Lạng Sơn: Thu nhập trên 100 triệu đồng/năm từ vốn Quỹ
09:58 - 25/05/2021
(Quỹ HTND)- Qua 8 năm (2012 – 2020) thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động” Quỹ HTND đã huy động nguồn lực, hỗ trợ kịp thời cho hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Qua đó, dần khẳng định vai trò của Hội ND trong việc tập hợp, phát triển hội viên, hình thành mô hình tổ chức sản xuất nông nghiệp, tổ hợp tác, Hợp tác xã.
Năm 2020, các cấp Hội ND đã cho vay cả 3 nguồn vốn (cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện) được 173 dự án/1.528 hộ vay với tổng số vốn hơn 40 tỷ đồng.


Theo đó, Ban vận động Quỹ HTND tỉnh đã vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ được hơn 14,4 tỷ đồng; Quỹ HTND các cấp vận động xây dựng được 21,3 tỷ đồng. Đồng thời, UBND tỉnh hỗ trợ từ ngân sách 7,5 tỷ đồng bổ sung quỹ; UBND các huyện hỗ trợ 1,8 tỷ đồng bổ sung cho Quỹ HTND cùng cấp. Các nguồn này đã góp phần nâng tổng số vốn Quỹ HTND 3 cấp (T.Ư, tỉnh, huyện) trên địa bàn tỉnh đạt mức 45,9 tỷ đồng, tăng hơn 30 tỷ đồng so với trước khi thực hiện đề án.
 
 
Các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để giúp hội viên, nông dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển nguồn Quỹ HTND. Năm 2020, toàn tỉnh đã tuyên truyền lồng ghép hơn 4.000 cuộc cho hơn 240.000 lượt hội viên, nông dân và vận động các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng Quỹ được gần 3,3 tỷ đồng.
 
 
Lũy kế nguồn Quỹ HTND đã hỗ trợ phát triển gần 6.500 con lợn, hơn 1.200 con trâu, gần 1.500 con bò, hơn 170 con ngựa và dê, gần 1.700 con gia cầm; cải tạo, trồng mới hơn 350 ha vườn cây ăn quả, 82 ha cây lâm nghiệp, 38 ha mặt nước nuôi cá, đóng mới 30 lồng cá; tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho hơn 4.000 lao động nông thôn…
Từ nguồn vốn này, Quỹ HTND các cấp đã hỗ trợ 4.926 lượt hộ hội viên nông dân vay phát triển sản xuất với doanh số cho vay đạt 86,913 tỷ đồng/487 dự án (có 145 dự án trồng trọt, 342 dự án chăn nuôi); trong đó, có nhiều mô hình nuôi con đặc sản. Nhìn chung các dự án đều hỗ trợ đúng đối tượng vay, nguồn Quỹ được sử dụng đúng mục đích.
 
 
Một số dự án chính như: Chăn nuôi (trâu, bò, lợn, cá nước ngọt…); trồng cây ăn quả (na, bưởi, dứa, đào cảnh…); trồng rừng (hồi, thông, bạch đàn…). Trong đó, nguồn Quỹ HTND do Trung ương ủy thác đang thực hiện 21 dự án/256 hộ với số vốn hơn 9,1 tỷ đồng; nguồn Quỹ HTND cấp tỉnh là 27 dự án/321 hộ vay với số vốn hơn 10 tỷ đồng; nguồn Quỹ HTND cấp huyện là 125 dự án/970 hộ vay với số vốn hơn 21 tỷ đồng… Riêng năm 2020, các cấp Hội ND đã cho vay cả 3 nguồn vốn (cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện) được 173 dự án/1.528 hộ vay với tổng số vốn hơn 40 tỷ đồng.
 
 
Để hội viên nông dân sử dụng hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND, các cấp Hội ND đã phối hợp tổ chức hơn 7.145 lớp về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và cây ăn quả… với trên 336.115 lượt hội viên, nông dân tham dự. Qua tập huấn đã có trên 80% số hộ hội viên áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, phát huy thế mạnh về đất đai, lao động, vốn xây dựng được các mô hình kinh tế có hiệu quả cho thu nhập cao từ 100 - hơn 500 triệu đồng/năm.
 
 
Nhờ được vay vốn Quỹ HTND, nhiều hộ chăn nuôi trâu, bò sinh sản, nuôi trâu, bò vỗ béo ở tỉnh có vốn đầu tư chuồng trại và phát triển tăng đàn gia súc, mang lại nguồn thu nhập ổn định từ 200 - 400 triệu đồng/năm/mô hình. Điển hình như: Mô hình chăn nuôi ngựa bạch đặc sản của hội viên, nông dân xã Hữu Kiên (huyện Chi Lăng) số lượng đàn tăng 150% so với ban đầu dự án triển khai; dự án chăn nuôi trâu, bò tại xã Long Đống (huyện Bắc Sơn), sau khi kết thúc đã góp phần xóa nghèo cho 3 hộ nông dân trên địa bàn...
 
 
Ông Hoàng Văn Thái ở phố Đức Tâm 2, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan là một trong 24 hộ dân ở thị trấn được vay 20 triệu đồng Quỹ HTND tham gia thực hiện dự án nuôi cá lồng. Có vốn, ông đầu tư mua mới 3 lồng cá với diện tích mỗi lồng 72 m2 và mua thêm thức ăn để nuôi cá. Hiện, gia đình ông duy trì nuôi 3 lồng cá, mỗi lồng hơn 100 con cá trắm và chép; mỗi năm xuất bán hơn 3 tạ cá, với giá bán từ 100 – 120 nghìn đồng/kg cá trắm, 120 nghìn đồng/kg cá chép giúp gia đình ông thu về hơn 40 triệu đồng.
 
 
Gắn với cho vay vốn, các cấp Hội thường xuyên kiểm tra, theo dõi quá trình sử dụng nguồn vốn của hội viên. Năm 2020, các cấp Hội đã kiểm tra hoạt động thực tiễn của gần 200 hộ vay; hầu hết các dự án đều sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả.
 
 
Bên cạnh đó, hội viên, nông dân trong tỉnh còn được các cấp Hội hỗ trợ tiếp cận nhiều nguồn vốn vay khác. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 57 Tổ Vay vốn, với 720 thành viên, dư nợ 60,27 tỷ đồng theo thỏa thuận liên ngành với ngân hàng NN&PTNT. Các cấp Hội cũng phối hợp với ngân hàng CSXH tỉnh giải ngân gần 791.305 triệu đồng cho 17.440 hộ vay thông qua 581 Tổ TK&VV.
 
 
Ông Hoàng Văn Hùng ở thôn Nà Mạ, xã Thống Nhất (huyện Lộc Bình) được Hội ND xã tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng từ ngân hàng CSXH để chăm sóc rừng thông sắp đến tuổi khai thác. Nhờ đó, gia đình ông có thu nhập một phần từ nhựa thông và hoàn trả được tiền vay. Ông lại tiếp tục vay vốn để đầu tư chăm sóc và trồng mới rừng thông kết hợp với chăn nuôi, hiện thu nhập đạt trên 100 triệu đồng/năm và đã thoát nghèo.
 
 
Anh Đặng Việt Tuyến- thôn Tự Nhiên, xã Nhật Tiến (huyện Hữu Lũng) được Hội ND xã tạo điều kiện cho vay 30 triệu đồng từ ngân hàng CSXH huyện đầu tư trồng hơn 150 cây bưởi Diễn và mở rộng diện tích trồng cây na dai. Đến nay, từ phát triển cây ăn quả, hàng năm, gia đình anh có thu nhập trên 200 triệu đồng.
 
 
Hay như anh Mai Thành Nội ở thôn Thạch Lương, xã Y Tịch (huyện Chi Lăng) được vay 30 triệu đồng của ngân hàng CSXH đầu tư mua thêm bò giống. Sau 02 năm, gia đình anh xuất bán gần 20 con bò, thu về gần 80 triệu đồng. Ngoài ra, anh đầu tư trồng hơn 700 gốc cam đường Canh, nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên cây phát triển tốt, cho thu hoạch 15 - 20 kg/cây. Hàng năm tư thương đến tận vườn đặt mua với giá 25 - 30 nghìn đồng/kg, mang lại nguồn thu nhập khá.
 
 
Thời gian tới, Hội ND các cấp, Ban vận động Quỹ huy động nguồn lực từ ngân sách nhà nước các cấp, từ các tổ chức, cá nhân; làm tốt công tác tuyên truyền để các doanh nghiệp, tổ chức ủng hộ xây dựng nguồn vốn Quỹ ngày càng lớn mạnh; làm tốt công tác lựa chọn, tổ chức triển khai và quản lý vốn. Đồng thời, quan tâm đến việc lựa chọn mô hình, hướng dẫn sử dụng nguồn vốn để đạt hiệu quả cao nhất; hỗ trợ nông dân trong xây dựng thương hiệu, bao bì nhãn mác, xúc tiến thương mại; đôn đốc, kiểm tra việc sử dụng vốn để hội viên, nông dân đầu tư đúng hướng, mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống...
 

Đức Trọng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản