Đổi mới công tác tuyên truyền giúp tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND
11:58 - 27/07/2021
(Quỹ HTND)- Mười năm qua (2011-2020), các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông bằng nhiều hình thức linh hoạt đến cấp ủy, chính quyền địa phương và các cán bộ, hội viên, nông dân về hoạt động Quỹ HTND, chương trình phối hợp các với ngân hàng. Qua đó, giúp các cấp, các ngành, cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, nội dung hoạt động, góp phần thuận lợi trong việc ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ HTND ngày càng lớn mạnh.
Tại tỉnh Cà Mau, các mô hình, dự án vay vốn Quỹ đã giúp thành lập được 230 tổ hợp tác, 17 HTX, 591 tổ Hội nghề nghiệp, 13 chi Hội nghề nghiệp.


Tại Ninh Bình, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh quản lý 37,237 tỷ đồng đang hỗ trợ 1.570 hộ nông dân vay để xây dựng mô hình phát triển sản xuất. Trong đó, nguồn Quỹ HTND Trung ương Hội ủy thác 15 tỷ đồng; Quỹ cấp tỉnh trên 12,6 tỷ đồng; Quỹ cấp huyện 9,6 tỷ đồng (trong đó Quỹ cấp xã vận động được hơn 5,2 tỷ đồng).
 
 
Xác định rõ vai trò của thông tin, tuyên truyền là công cụ rất quan trọng, hàng năm, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh bám sát chỉ đạo của Trung ương để ban hành văn bản chỉ đạo Hội ND các cấp tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, hoạt động Quỹ HTND đến cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân trong tỉnh. Mười năm qua, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 275 buổi tuyên truyền, truyền thông về mục đích, ý nghĩa của công tác xây dựng Quỹ HTND, các nguồn vốn vay tín dụng chính sách của Chính phủ thu hút 55.500 lượt hội viên tham gia
 
 
Bên cạnh đó, các cấp Hội tích cực đăng tải 1.086 tin, bài, phóng sự tuyên truyền trên Website, facebook, zalo của Hội ND tỉnh, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, báo Ninh Bình, báo Nông thôn ngày nay; phát hành 74.000 cuốn Bản tin công tác Hội tuyên truyền về các hoạt động, công tác vận động xây dựng Quỹ HTND tại các địa phương trong tỉnh. Hội chú trọng tuyên truyền về các gương điển hình, tập thể, cá nhân, những sáng kiến, kinh nghiệm hay, cách làm có hiệu quả trong xây dựng Quỹ HTND để phổ biến, nhân rộng; đặc biệt là các quy trình kỹ thuật, mô hình ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, nâng cao năng suất và giá trị.
 
 
Từ hiệu quả công tác tuyên truyền, các cấp Hội phát huy năng lực vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, con em quê hương… đóng góp ủng hộ Quỹ; đồng thời, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền trích ngân sách hàng năm bổ sung nguồn vốn cho Quỹ HTND. Hàng năm, Quỹ cấp tỉnh bổ sung tăng từ 20-25% so với lũy kế số tiền ngân sách tỉnh đã cấp; đối với cấp huyện sẽ tùy khả năng ngân sách cấp bổ sung cho Quỹ HTND. Đến nay, 8/8 đơn vị huyện, thành phố và 13/141 đơn vị xã, phường, thị trấn đã được cấp vốn.
 
 
Để công tác vận động đạt hiệu quả, Hội ND tỉnh chỉ đạo Hội ND các huyện quan tâm thời điểm phát động phong trào vận động xây dựng Quỹ HTND tránh chồng chéo với các cuộc vận động khác. Đơn vị nào vận động tốt thì Hội ND tỉnh sẽ chọn để triển khai dự án vay vốn nguồn tỉnh hoặc Trung ương. Hơn nữa, sau mỗi đợt phát động, những nơi làm tốt, có số Quỹ vận động cao còn được biểu dương, tặng Bằng khen. Qua đó, thúc đẩy và phát huy hiệu quả phong trào xây dựng Quỹ HTND của các xã, phường, thị trấn.
 
 
Tại Cà Mau, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách về nông nghiệp, nông thôn, nông dân và mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng Quỹ HTND bằng nhiều hình thức như: Trên phương tiện thông tin, báo, đài, bản tin công tác Hội, Website; biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cho vay vốn; tài liệu hướng dẫn cơ sở Hội vận động xây dựng Quỹ HTND và các văn bản chính sách mới liên quan; triển khai cụ thể, sâu rộng trong các cuộc sinh hoạt chi, tổ Hội; thường xuyên nêu gương các tập thể, cá nhân đóng góp xây dựng Quỹ HTND; động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt trong dịp tổng kết công tác Hội hàng năm.
 
 
Hội còn xây dựng các video về những mô hình hiệu quả từ nguồn vốn Quỹ để tuyên truyền trong hội viên, nông dân; tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc vận động, xây dựng Quỹ HTND. Từ đó, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện để tổ chức Hội vận động xây dựng Quỹ; cán bộ, hội viên, nông dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia.
 
 
Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng, ban hành và thực hiện Đề án hoạt động Quỹ HTND giai đoạn 2014-2020. Theo đó, đến năm 2020 nguồn vốn Quỹ HTND cấp tỉnh đạt 10 tỷ đồng trở lên; Quỹ cấp huyện đạt 01 tỷ đồng trở lên/đơn vị; 100% Hội ND cấp xã vận động tạo nguồn vốn Quỹ HTND.
 
 
Đến nay, Quỹ HTND toàn tỉnh đã vượt chỉ tiêu Đề án đề ra. Hiện, tổng nguồn vốn Quỹ HTND đạt trên 42 tỷ đồng, cho 4.665 hộ hội viên, nông dân vay để triển khai 230 dự án phát triển sản xuất; qua đó, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động nông thôn có thu nhập ổn định.
 
 
Trong xây dựng mô hình dự án từ vốn vay Quỹ HTND, Hội ND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, nông dân thành lập tổ hợp tác, HTX, chi, tổ Hội nghề nghiệp. Đồng thời, các cấp Hội tích cực phối hợp với ngành chức năng, các tổ chức, doanh nghiệp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ, dịch vụ, vật tư nông nghiệp cho hội viên, nông dân giúp các mô hình dự án đạt hiệu quả và tiếp tục được nhân rộng.
 
 
Từ các mô hình, dự án vay vốn Quỹ đã giúp thành lập được 230 tổ hợp tác, 17 HTX, 591 tổ Hội nghề nghiệp, 13 chi Hội nghề nghiệp. Nhiều mô hình, dự án đạt hiệu quả cao, được nhân rộng như mô hình: Nuôi sò huyết thương phẩm, nuôi cua thương phẩm, nuôi tôm 2 giai đoạn, nuôi cá chình, cá bống tượng, nuôi cá đồng, trồng màu, trồng dưa lưới… Nhiều hộ có thu nhập đạt 1 tỷ đồng/năm, được chính quyền và Hội ND các cấp khen thưởng, tham gia báo cáo điển hình trong các hội nghị của tỉnh.
 
 
Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND, mở rộng quy mô vốn, đảm bảo nguồn vốn được bảo toàn và phát triển, hỗ trợ có hiệu quả nhu cầu vốn của hội viên, nông dân gắn với thực hiện Nghị quyết 04-NQ/HNDTW về đẩy mạnh xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp, Nghị quyết 10-NQ/HNDTW về tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020-2025 và Đề án 03-ĐA/HNDTW về nâng cao vai trò của Hội NDVN trong việc hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2020-2025.
Minh Công
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản