Thành phố Hồ Chí Minh: Phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND
08:55 - 25/02/2021
(Quỹ HTND)- Từ năm 2011 đến nay, Ban Thường vụ Hội ND thành phố được ngân sách cấp bổ sung 140 tỷ đồng cho Quỹ HTND. 100% cơ sở Hội đều xây dựng được nguồn vốn Quỹ HTND. Nguồn vốn cơ bản đáp ứng nhu cầu vay vốn của hội viên, nông dân.
Nhờ nguồn vốn Quỹ HTND, nhiều mô hình mới được hình thành và nhân rộng, giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh


Tổng nguồn vốn Quỹ HTND thành phố hiện đạt 154.560 triệu đồng, tăng 184,16% so với năm 2010. Trong đó, Quỹ HTND thành phố đạt 141.782 triệu đồng, chiếm 91,73%; Quỹ HTND cấp huyện 1.750 triệu đồng, chiếm 1,135; Quỹ HTND cấp xã 11.026 triệu đồng, chiếm 7,13%.
 
 
Giai đoạn 2011 – 2020, doanh số cho vay vốn Quỹ HTND thành phố đạt 859.069 triệu đồng, cho 38.804 hộ vay triển khai 5.627 dự án. Nhìn chung, các hội viên, nông dân sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND đúng mục đích, có hiệu quả và nguồn thu từ sản phẩm, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và giảm nghèo cho bà con.
 
 
Cùng với nguồn vốn Quỹ HTND, hội viên, nông dân cũng mạnh dạn đầu tư hơn 1.718 tỷ đồng vốn tự có để mở rộng sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế hộ gia đình, tăng thu nhập. Nhiều mô hình mới được hình thành và nhân rộng, giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất, góp phần hữu hiệu ngăn chặn tình trạng tín dụng đen ở nông thôn và tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương.
 
 
Để phát huy hiệu quả sử dụng vốn vay, hàng năm Hội ND thành phố được ngân sách cấp 2,4 tỷ đồng để tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hàng nghìn hội viên, nông dân.
 
 
Bên cạnh đó, Hội ND các cấp luôn tạo điều kiện cho hội viên, nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài truyền thanh, báo Nông thôn ngày nay, báo Nông nghiệp, các trang thông tin điện tử của Trung ương Hội, bản tin của Hội ND thành phố, thông tin trên mạng internet nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân về kỹ thuật chăm sóc cây cảnh, chăn nuôi, trồng trọt, phòng trừ dịch bệnh, sâu bệnh, tiếp cận được kỹ thuật nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giải quyết việc làm cho trên 97.010 lao động nông thôn.
 
 
Điển hình như: Hộ ông Bùi Công Đức và hộ ông Phùng Minh Đức ở quận Thủ Đức với mô hình trồng nấm rơm và cây kiểng công trình; hộ ông Trần Văn Tấn ở huyện Nhà Bè với mô hình trồng nấm bào ngư; hộ ông Lại Văn Phong ở quận 12 với mô hình trồng rau ăn lá VietGAP…
 
 
Hàng năm, Quỹ HTND đã hỗ trợ bình quân trên 250 triệu đồng để Hội ND thành phố thực hiện các phong trào; đồng thời bổ sung vào nguồn vốn hiệu quả của Quỹ gần 2 tỷ đồng (trong 10 năm đã bổ sung 21,5 tỷ đồng).
 
 
Thông qua hoạt động Quỹ HTND đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên, nông dân hiệu quả, tổ chức Hội các cấp được củng cố vững mạnh, vai trò, vị thế của Hội trong hệ thống chính trị ngày càng được nâng lên; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn và chung sức cùng địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Đặng Hải
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Quỹ Hỗ trợ nông dân - 25 năm đồng hành cùng nhà nông