Quỹ HTND Hải Dương: Hỗ trợ hội viên, nông dân vay vốn, gia tăng thu nhập
14:54 - 09/06/2021
(Quỹ HTND)- Đến hết tháng 6/2021, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt 66,375 tỷ đồng, tăng 2,14 tỷ đồng so với cuối năm 2020. Trong đó: nguồn cấp tỉnh đạt 35,52 tỷ đồng; cấp huyện đạt 11,485 tỷ đồng; cấp cơ sở đạt 19,370 tỷ đồng.

Dự án "Trồng thanh long ruột đỏ" đem lại hiệu quả kinh tế cho các hộ vay vốn

100% Quỹ HTND các trong tỉnh đã kiện toàn Ban Điều hành Quỹ HTND và thành lập Ban kiểm soát hoặc phân công cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát Quỹ HTND; Quỹ HTND tỉnh và 12/12 huyện đã hoàn thành tư cách pháp nhân.
 

Hiện, 12/12 huyện trích ngân sách bổ sung cho Quỹ được 6,03 tỷ đồng; 113/229 cơ sở trích ngân sách bổ sung 1,541 triệu đồng.
 

12/12 huyện và 229/229 cơ sở xây dựng Quỹ HTND. 5/12 đơn vị có Quỹ cấp huyện đạt trên 1 tỷ đồng; 7/12 huyện có Quỹ đạt từ 500 - 1 tỷ đồng; 39/229 cơ sở có Quỹ trên 100 triệu đồng, 180/229 cơ sở có Quỹ từ 50-100 triệu đồng, 10/229 cơ sở có Quỹ dưới 50 triệu đồng. Nhiều cơ sở có Quỹ HTND cao như: Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc (239,6 triệu đồng); xã Tân Hương, huyện Ninh Giang (206,1 triệu đồng);...
 

Sáu tháng đầu năm, các cấp Hội đã thu hồi 27,524 tỷ đồng vốn đến hạn của 1.350 hộ vay và giải ngân 29,353 tỷ đồng cho 1.321 hộ vay. Đến nay, tổng dư nợ nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt 80,076 tỷ đồng cho 3.443 hộ vay. Trong đó: TW Hội ủy thác 16,0 tỷ đồng đang cho 417 hộ vay 28 dự án; Quỹ cấp tỉnh 35,47 tỷ đồng đang cho 1.241 hộ vay tại 88 mô hình nhóm hộ; Quỹ cấp huyện 10,541 tỷ đồng cho 494 hộ vay và cấp cơ sở là 18,064 tỷ đồng cho 1.291 hộ vay triển khai các dự án ở 229 cơ sở với các lĩnh vực: Trồng trọt 32,7%, chăn nuôi 24,4%, thuỷ sản 33,2%, ngành nghề và dịch vụ 9,7%.
 

Từ các dự án vay vốn nhóm hộ, nhiều nơi đã hình thành và thành lập được các câu lạc bộ, các HTX, tổ hợp tác liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm,... tiêu biểu như: Mô hình trồng ổi VietGAP tại xã Thanh Xuân, Liên Mạc, mô hình trồng chuối tiêu tại xã Thanh Khê (huyện Thanh Hà), mô hình trồng thanh long ruột đỏ ở xã Bạch Đằng (huyện Kinh Môn), mô hình thâm canh rau màu tại xã Nhân Huệ (thành phố Chí Linh), mô hình trồng cà rốt tại xã Đức Chính (huyện Cẩm Giàng), mô hình trồng hoa xã Hồng Phong (huyện Nam Sách), mô hình nuôi thủy sản ở xã Tân Phong (huyện Ninh Giang),...
 

Bên cạnh đó, các cấp Hội tích cực phối hợp với Ngân hàng CSXH tạo vốn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Đến hết tháng 5/2021, tổng dư nợ qua Hội quản lý đạt 1.090,889 tỷ đồng, tăng 58,460 tỷ đồng so với năm 2020 với tổng số 25.571 thành viên, tại 941 Tổ TK&VVvới 892 Tổ xếp loại tốt (chiếm 94,8%), 36 Tổ xếp loại khá (chiếm 3,8%). 100% Tổ TK&VV đều ký hợp đồng ủy nhiệm thu lãi, thu tiền tiết kiệm vay vốn. 100% Tổ TK&VV được ủy nhiệm thu tiết kiệm với tỉ lệ hộ vay vốn gửi tiền tiết kiệm hàng tháng đạt 100% tổng số hộ vay vốn.
 
 
Công tác thực hiện thỏa thuận liên ngành với Agribank được các cấp Hội triển khai. Đến nay, 12/12 huyện và 229/229 cơ sở Hội ký chi nhánh cấp huyện và chi nhánh loại III trên địa bàn để tham gia thực hiện một số khâu của nghiệp vụ tín dụng do Ngân hàng ủy nhiệm. Tổng dư nợ cho vay qua Tổ Vay vốn do Hội ND quản lý đạt 1.250,824 tỷ đồng, tăng 10,569 tỷ đồng so với năm 2020 với 7.415 hộ tham gia tại 407 Tổ Vay vốn.
 
 
Sáu tháng đầu năm, các cấp Hội tổ chức 11 lớp tập huấn cho 975 lượt cán bộ Hội. Ngoài ra, cùng chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 433 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 15.302 lượt người tham dự về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản đảm bảo tiêu chuẩn an toàn để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế trong việc sử dụng vốn Quỹ và nguồn tín dụng từ các Ngân hàng.
 
 
Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kết luận 61 và Quyết định số 673; các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Chính phủ về Quỹ HTND trên các kênh thông tin đại chúng nhằm cung cấp kịp thời thông tin đến cán bộ, hội viên, nông dân.
 

Việc cho vay vốn gắn với tập huấn, hướng dẫn nông dân sản xuất đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay; tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các địa phương, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên, nông dân.
 

Mai Hoa
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường