Vốn Quỹ HTND giúp nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế
09:35 - 18/06/2021
(Quỹ HTND)- Kết quả đến 31/12/2020, nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong toàn hệ thống đạt 3.746 tỷ đồng. Hoạt động hỗ trợ vốn qua dịch vụ ủy thác với ngành ngân hàng đạt kết quả tích cực với dư nợ nguồn ủy thác qua Hội đạt hơn 135.000 tỷ đồng.

Vốn Quỹ HTND góp phần đem lại thu nhập, giair quyết việc làm cho hội viên, nông dân

Từ năm 2012 đến nay, mức cho vay được nâng lên tối đa 100 triệu đồng/hộ. Nguồn vốn Quỹ HTND đầu tư cho vay một dự án từ 300 triệu đồng - 2 tỷ đồng với số hộ tham gia tối thiểu 10 hộ/dự án; thời gian vay tùy loại hình sản xuất, kinh doanh (theo chu kỳ cây, con) tối đa 60 tháng.
 
 
Nguồn vốn Quỹ HTND và nguồn vốn tín dụng ủy thác tăng trưởng mạnh qua các năm giúp hằng chục triệu lượt hộ hội viên, nông dân được vay vốn (trong đó doanh số cho vay Quỹ HTND đạt hơn 9.240 tỷ đồng, thông qua 27.132 dự án với gần 412.000 lượt hộ vay vốn) tạo điều kiện để hội viên, nông dân đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, ứng dụng tiến bộ KHKT để thâm canh, tăng năng suất.
 
 
Trong quá trình xây dựng dự án, nhiều tỉnh, thành Hội chú trọng ưu tiên xây dựng các mô hình vay vốn Quỹ HTND gắn với khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai và định hướng mở rộng phát triển kinh tế xã hội địa phương, khuyến khích hội viên, nông dân tham gia sản xuất tại các khu, các vùng quy hoạch bố trí quỹ đất sản xuất kinh doanh tập trung hoặc các vùng chuyển đổi đất lúa, mầu kém hiệu quả sang trồng các loại cây, con cho hiệu quả kinh tế cao. Đã có hàng chục nghìn mô hình kinh tế điển hình trong liên kết, hợp tác tại các chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp, Tổ Hợp tác, Hợp tác xã hoạt động hiệu quả được xây dựng, phát triển và nhân rộng.
 

Để thực hiện hiệu quả chính sách pháp luật về đất đai nhằm xây dựng các mô hình kinh tế, nhất là các mô hình kinh tế tập thể liên quan từ nguồn vốn vay Quỹ HTND và chương trình phối hợp với các ngân hàng đỏi hỏi cấp ủy, chính quyền TW và địa phương cần nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai đồng thời tổng kết, đánh giá việc thực hiện và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 cho phù hợp với thực tiễn, tăng cường tuyên truyền để mọi người dân, doanh nghiệp ở nông thôn nắm bắt được chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về đất đai nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận, tích cực tham gia của người dân, doanh nghiệp. Ban hành khuôn khổ pháp lý phù hợp với mô hình tổ chức và hoạt động do Hội trực tiếp quản lý, tiếp tục bổ sung vốn cho Quỹ HTND Trung ương đồng thời chỉ đạo UBND các cấp hàng năm cấp bổ sung vốn Quỹ HTND để tạo điều kiện thuận lợi trong việc chuyển tải vốn đến hội viên, nông dân.
 

Anh Đức
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường