Cao Bằng: Vận động xây dựng Quỹ HTND được trên 2,7 tỷ đồng
14:44 - 16/06/2021
(Quỹ HTND)- Đến 31/5/2021, toàn tỉnh vận động được 2.718 triệu đồng (cấp tỉnh vận động 1.160 triệu đồng; cấp huyện, thành phố và cơ sở vận động là 1.558 triệu đồng) nâng tổng nguồn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 58.820 triệu đồng. 

Mô hình "Nuôi gà thả vườn" tại xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng đem lại thu nhập, giải quyết việc làm cho các hộ vay vốn

Ban vận động Quỹ HTND các cấp đã xây dựng kế hoạch vận động của cấp mình, tổ chức tuyên truyền vận động để cán bộ, công chức, viên chức và đông đảo các tầng lớp nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của Quỹ HTND từ đó tự nguyện tham gia đóng góp xây dựng Quỹ, mỗi người ít nhất 01 ngày lương, mỗi hộ gia đình nông dân từ 10.000 đồng trở lên, các nhà hảo tâm ủng hộ từ 100.000 đồng trở lên, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn ủng hộ từ 1.000.000 đồng trở lên. 10/10 đơn vị cấp huyện có nguồn vận động Quỹ HTND đạt từ một tỷ đồng trở lên.
 

Các cấp Hội tích cực triển khai, xây dựng nhiều mô hình, dự án vay vốn Quỹ HTND gắn với xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Các dự án được thực hiện đúng và đầy đủ quy trình, xuất phát từ nhu cầu thực tế của hội viên nông dân và yêu cầu của công tác Hội; vốn vay được đầu tư đúng hướng, đúng đối tượng, làm tốt công tác khảo sát địa bàn, hướng dẫn lựa chọn phương án sản xuất, kinh doanh, xây dựng dự án, thẩm định và kiểm tra trước, trong và sau khi giải ngân.
 

Sáu tháng đầu năm 2021, các cấp Hội đã thu hồi 5.000 triệu đồng của 318 hộ vay vốn đến hạn, đồng thời giải ngân 12.587 triệu đồng. Hiện nay, toàn tỉnh đang cho 2.814 hộ vay 55.174 triệu đồng triển khai 426 mô hình, dự án: Trồng và chế biến miến dong tại thị trấn Tĩnh Túc, trồng và chăm sóc cây ăn quả tại xã Vũ Minh, nuôi chim trĩ và bồ câu tại thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình; dự án HTX chăn nuôi bò vỗ béo tại xã Vinh Quý, huyện Hạ Lang; chăn nuôi gà thả vườn tại xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng...
 

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã phối hợp các ngành chức năng tổ chức 06 lớp tập huấn về cách sử dụng các loại phân bón, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho 240 lượt người để phát huy hiệu quả nguồn vốn vay.
 

Sáu tháng đầu năm, các cấp Hội đã tiến hành kiểm tra 100% hộ vay sử dụng vốn Quỹ HTND sau giải ngân; phối hợp với Ngân hàng CSXH kiểm tra hoạt động của các Tổ TT&VV, các hộ vay vốn. Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh đã tiến hành kiểm tra 02 cuộc tại các huyện, thành Hội về công tác quản lý, sử dụng Quỹ HTND và chương trình phối hợp với các ngân hàng, trực tiếp kiểm tra 02 dự án vay vốn Quỹ HTND.
 

Bên cạnh đó, các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH, cùng với các ngành triển khai nhiều giải pháp để sử dụng hiệu quả các nguồn vốn. Đến 31/5/2021, các cấp  Hội đang quản lý 679 Tổ TK&VV với 17.846 hộ vay 886.233 triệu đồng. Tổng số dư tiền gửi huy động tiết kiệm đạt 18.357 triệu đồng.
 

Các cấp Hội tiếp tục triển khai thực hiện văn bản thỏa thuận số 01 về việc tổ chức thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55 và Nghị định 116 của Chính phủ. Đến 31/5/2021, tổng số dư nợ qua Hội quản lý đạt  60.213 triệu đồng, với 1.223 hộ vay, tại 189 Tổ Vay vốn.
 

Ngoài ra, Hội còn chủ động phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt hỗ trợ vốn giúp hội viên, nông dân sản xuất. Dư nợ thông qua Hội đến 31/5/2021 đạt 6.710 triệu đồng cho 106 hộ hội viên, nông dân vay vốn sản xuất.
 

Có thể khẳng định nguồn vốn Quỹ HTND góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở khu vực nông thôn, tiếp thêm nguồn lực, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho hội viên nông dân.
 

Hải Yến
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường