Phú Thọ: Thu nhập bình quân của các hộ vay vốn tăng từ 40 - 200 triệu đồng/năm
11:23 - 04/06/2021
(Quỹ HTND)- Đến hết tháng 5/2021, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt 44.952,4 triệu đồng, tăng 1.158 triệu đồng so với cuối năm 2020. Trong đó: Nguồn Quỹ HTND Trung ương ủy thác 15.500 triệu đồng; nguồn cấp tỉnh 15.430,5 triệu đồng; nguồn cấp huyện 7.935,5 triệu đồng; nguồn vốn do Hội cấp xã vận động đạt 6.086,4 triệu đồng.

Nguồn Quỹ HTND các cấp góp phần tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm cho hội viên, nông dân, thu hút đông đảo nông dân tham gia tổ chức Hội

Năm tháng qua, Hội ND tỉnh kiện toàn thành viên Ban quản lý, Ban điều hành Quỹ HTND. Ban điều hành Quỹ HTND cấp huyện được duy trì ổn định.
 

Ban vận động Quỹ HTND cấp tỉnh gồm 15 đồng chí trong Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61; Quyết định 673 do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng Ban, Chủ tịch Hội ND tỉnh làm Phó Ban thường trực. Ban kiểm soát Quỹ gồm 03 đồng chí, Trưởng ban do đồng chí Trưởng ban Xây dựng Hội kiêm nhiệm.
 

Hiện nay, 13/13 huyện, thành, thị đã thành lập Ban vận động, Ban kiểm soát Quỹ HTND cấp huyện; 05 huyện đã có con dấu riêng của Quỹ.
 

202 Hội ND cấp xã vận động nguồn vốn chuyển về huyện quản lý theo Hướng dẫn số 841 của Trung ương Hội. Trong đó, vốn từ ngân sách 20.591,5 triệu đồng; nguồn ủng hộ 7.065,9 triệu đồng; bổ sung từ kết quả hoạt động 295 triệu đồng; nguồn mượn 1.500 triệu đồng.
 

Nhiều  huyện làm tốt công tác quản lý, điều hành, vận động tăng trưởng nguồn vốn như: Hội ND thành phố Việt Trì, huyện Thanh Sơn, Đoan Hùng, Yên Lập, Thanh Ba… (Tổng nguồn vốn mỗi huyện đạt trên 1 tỷ đồng).
 

Đến hết tháng 5/2021, nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đang có dư nợ 44.952,4 triệu đồng, cho 1.167 hộ vay tại 236 dự án. Trong đó: 42 dự án trồng trọt, 152 dự án chăn nuôi, 35 dự án thủy sản, 07 dự án làng nghề và các loại hình khác.
 

Năm tháng đầu năm, Hội ND tỉnh cho 356 hộ vay 12.872 triệu đồng triển khai 55 dự án, cụ thể: 08 dự án trồng trọt, 29 dự án chăn nuôi, 15 dự án thủy sản, 03 dự án làng nghề và các loại hình khác. Gắn với việc giải ngân cho vay, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền vận động, hướng dẫn thành lập được 04 Hợp tác xã, 02 tổ Hợp tác và 07 chi Hội nghề nghiệp…
 

Điển hình như dự án Dự án "Chăn nuôi gà thịt" tại xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn; dự án “Nuôi vỗ béo bò lấy thịt” tại xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy; dự án "Nuôi cá giống" tại xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê; dự án "Trồng, chăm sóc, chế biến chè" tại xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê; dự án “Chăm sóc, nâng cao chất lượng bưởi quả Đoan Hùng” tại xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng…
 

Hầu hết các hộ được vay vốn đều tự nguyện tham gia đóng góp ủng hộ xây dựng nguồn Quỹ với số tiền từ 100.000 đồng - 200.000 đồng/hộ/năm. Nguồn vốn Quỹ HTND đã hỗ trợ cho trên 400 lượt hộ hội viên nông dân tham gia vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao thu nhập của các hộ tham gia dự án vay vốn, thu nhập bình quân của các hộ tăng lên từ 40 triệu đồng - 200 triệu đồng/hộ/năm; góp phần tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm cho hội viên, nông dân, thu hút đông đảo nông dân tham gia tổ chức Hội.
 

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tích cực phối hợp với các Ngân hàng tạo vốn giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất kinh doanh. Đến 30/5/2021, dư nợ ủy thác do Hội quản lý đạt 1.303.016,36 triệu đồng, tăng 70.773,30 triệu đồng so với thời điểm 30/12/2020 tại 1.041 Tổ TK&VV, với 32.345 thành viên nhận ủy thác trên địa bàn của 211/213 xã, phường, thị trấn.
 

Công tác đánh giá, phân loại Tổ TK&VV được thực hiện nghiêm túc. Đến 30/5/2021, có 972 Tổ xếp loại tốt (chiếm 93,37%); 45 Tổ TK&VV xếp loại khá (chiếm 4,32 %). 100% Tổ TK&VV thực hiện với số tiền gửi tiết kiệm bình quân từ 10.000 đồng - 20.000 đồng/tổ viên/tháng; tổng số dư nợ tiền gửi tiết kiệm đạt trên 48 tỷ đồng; 100% TK&VV được ủy nhiệm thu tiết kiệm. Điển hình các đơn vị làm tốt như: Hội ND huyện Lâm Thao; Hội ND huyện Yên Lập;…


Năm tháng đầu năm, Quỹ HTND tỉnh tổ chức 04 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 406 lượt học viên tham gia; Hội ND huyện tổ chức 05 lớp cho 465 học viên về nghiệp vụ quản lý cho vay Quỹ HTND và công tác nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 65 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, phát triển ngành nghề cho 4.395 hộ vay vốn. Qua các lớp tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức về khoa học kỹ thuật cho các hộ vay vốn, giúp họ biết cách lựa chọn phương án sản xuất, kinh doanh, biết hạch toán và sử dụng đồng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế tốt hơn.
 
 
Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp Hội quan tâm, theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thường xuyên, nghiêm túc. Các cấp Hội tổ chức 404 cuộc kiểm tra tại 690 đơn vị; trong đó Hội ND tỉnh kiểm tra 04 cuộc tại 08 đơn vị cấp huyện, xã, Tổ TK&VV và hộ vay vốn.
 
 
Hội Nông dân của các huyện, thành, thị phối hợp với Quỹ HTND tỉnh, phòng giao dịch Ngân hàng CSXH tổ chức 52 cuộc kiểm tra tại 104 đơn vị, Hội ND cấp xã, Tổ TK&VV và hộ vay vốn; Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn kiểm tra được 304 cuộc tại 612 đơn vị, Tổ TK&VV, hộ vay vốn. Qua kiểm tra cho thấy các huyện, thành, thị và cơ sở, các huyện và cơ sở đều thực hiện quản lý tốt nguồn vốn cho vay từ Quỹ HTND cũng như nguồn vốn nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH, thủ tục hồ sơ vay vốn được lưu giữ đầy đủ, ngăn nắp, thực hiện việc thu, chi các nguồn phí theo qui định.
 

Năm tháng đầu năm 2021, hoạt động Quỹ HTND đạt được những kết quả quan trọng, làm thay đổi căn bản đời sống vật chất tinh thần của nông dân, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nông dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.
 

Lý Minh Hoàn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản