Nghệ An: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND đạt trên 70 tỷ đồng
08:33 - 24/02/2021
(Quỹ HTND)- Thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ HTND, giai đoạn 2011 – 2020”, đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 70.024,3 triệu đồng. Trong đó, Trung ương Hội ủy thác 17.700 triệu đồng; ngân sách tỉnh cấp 28.000 triệu đồng, huyện cấp 15.790 triệu đồng, xã cấp 407,6 triệu đồng; hội viên, nông dân đóng góp 6.270 triệu đồng; bổ sung từ kết quả hoạt động 1.615 triệu đồng; vay từ hội viên 241,7 triệu đồng. Riêng năm 2020 tăng trưởng nguồn vốn toàn tỉnh đạt 8.260 triệu đồng, vượt 127,8% chỉ tiêu Trung ương Hội giao.
Thông qua hoạt động Quỹ HTND, nhiều loại hình tổ, nhóm nông dân liên kết hợp tác giúp nhau trong sản xuất, kinh doanh gắn với sinh hoạt cộng đồng được hình thành, phát triển.  


Nguồn vốn trên đã và đang triển khai cho 5.037 hộ nông dân vay vốn xây dựng được 527 mô hình, dự án. Bình quân mỗi mô hình vay từ 300 – 500 triệu đồng, trong đó hộ vay thấp nhất là 20 triệu đồng, cao nhất đạt 100 triệu đồng.
 
 
Các mô hình vay vốn Quỹ HTND đã làm thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm trong sản xuất, kinh doanh theo hướng liên doanh, liên kết, ứng dụng tiến bộ KHKT và đưa cơ giới hóa, mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với bảo vệ môi trường.
 
 
Điển hình như: Mô hình trồng cam xã đoài theo tiêu chuẩn VietGAP có dán tem truy xuất nguồn gốc tại xã Đồng Thành, huyện Yên Thành. Sau 03 năm thực hiện đã nâng quy mô sản xuất từ 37 hộ ban đầu với 72 ha tăng lên tới 60 hộ với 120 ha, lãi ròng 8,2 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của mỗi lao động thường xuyên đạt 5 triệu đồng/tháng, lao động thời vụ 180.000 – 200.000 đồng/ngày và giải quyết việc làm cho 315 lao động thường xuyên, 630 lao động thời vụ, đồng thời giúp 3 hộ hội viên, nông dân thoát nghèo. Hay mô hình “Chăn nuôi bò giống 3B ứng dụng công nghệ cao” tại xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn đã ký kết với doanh nghiệp bao tiêu đầu ra cho sản phẩm thịt bò; mô hình “Nuôi cá lồng trên sông nước mặn” tại xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc cho sản lượng gần 30 tấn cá (vực, hồng mỹ), trừ mọi chi phí cho lợi nhuận hơn 200 triệu đồng/chu kỳ…
 
 
Bên cạnh những đóng góp về phát triển kinh tế, Quỹ HTND đã tạo việc làm cho 23.715 lao động nông thôn. Trong đó, hơn 6.000 lao động có việc làm thường xuyên với mức thu nhập ổn định bình quân 4 - 6 triệu đồng/tháng, lao động thời vụ 200.000 – 250.000 đồng/ngày.
 
 
Thông qua hoạt động Quỹ HTND, nhiều loại hình tổ, nhóm nông dân liên kết hợp tác giúp nhau trong sản xuất, kinh doanh gắn với sinh hoạt cộng đồng được hình thành, phát triển. Đến nay, các cấp Hội đã hướng dẫn thành lập 13 chi Hội và 235 tổ Hội nghề nghiệp; 110 tổ hợp tác nông dân sản xuất. Qua các tổ, nhóm vay vốn Quỹ HTND công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của hội viên, nông dân.
 
 
Để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND, năm 2020, Hội ND tỉnh phối hợp với các ban, ngành cấp tỉnh và Trung ương Hội NDVN tổ chức 45 lớp tập huấn kiến thức mới về kinh tế, xã hội cho 3.800 cán bộ, hội viên nông dân. Đến nay, các cấp Hội ND trong tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp tổ chức hơn 1.650 lớp tập huấn cho trên 86.500 lượt hội viên, nông dân, tập trung trang bị kiến thức kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt, phòng dịch gia súc, gia cầm, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...
 
 
Bên cạnh đó, các cấp Hội còn nhận ủy thác với ngân hàng CSXH cho 69.176 hộ vay 2.644.660 triệu đồng tại 1.924 Tổ TK&VV; phối hợp với ngân hàng NN&PTNT cho 8.956 hộ vay tại 283 Tổ Vay vốn với dư nợ 1.188,2 tỷ đồng.
 
 
Chị Nguyễn Thị Thảo ở xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương được vay 44,2 triệu đồng ngân hàng CSXH trồng 2,2ha rừng keo nguyên liệu giấy và đầu tư trang trại nuôi gà. Đến nay, trang trại có diện tích gần 10ha của chị có các khu: Chuồng trại chăn nuôi gà với trên 2.000 con (thời kỳ cao điểm trên 5.000 con), khu ao thả cá giống, cá thịt, khu trồng rừng. Từ phát triển kinh tế trang trại doanh thu của gia đình chị đạt hơn 1 tỷ đồng/năm.
 
 
Hay anh Viêng Văn Viện ở bản Xốp Nậm, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương với mô hình chăn nuôi gà trong nương rẫy. Được vay 50 triệu đồng ngân hàng CSXH huyện để tăng quy mô sản xuất, đến nay, trang trại gà của anh có trung bình từ 300 - 500 con, mỗi lứa xuất bán được trên 20 triệu đồng giúp anh thoát nghèo và vươn lên trở thành hộ khá trong bản. Trừ mọi chi phí, gia đình anh thu được gần 70 triệu đồng/năm.
 
 
Có thể khẳng định, các nguồn vốn trên đã tiếp thêm nguồn lực cho Hội ND các cấp trong việc đưa nội dung hoạt động Hội vào thực chất; chất lượng cán bộ Hội các cấp nói chung và cán bộ nghiệp vụ Quỹ nói riêng qua đó được nâng lên, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua do Hội phát động và nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội NDVN trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Trọng Bảo
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Quỹ Hỗ trợ nông dân - 25 năm đồng hành cùng nhà nông