫn bà con sử dụng nguồn vốn vay sao cho hiệu quả; đời sống hội viên, nông dân từng bước được nâng cao. Nhờ đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, đời sống của hội viên, nông dân trên địa bàn huyện từng bước được nâng cao. Đến nay, toàn huyện có 12.781 hộ đạt danh hiệu sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp; năm 2021, có gần 25.000 hội viên, nông dân đăng ký thi đua đạt danh hiệu hộ sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp.
 

Lương Ngọc Tấn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường